Theses on a related topic (having the same keywords):

spolecenska odpovednost podniku, financial statements, ucetni zaverka, vyrocni zprava, annual report, akciova spolecnost, stakeholders, ocelarstvi, csr, reporting, public limited company, zivotni prostredi, steel industry, environment, corporate social responsibility

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Hrnčiřík, Adam
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defence: Posuzování stavu firem na základě externích zdrojů informací (stakeholders) - příjemci informací z účetních závěrek, obsah závěrek a jejich vypovídací schopnost | Theses on a related topic Display description

2.
Bílíková, Petra
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Law / Finance and Law
Master's thesis defence: Obsah a zveřejnění výročních zpráv ve vybraných zemích | Theses on a related topic

3.
Dvořáková, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defence: Nadnárodní společnosti v globalizovaném světě | Theses on a related topic

4.
Floková, Veronika
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2022, studies under way
Programme/field: Finance / Finance
Master's thesis defence: Vykazování nefinančních údajů ve výročních zprávách vybraných podniků | Theses on a related topic

5.
Lacinová, Lenka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Společenská odpovědnost firem v Moravskoslezském kraji | Theses on a related topic

6.
Michalová, Eva
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Analýza společenské odpovědnosti ve vybrané organizaci | Theses on a related topic

7.
Papírníková, Pavla
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Společenská odpovědnost firem v kraji Vysočina | Theses on a related topic

8.
Prváková, Michaela
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Business Management / Business Management
Bachelor's thesis defence: Tvorba CSR reportu | Theses on a related topic

9.
Stašová, Adéla
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Economics and Administration / Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defence: Environmentální pilíř společenské odpovědnosti krajských úřadů | Theses on a related topic

10.
Šalšová, Blanka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance / Finance
Master's thesis defence: Analýza výročních zpráv a účetních závěrek vybraných společností | Theses on a related topic

11.
Tatíčková, Kristýna
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public and Social Policy and Human Resources / Public and Social Policy and Human Resources
Bachelor's thesis defence: Silné a slabé stránky uplatňování společenské odpovědnosti firem | Theses on a related topic

12.
Ambrožová, Michaela
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Financial Management
Master's thesis defence: Účetní závěrka v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví | Theses on a related topic

13.
Bartošová, Eliška
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies
Master's thesis defence: Podnikání v odstínech zelené? Porovnání environmentálního potenciálu konceptů společenské odpovědnosti korporací a sociálního podniku, s důrazem na malé a střední podniky. | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Podnikání v odstínech zelené? Porovnání environmentálního potenciálu konceptů společenské odpovědnosti korporací a sociálního podniku, s důrazem na malé a střední podniky. | Theses on a related topic

14.
Bockschneiderová, Iva
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance and Law
Bachelor's thesis defence: Účetní závěrka v souladu s IFRS pro malé a střední podniky | Theses on a related topic

15.
Bouda, Ondřej
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Computer Systems and Data Processing
Bachelor's thesis defence: Analýza a návrh webového informačního systému pro reporting podniku | Theses on a related topic

16.
Dvořáková, Tereza
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Tvorba CSR reportu s využitím reportingového rámce GRI | Theses on a related topic

17.
Fassnerová, Petra
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Analýza výročních zpráv a účetních závěrek vybraných společností | Theses on a related topic

18.
Fialová, Lucie
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Tvorba CSR reportu s využitím reportingového rámce GRI | Theses on a related topic

19.
Glaic, Jana maiden name: Mitrengová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Vnímání zavádění konceptu společenské odpovědnosti firem pracovníky v malé ogranizaci | Theses on a related topic

20.
Králová, Anna
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defence: Účetní závěrka v souladu s IFRS pro malé a střední podniky | Theses on a related topic

21.
Králová, Anna
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Hodnocení finanční pozice a výkonnosti podniku po přechodu na vykazování v souladu s IFRS pro malé a střední podniky | Theses on a related topic

22.
Králová, Magdaléna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Veřejnoprávní úprava následků porušení povinností vyplývajích z účetních předpisů | Theses on a related topic

23.
Kuchtíková, Kateřina
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Analýza společenské odpovědnosti firem v Brně a okolí | Theses on a related topic

24.
Macek, Martina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích | Theses on a related topic

25.
Majvald, Jan
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Tvorba CSR reportu s využitím reportingového rámce GRI | Theses on a related topic

26.
Matušeková, Veronika
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Law / Finance and Law
Master's thesis defence: Obsah a zveřejňování výročních zpráv v zemích Evropské unie | Theses on a related topic

27.
Michalová, Monika
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Business Management / Business Management
Master's thesis defence: Společenská odpovědnost vybraného podniku a její vliv na zákazníka | Theses on a related topic

28.
Mrštný, Ondřej
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Porovnání postupů v corporate social responsiblity reportingu | Theses on a related topic

29.
Müller, Vratislav
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defence: Účetní závěrka podle US GAAP a české právní úpravy | Theses on a related topic

30.
Pernicová, Eva
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance / Finance
Master's thesis defence: Analýza výročních zpráv a účetních závěrek vybraných společností | Theses on a related topic

31.
Ryček, Matouš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics
Bachelor's thesis defence: Finanční audit neziskových organizací | Theses on a related topic

32.
Sanitráková, Ludmila
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defence: Řízení zpětných toků v podniku | Theses on a related topic

33.
Straka, David
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Hodnocení výkonnosti podniku po přechodu na vykazování v souladu s IFRS pro malé a střední podniky | Theses on a related topic

34.
Valehrachová, Veronika
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Oceňování majetku a závazků v souladu s IFRS | Theses on a related topic

35.
Zelenka, Jaroslav
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava a hlavní zájmové skupiny | Theses on a related topic

36.
Adamová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Administrative and Environmental Law
Doctoral thesis defence: Soukromoprávní nástroje ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

37.
Adamová, Marie
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Uplatnění konceptu společenské odpovědnosti v konkrétním podniku | Theses on a related topic

38.
Andrášik, Petra Marie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Účast veřejnosti v rozhodovacích procesech při ochraně životního prostředí | Theses on a related topic

39.
Bahýľ, Ján
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Investice a životní prostředí | Theses on a related topic

40.
Bachová, Kateřina
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Regional Development / Tourism
Master's thesis defence: Hodnocení ekologické škody na příkladu řeky Bečvy | Theses on a related topic

41.
Baisa, Barbora
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Hodnocení výkonnosti firmy po přechodu na vykazování v souladu s IFRS pro malé a střední firmy | Theses on a related topic

42.
Barták, Tomáš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Ekonomické a právní aspekty corporate governance v podniku | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Ekonomické a právní aspekty corporate governance v podniku | Theses on a related topic

43.
Bartková, Iva
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Bachelor's thesis defence: Případová studie společného projektu výstavby technické infrastruktury

44.
Bartoňová, Ivana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Účetní závěrka v souladu s Mezinárodním standardem účetního výkaznictví pro malé a střední podniky | Theses on a related topic

45.
Bartošová, Eliška
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies
Master's thesis defence: Podnikání v odstínech zelené? Porovnání environmentálního potenciálu konceptů společenské odpovědnosti korporací a sociálního podniku, s důrazem na malé a střední podniky. | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Podnikání v odstínech zelené? Porovnání environmentálního potenciálu konceptů společenské odpovědnosti korporací a sociálního podniku, s důrazem na malé a střední podniky. | Theses on a related topic

46.
Bártů, Karolína
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance and Law
Bachelor's thesis defence: Účetní závěrka v souladu s IFRS pro SME | Theses on a related topic

47.
Benešová, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ministerstvo životního prostředí | Theses on a related topic

48.
Bláha, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost za ekologické zátěže na životním prostředí

49.
Blažek, Petr
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Analýza současného přístupu k problematice společenské odpovědnosti podniku | Theses on a related topic

50.
Bortel, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost za škodu na životním prostředí ve světle nového občanského zákoníku | Theses on a related topic