Theses on a related topic (having the same keywords):

sekaninaite, graniticke pegmatity, cordierit, cordierite, bory granulite massif, dolni bory, sekaninait, borsky granulitovy masiv, granitic pegmatite

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Kocáb, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Paragenetické stadium sekaninaitu z jednotlivých pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů | Theses on a related topic Display description

2.
Hreus, Sebastián
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Složení minerálů ze skupiny cordieritu z vybraných lokalit granitických pegmatitů moldanubika | Theses on a related topic

3.
Strádal, Milan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Texturní a paragenetická pozice diasporu v granitických pegmatitech | Theses on a related topic

4.
Výravský, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Krystalochemie monazitu z granitických pegmatitů | Theses on a related topic

5.
Kadlec, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Bachelor's thesis defense: Kontaminace granitických pegmatitů se zaměřením na pegmatity pronikající skarnová tělesa

6.
Kadlec, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Turmalín jako indikátor stupně kontaminace granitických pegmatitů z okolí Vlastějovic nad Sázavou | Theses on a related topic

7.
Kadlec, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Geology / Geology
Advanced Master's thesis defense: Chemismus turmalínu v granitických pegmatitech pronikající Fe-skarn a ruly ve Vlastějovicích: vliv okolní horniny pegmatitu na složení turmalínu (kontaminace) | Theses on a related topic

8.
Kokavcová, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Petrograficko-mineralogická charakteristika pegmatitu s turmalínom v skarne z lomu v Mirošove pri Novom Meste na Morave | Theses on a related topic

9.
Konečný, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Mineralogický vývoj granitického pegmatitu u Chřášťan. | Theses on a related topic

10.
Kupská, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Studium dutinových pegmatitů Českomoravské vrchoviny na příkladu pegmatitu u Strážku, strážecké moldanubikum | Theses on a related topic

11.
Lysý, Zdeněk
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Výskyt a charakteristika pyritu na ložisku stavebního kamene Horní Bory | Theses on a related topic

12.
Macek, Ivo
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Pozdní turmalíny a neobvyklý vývoj jejich chemického složení v granitických pegmatitech Českého masívu | Theses on a related topic

13.
Macek, Ivo
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Geology / Geology
Advanced Master's thesis defense: Studium chemismu pozdních turmalínů z granitických pegmatitů a jejich vztah ke složení okolních hornin
Advanced Master's thesis defense: Studium chemismu pozdních turmalínů z granitických pegmatitů a jejich vztah ke složení okolních hornin | Theses on a related topic

14.
Navrátilová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Studium fluidních inkluzí v křišťálech z území Dolních Borů a Cirilova | Theses on a related topic

15.
Novotný, František
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Chemické složení turmalínu z elbaitového pegmatitu Dolní Rožínka | Theses on a related topic

16.
Prokop, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Komplexní studium turmalínů z pegmatitů v serpentinitech moldanubika | Theses on a related topic

17.
Přikryl, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Chemické složení Fe-obsahujících berylů z granitických pegmatitů | Theses on a related topic

18.
Škoda, Radek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Minerály Y, REE, Nb, Ta, Ti, W, Zr v systému granit-pegmatit | Theses on a related topic

19.
Švecová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Studium vývoje xenotimu a asociujících akcesorických minerálů v granitických pegmatitech u Písku a Věžné | Theses on a related topic

20.
Výravský, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Monazit, xenotim a zirkon z pegmatitů v Dolních Borech | Theses on a related topic

21.
Zachař, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Oxidické minerály W,Nb,Ta,Ti z granitických pegmatitů | Theses on a related topic

22.
Zikeš, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Alterace petalitu z pegmatitu v Nové Vsi u Českého Krumlova | Theses on a related topic

23.
Zikeš, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Petalit a jeho alterace v komplexních (Li) pegmatitech moldanubika | Theses on a related topic