Theses on a related topic (having the same keywords):

dualni vztah, people with hearing difficulty, dual relationship, postoj, client, attitude, social counselling, socialni poradenstvi, social worker, lide se sluchovym postizenim, klient, socialni pracovnik

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

601.
Kroužil, Vojtěch
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Diplomatické mise dvou větví habsburské dynastie 1577-1583 | Theses on a related topic Display description

602.
Kryuchkova, Ksenia
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Education (4-years) / Education
Dissertation defense: Vztah ruských rodičů k české škole | Theses on a related topic

603.
Křápková, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Strategie řešení vyhrocených situací v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež | Theses on a related topic

604.
Křížová, Věra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Communal Social Work)
Master's thesis defence: Poskytování sociálního poradenství na odboru sociálních věcí obce s rozšířenou působností z pohledu sociálních pracovníků a klientů | Theses on a related topic

605.
Křůpalová, Miroslava
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defense: Vybrané aspekty vzájemného vztahu mezi kurátorem a jeho klienty

606.
Kučerňáková, Michaela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work
Master's thesis defence: Supervize sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách na jednotlivých střediscích Charity Olomouc. | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Mapování potřeb v oblasti bydlení, práce a volného času u lidí se schizofrenií v Olomouci | Theses on a related topic

607.
Kudlová, Eva
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work
Master's thesis defence: Prestiž oboru sociální práce očima zainteresované veřejnosti a sociálních pracovníků | Theses on a related topic

608.
Kulhánek, Adam
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Klientská aplikace pro elektronický zpěvník | Theses on a related topic

609.
Kulhánková, Michaela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies, Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defense: Principy trvale udržitelného zemědělství v celosvětovém kontextu a na Bali | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Indigenous knowledge a udržitelné zemědělství | Theses on a related topic

610.
Kulhánková, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / German Language and Literature, Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defense: Péče o seniory ve vybraných zemích: problémy a trendy | Theses on a related topic

611.
Kupka, Marek
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy and International Relations
Master's thesis defence: Politika Velké Británie vůči eurozóně během evropské dluhové krize (2009-2014) | Theses on a related topic

612.
Kusáková, Petra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work
Master's thesis defence: Přístup sociálních kurátorů k mladým lidem opouštějícím ústavní zařízení | Theses on a related topic

613.
Kyncl, Adam
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - English Language
Bachelor's thesis defense: Gender Aspects in Sherlock Holmes | Theses on a related topic

614.
Lakomá, Monika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Arts, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Faktory ovlivňující postoje sourozenců ve vztahu k sourozencům se zdravotním postižením | Theses on a related topic

615.
Lakotová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Postoje mladých lidí k manželství a rodičovství

616.
Landsmannová, Gabriela maiden name: Lamáčková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Práce s nemotitovanými klienty v diagnostickém ústavu | Theses on a related topic

617.
Lantorová, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Scandinavian Studies
Master's thesis defence: Det älvdalska språket som en nordisk skatt. Inställningar till älvdalskans bruk och bevarande | Theses on a related topic

618.
Larisch, Jakub
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defense: Potřeby klientů Kontaktního centra Frýdek-Místek z hlediska jejich snahy o abstinenci od drog | Theses on a related topic

619.
Lášková, Martina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Work / Social Work Micro – Counselling
Master's thesis defence: Postoj sociálních pracovníků k využití religiozity při práci s klienty | Theses on a related topic

620.
Ledesmová, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Communal Social Work)
Master's thesis defence: Přístup k práci s klienty ve vybrané organizaci - neboli sociální pracovník v roli úředníka | Theses on a related topic

621.
Linduška, Marek
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering
Master's thesis defence: Výzkum možností nové firemní globální platformy | Theses on a related topic

622.
Linková, Pavlína
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work
Advanced Master's thesis defense: Konstrukce účasti sociálních pracovníků na utváření identity oboru sociální práce v moderních a postmoderních podmínkách | Theses on a related topic

623.
Logrová, Jana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Anthropology, Social Work
Bachelor's thesis defense: Neposlušná sociální práce - sociální aktivismus a kritická sociální práce | Theses on a related topic

624.
Lukešová Bartáková, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Krok k integraci aneb jak poradna pro cizince přispívá k integraci cizinců ze třetích zemí | Theses on a related topic

625.
Lukša, Vít
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Životní styl sociálních pracovníků ve vztahu k jejich pomáhající profesi | Theses on a related topic

626.
Lužová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Komunikační kompetence žáků v oboru Kosmetické služby | Theses on a related topic

627.
Machýčková, Kristýna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Vliv nedostatečných finančních prostředků na vzdělávání adolescentů | Theses on a related topic

628.
Malá, Silvie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Education / Education
Dissertation defense: Co ovlivňuje volbu studia učitelství (na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity) | Theses on a related topic

629.
Malušková, Eva
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Anthropology, Social Work
Bachelor's thesis defense: Pracovník probační a mediační služby ČR jako sociální pracovník | Theses on a related topic

630.
Marek, Jiří
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Představy o životě a hodnotách žáků 5. tříd (Až já budu velký) | Theses on a related topic

631.
Mařík, Jiří
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Computer Systems
Master's thesis defence: Systém pro vedení cestovní kanceláře | Theses on a related topic

632.
Matějková, Aneta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Postoj dětí z dětského domova ke vzdělávání | Theses on a related topic

633.
Mecová, Marie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
Master's thesis defence: Pride and Solitude as a Path to Fall: J.R.R.Tolkien's Representation of Spiritual Growth and Spiritual Corruption | Theses on a related topic

634.
Meško, Radan
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Životní podmínky bezdomovců ve městě Brně | Theses on a related topic

635.
Miholová, Jana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Gender Studies, Social Work
Bachelor's thesis defense: Riziková mládež a užívání drog a alkoholu v jejím blízkém okolí | Theses on a related topic

636.
Miholová, Jana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Míra podpory poskytovaná klientům projektu Rychlé zabydlení a její časové ohraničení | Theses on a related topic

637.
Michálková, Andrea
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Communal Social Work)
Master's thesis defence: Sociální práce na Úřadu práce ČR | Theses on a related topic

638.
Mikleová, Henrieta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Scandinavian Studies
Master's thesis defence: Attityder till svenska dialekter och utländsk brytning i svenska medier | Theses on a related topic

639.
Mlýnková, Klára
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Communal Social Work)
Master's thesis defence: Implementace konceptu smyslové aktivizace v domovech pro seniory z pohledu vedoucích a sociálních pracovníků | Theses on a related topic

640.
Modráková, Oldřiška
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Radiology Assistant
Bachelor's thesis defense: Časový průběh péče o pacienta na pracovišti CT | Theses on a related topic

641.
Morgan, Alexandra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources, Social Work
Bachelor's thesis defense: Postoje sociálnych pracovníkov a psychológov praktikujúcich techniky založené na mindfulness v kontexte duševnej hygieny | Theses on a related topic

642.
Moštěková, Petra maiden name: Žabková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - English Language
Bachelor's thesis defense: Introducing drama activities into teaching infants English at primary school | Theses on a related topic

643.
Mottlová, Michaela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Poradenský proces v sociální práci se sociálně vyloučenými Romy | Theses on a related topic

644.
Muchová, Kamila
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies, Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defense: Postavení polské menšiny na Těšínském Slezsku | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Polská menšina na Těšínském Slezsku v očích českých studentů středních škol | Theses on a related topic

645.
Musilová, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation Commerce and Services
Master's thesis defence: Výuka obchodních dovedností pro absolventy středních škol | Theses on a related topic

646.
Musilová, Hana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Reflexe potenciální sociální dezorganizace a sociální exkluze v budoucnosti v sci-fi literatuře a filmu. | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Problém sociální exkluze v budoucí společnosti podle filmů science fiction | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Vliv postavení jedince vůči trhu práce na jeho postoje | Theses on a related topic

647.
Musilová, Klára
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work
Master's thesis defence: Prožívání konzultací na OSPOD při jednání o svěření dítěte do péče rozvedenými otci a sociálními pracovnicemi | Theses on a related topic

648.
Navrátilová, Alžběta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Education
Master's thesis defence: Začlenění žáků s IVP na běžné základní škole pohledem jejich rodičů | Theses on a related topic

649.
Navrátilová, Marcela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work
Master's thesis defence: Postoj k dobrovolnictví seniorů v organizacích poskytujících sociální služby | Theses on a related topic

650.
Nechanická, Karolína
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Postoj pracovníků oddělení hmotné nouze k uživatelům návykových látek | Theses on a related topic