Theses on a related topic (having the same keywords):

hrad, predhradi, stredovek, moravia, archeologicky vyzkum, middle ages, castle, veseli nad moravou, archaeology excavation, morava, bailey

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Kovář, Josef Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology, Archaeology
Dissertation defence: Předhradí moravských a slezských hradů ve vrcholném a pozdním středověku. Případová studie Vildenberk | Theses on a related topic Display description

2.
Hoch, Aleš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Dřevěné a kožené nálezy z hradu ve Veselí nad Moravou | Theses on a related topic

3.
Kovář, Josef Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Předhradí moravských hradů ve 14. století na příkladu hradu Lelekovice | Theses on a related topic

4.
Dohnalová, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Humanities / Archaeology, History of Arts
Master's thesis defence: Středověké sakrální stavby a jejich doklady na Moravských hradech | Theses on a related topic

5.
Doležel, Martin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Master's thesis defence: Vnitřní poměry v mužských premonstrátských klášterech na středověké Moravě | Theses on a related topic

6.
Havlická, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Analýza rostlinných makrozbytků požárových vrstev dolního paláce na hradě Rokštejn | Theses on a related topic

7.
Koudelková, Anna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Nové nálezy skla z archeologických výzkumů v Olomouci, Uničově a Litovli | Theses on a related topic

8.
Kovář, Josef Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology, Museology
Bachelor's thesis defence: Realizace výstavy "Hrad Lelekovice"
Bachelor's thesis defence: Předhradí Lelekovic podle výzkumu z roku 1989

9.
Macholdová, Renata
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Zpracování archeologického materiálu z pernštejnských hradů Aueršperk, Pyšolec a Zubštejn | Theses on a related topic

10.
Pomp, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Militária z hradu Vartnov | Theses on a related topic

11.
Straková, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Arts, Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
Bachelor's thesis defence: Renesanční památky Jihomoravského kraje - tvorba průvodce | Theses on a related topic

12.
Těsnohlídek, Jakub
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Vyhodnocení keramického souboru ze zánikového horizontu dolního paláce hradu Rokštejna | Theses on a related topic

13.
Těsnohlídková, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Vyhodnocení archeologických nálezů z areálu obléhacího stanoviště v trati Ohrada u hradu Lichnice | Theses on a related topic

14.
Vaněčková, Daniela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Archeologické výzkumy ing. B. Coufala v areálu hradu Rokštejna | Theses on a related topic

15.
Žáková, Eva Marie maiden name: Blažková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology, Archival Studies
Bachelor's thesis defence: Zpracování keramického souboru z Janštejna | Theses on a related topic

16.
Bergerová, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Středověká keramika z jižního parkánu hradu Špilberk | Theses on a related topic

17.
Bergerová, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Středověká a raně novověká kuchyňská a stolní keramika z hradu Špilberk | Theses on a related topic

18.
Kačer, Jindřich
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Budování cimburského dominia na Moravě ve 14. století | Theses on a related topic

19.
Kořínková, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Humanities / English Language and Literature, History of Arts
Master's thesis defence: Moravské piety konce 14. a počátku 15. století | Theses on a related topic

20.
Mazáčková, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology
Dissertation defence: Militária z hradu Rokštejna v širším středoevropském kontextu | Theses on a related topic

21.
Oulehla, Vladimír
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Příkop jako součást nejstaršího opevnění hradu Rokštejna. Analýza archeologického materiálu ze spodních výplní příkopu. | Theses on a related topic

22.
Těsnohlídek, Jakub
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Zpracování keramického souboru z tzv. "Střepeniště" hradu Ronovce | Theses on a related topic

23.
Trávníček, Michal
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Rekonstrukce podmínek přípravy jídel v hradním prostředí na příkladu hradu Rokštejn | Theses on a related topic

24.
Adamec, Peter
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defence: Vzdělávání nevidomých na Moravě formou ústavní péče do roku 1950 | Theses on a related topic

25.
Antošová Nedvědická, Nikol maiden name: Nedvědická
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / History of Arts
Master's thesis defence: Veselí nad Moravou - Historie panského sídla, jeho přerod z hradu na zámek - Příspěvek k problematice architektury, přestaveb a využití | Theses on a related topic

26.
Balážová, Zuzana maiden name: Drličková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defence: Člověk a šibenice na jižní Moravě | Theses on a related topic

27.
Balcárková, Karolína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Combined Art Studies
Bachelor's thesis defence: Dokumentární film Československé televize Brno a České televize Brno v letech 1990 – 1995 | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Dokumentární film Československé televize Brno a České televize Brno v letech 1990 – 1995 | Theses on a related topic

28.
Bartík, Jaroslav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Dissertation defence: Těžební a dílenský areál na Stránské skále u Brna v neolitu až starší době bronzové | Theses on a related topic

29.
Bartíková, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Vyhodnocení souborů středověké glazované keramiky z města Jihlavy a hradu Rokštejna | Theses on a related topic

30.
Bařina, Karel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography / Geography and Cartography (combination/specialization: Cartography and Geoinformatics)
Master's thesis defence: Návrh koncepce a legendy mapy folklórních prvků na příkladu jihomoravské etnografické oblasti | Theses on a related topic

31.
Bednářová, Gabriela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archival Studies
Master's thesis defence: Epigrafické památky hradů Špilberk a Veveří do roku 1900 | Theses on a related topic

32.
Bělík, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Czech History
Dissertation defence: „Za císaře a za vlast.“ Dynastický a zemský patriotismus u moravské šlechty druhé poloviny 19. století. | Theses on a related topic

33.
Bělohoubek, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Master's thesis defence: Konfrontace velkých zeměpanských měst na Moravě s husitstvím v době po zániku lucemburské sekundogenitury | Theses on a related topic

34.
Bernášek, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Nože a řemeslné nástroje z hradu Rokštejna | Theses on a related topic

35.
Bervicová, Marie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / French Language and Literature
Master's thesis defence: La fonction de femme dans la vie des chevaliers | Theses on a related topic

36.
Bolom-Kotari, Martina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Auxiliary Historical Sciences
Dissertation defence: Pečeti moravských premostrátů v letech 1436 - 1784. Sfragistika představených a konventů v kontextu jejich diplomatického materiálu | Theses on a related topic

37.
Bouček, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Středověké právo ve Skandinávii | Theses on a related topic

38.
Březina, Vladimír
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences / Czech History
Dissertation defence: Rytířský stav na Moravě v raném novověku | Theses on a related topic

39.
Buček, Ondřej
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Master's thesis defence: Veveří jako přemyslovský a lucemburský markraběcí hrad (1213-1411) | Theses on a related topic

40.
Čermák, Adam
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2021, studies under way
Programme/field: Security & Strategic Studies / European Studies, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defence: Bezpečnostná a strategická analýza konfliktu: Vojna Ruží | Theses on a related topic

41.
Černušák, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Advanced Master's thesis defence: Proměny řeholního života na Moravě od pozdního středověku do doby moderní | Theses on a related topic

42.
Číž, Dominik
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science
Bachelor's thesis defence: Dante Alighieri a vztahy církve a státu | Theses on a related topic

43.
David, Jiří
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Czech History
Dissertation defence: Zemská politika a státní finance na Moravě v 17. století | Theses on a related topic

44.
Dejmal, Miroslav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Vývoj osídlení Bartolomějského ostrova ve Veselí nad Moravou | Theses on a related topic

45.
Doležel, Michal
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Odraz hmotné kultury v archeologických pramenech odpadních jímek z nádvoří Staré radnice v Brně | Theses on a related topic

46.
Drlička, Radek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography / Geography and Cartography (combination/specialization: Physical Geography)
Master's thesis defence: Sucha na Moravě a ve Slezsku | Theses on a related topic

47.
Dvořák, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defence: Vyhodnocení zahloubeného suterénu v areálu horního hradu Rokštejna | Theses on a related topic

48.
Džuberová, Zuzana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Sociálně-ekonomická struktura venkovského obyvatelstva ČR (vybrané aspekty) | Theses on a related topic

49.
Fárková, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Humanities / History of Arts, Italian Language and Literature
Master's thesis defence: Brněnský kreslíř a malíř Jan Kutálek | Theses on a related topic

50.
Fejtová, Nela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Aesthetics
Bachelor's thesis defence: Krása ženy ve středověku | Theses on a related topic