Theses on a related topic (having the same keywords):

peer feedback, analyza dat, peer review, vzajemne hodnoceni, data mining, peer evaluation, peer assessment, data analysis, learning analytics

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Černý, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Analýza peer assessmentu v rámci kurzu Kreativní práce s informacemi | Theses on a related topic Display description

Bachelor's thesis defense: Analýza peer assessmentu v rámci kurzu Kreativní práce s informacemi | Theses on a related topic Display description

2.
Klammert, Pavel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Peer Blender: Datová analýza nástroje pro peer assessment | Theses on a related topic

3.
Denár, Michal
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Data retention v České republice po 1. říjnu 2012: technologicko-etický pohled na rozsah uchovávaných údajů | Theses on a related topic

4.
Dostál, Marek
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Imaging Methods and Medical Physics / Medical Physics
Dissertation defense: Pokročilá analýza MR obrazu míchy | Theses on a related topic

5.
Fryš, Jakub
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Citace.com: datový audit v kontextu zlepšování kvality služeb | Theses on a related topic

6.
Hesko, Branislav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Plasma Physics
Master's thesis defence: Analýza a zpracování obrazových dat pro účely diagnostiky plazmatu | Theses on a related topic

7.
Hierweg, Richard
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Optimalizace vybraných podnikových procesů | Theses on a related topic

8.
Khokhlova, Elena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture (4-years) / Musicology
Dissertation defense: Opera Houses Online: Marketing Sophisticated Art in the Age of Big Data and Social Media | Theses on a related topic

9.
Kmeť, Ondřej
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Boj proti hospodářské kriminalitě v ČR: využití analytických systémů v rámci Policie ČR | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Boj proti hospodářské kriminalitě v ČR: využití analytických systémů v rámci Policie ČR | Theses on a related topic

10.
Kryčerová, Alice
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Nursing / Gerontology Nursing
Master's thesis defence: Kritická analýza dat Národního onkologického registru z pohledu pediatrické onkologie | Theses on a related topic

11.
Langrová, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Financial and Insurance Mathematics
Bachelor's thesis defense: Testování statistických hypotéz | Theses on a related topic

12.
Makovník, Martin
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2012, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Online simulátor logické úlohy Edge matching puzzle | Theses on a related topic

13.
Mertel, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics
Master's thesis defence: Dynamická geovizualizace dopravního modelu | Theses on a related topic

14.
Mužík, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Advanced Master's thesis defense: Mezinárodní informační systém pro standardizovanou analýzu populačních onkologických dat | Theses on a related topic

15.
Príborská, Soňa
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Fenomén hnutí Quantified self | Theses on a related topic

16.
Strehovský, Michal
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Moderní metody získávání a zpracování biomedicínských dat | Theses on a related topic

17.
Vašáková, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Andragogy
Master's thesis defence: Analýza pracovní schopnosti u českých zaměstnanců | Theses on a related topic

18.
Veselá, Hana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Odraz vývoje české ekonomiky v průzkumech veřejného mínění | Theses on a related topic

19.
Bachurová, Ivana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Finance Mathematics
Master's thesis defence: Vývoj skórovací karty pomocí různých statistických metod | Theses on a related topic

20.
Bayer, Jaroslav
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2011, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Advanced Master's thesis defense: Improving Educational Facilities using Data mining and Knowledge managenent methods | Theses on a related topic

21.
Beneš, Zdeněk
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Computer Networks and Communication
Bachelor's thesis defense: Vyhledávání vazebných míst cukrů v molekulách proteinů | Theses on a related topic

22.
Bernáth, Dobroslav
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering
Master's thesis defence: Modelling Users' Behaviour in Systems Interaction | Theses on a related topic

23.
Blahut, Václav
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Artificial Intelligence and Natural Language Processing
Bachelor's thesis defense: Detekce odlehlých bodů a jejich vysvětlení | Theses on a related topic

24.
Blahut, Václav
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Artificial Intelligence and Natural Language Processing
Master's thesis defence: ILP and anomaly detection | Theses on a related topic

25.
Blaťák, Jan
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Informatics (4-years) / Informatics
Dissertation defense: Efficient Mining First-Order Frequent Patterns | Theses on a related topic

26.
Bočková, Markéta maiden name: Hrbatová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Advanced Master's thesis defense: Model zpětné vazby jako nástroj pro řízení knihoven | Theses on a related topic

27.
Brauner, Bronislav
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Data mining z grafů | Theses on a related topic

28.
Briatková, Mária
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Informatics
Master's thesis defence: Dobývanie znalostí z e-learningových dát | Theses on a related topic

29.
Cibík, Jozef
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Komponenta pro manipulaci s daty analytického systému CopAS | Theses on a related topic

30.
Černý, Martin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Data mining jako jeden z možných nástrojů pro řízení knihovny | Theses on a related topic

31.
Dávid, Daniel
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Data mining a predspracovanie dát
Master's thesis defence: Data mining a predspracovanie dát | Theses on a related topic

32.
Dechet, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Finance Mathematics
Master's thesis defence: Využití logistické regrese a rozhodovacích stromů při úpravě credit scoringových modelů. | Theses on a related topic

33.
Dendis, Ivan
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Vývoj frameworku pro detekci a vizualizaci anomálií v datech | Theses on a related topic

34.
Doleček, Martin
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Security and Strategic Studies
Master's thesis defence: Predikce a modelování vybrané kriminality pomocí ICT: Možnosti a limity | Theses on a related topic

35.
Dravecký, Andrej
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Computer Systems and Data Processing
Bachelor's thesis defense: BlueZzz cognitive auto-dispatching | Theses on a related topic

36.
Duničková, Martina
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Analýza výukových dat ze systému Umíme česky | Theses on a related topic

37.
Fröhlichová, Nikola
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Etické aspekty využívání data miningových metod v HR | Theses on a related topic

38.
Gajarský, Jakub
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Informatics
Bachelor's thesis defense: Efektívne algoritmy pre učenie rozhodovacích stromov | Theses on a related topic

39.
Gašparíková-Hložanová, Petra
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Analýza špatných odpovědí z výukového systému Umíme česky | Theses on a related topic

40.
Gmiterko, Dominik
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Computer Systems and Data Processing
Bachelor's thesis defense: Metody pro výpočet podobnosti výukových položek | Theses on a related topic

41.
Grochal, Pavel
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Vyhledávání a kategorizace informací o osobách nad nestrukturovanými daty | Theses on a related topic

42.
Hapala, Jan
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Program pro podobnostní vyhledávání a správu databáze hmotnostních spekter proteinů | Theses on a related topic

43.
Hetlerović, Dušan
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Computer Systems and Data Processing
Bachelor's thesis defense: Detekce anomálií v klasifikovaných datech: Vyhodnocování | Theses on a related topic

44.
Hudeček, Robert
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Obstetrics and Gynaecology
Dissertation defense: Ovariální hyperstimulační syndrom v programu asistované reprodukce - analýza rizikových faktorů pomocí systému pro dolování znalostí z databází | Theses on a related topic

45.
Hudík, Tomáš
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Informatics (4-years) / Informatics
Dissertation defense: Learning algorithms in processing of various difficult medical and environmental data | Theses on a related topic

46.
Chmelař, Jaroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Dolování dat pomocí asociačních pravidel v datech pro plátce zdravotní péče | Theses on a related topic

47.
Chomo, Tomáš
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering
Master's thesis defence: Deploying Data Lake for Big Data Management | Theses on a related topic

48.
Juhaňák, Libor
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Education (4-years) / Education
Dissertation defense: Analytika učení a data mining ve vzdělávání v kontextu systémů pro řízení výuky | Theses on a related topic

49.
Jurčo, Juraj
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Artificial Intelligence and Natural Language Processing
Master's thesis defence: Finding People on the Internet | Theses on a related topic

50.
Kadlecová, Jana
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Information Systems
Master's thesis defence: Metaučení pro data mining | Theses on a related topic