Theses on a related topic (having the same keywords):

social importance of dance, socialni pedagog, dance education, qualitative research, personality of the teacher of leisure time, tanec, osobnost pedagoga volneho casu, kvalitativni vyzkum, social education, tanecni vychova, social educator, lektor tance, dance, socialni vyznam tance, socialni pedagogika, dance instructor

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

551.
Drobná, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Gallery Education and Arts Facilitation, Special Education
Master's thesis defence: Profesní diagnostika na 2. stupni základních škol vzdělávajících žáky se zrakovým postižením | Theses on a related topic Display description

552.
Dubová, Lyudmyla maiden name: Nesteruk
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Sociální pedagog na střední škole na Ukrajině | Theses on a related topic

553.
Dubová, Magdaléna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Postoj lékařů k psychosomatickému přístupu při vzniku a léčbě onemocnění | Theses on a related topic

554.
Dubová, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Master's thesis defence: Rozpad rodiny očima dospělých dětí | Theses on a related topic

555.
Dudková, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Master's thesis defence: Fenomén veganského aktivismu v České republice z pohledu aktivistů | Theses on a related topic

556.
Dunklerová, Leona
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Možnosti sociální pedagogiky ovlivnit využití volného času pacientů s cévní mozkovou příhodou v neakutním stavu | Theses on a related topic

557.
Dunklerová, Leona
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Sociální determinanty zdraví a způsob života u osob po cévní mozkové příhodě | Theses on a related topic

558.
Dušková, Klára
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Kulturní kapitál a uživatelské strategie na Facebooku | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Kulturní kapitál a uživatelské strategie na Facebooku | Theses on a related topic

559.
Dvořáková, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Master's thesis defence: Jsme lidé jedné Země aneb multikulturní výchova na základních školách | Theses on a related topic

560.
Dymáček, Jakub
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Dělnická třída v ČR: kultura a každodennost | Theses on a related topic

561.
Fábián, Attila
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering
Master's thesis defence: Tanec jako služba - případová studie | Theses on a related topic

562.
Falková, Jiřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defense: Kvalita trávení volného času mládeže se zrakovým postižením ve věku 14-17 let | Theses on a related topic

563.
Falková, Jiřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Časopisy pro zrakově postižené jako zdroj informací v dospívání | Theses on a related topic

564.
Faltová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defense: Nízkoprahový klub v Trutnově | Theses on a related topic

565.
Fanta, Matěj
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defense: Prospěch městských zahrad | Theses on a related topic

566.
Fiala, Jiří
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Sledování médií z neoprávněných zdrojů z hlediska mediální etnografie | Theses on a related topic

567.
Fischerová, Michaela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Bachelor's thesis defense: Proč odchází uživatelé Facebooku? | Theses on a related topic

568.
Fischerová, Monika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defense: Co přináší playback divadlo pravidelnému divákovi? | Theses on a related topic

569.
Fišerová, Ester
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defense: Škola doma – individuální vzdělávání | Theses on a related topic

570.
Fišerová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Možnosti paliativní péče s důrazem na smysl doprovázení umírajících a utváření životních postojů a hodnot | Theses on a related topic

571.
Fišerová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Problematika interrupcí z etického hlediska s důrazem na hodnotu lidského života | Theses on a related topic

572.
Fleišmanová, Kateřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Obtížná terapie. Co terapeuti považují za obtížné při psychoterapii | Theses on a related topic

573.
Fojtíková, Marta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology, Sociology
Bachelor's thesis defense: Skúsenosti otcov na rodičovskej dovolenke | Theses on a related topic

574.
Fojtíková, Pavla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Srovnání charakteristických znaků kresby stromu a příběhů TAT u dětí žijících v dětských domovech | Theses on a related topic

575.
Folterová, Andrea
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Social Policy and Social Work / Psychology, Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defense: Vnímání procesu léčby z pohledu drogově závislých klientů v terapeutické komunitě AVE | Theses on a related topic

576.
Foretníková, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Sociální pedagog jako pracovník krizové pomoci a intervence | Theses on a related topic

577.
Francová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Master's thesis defence: Romové a multikulturní prostředí v křesťanském sdružení Potters House v Brně | Theses on a related topic

578.
Franta, Ondřej
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Coaching)
Bachelor's thesis defense: Aplikace prvků sportovní gymnastiky ve streetdance | Theses on a related topic

579.
Froncová, Šárka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Možnosti sociálně pedagogických intervencí u týraných a zneužívaných dětí | Theses on a related topic

580.
Fujdiak, Ina maiden name: Schmidt
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / European Politics (Eng.)
Master's thesis defence: PEGIDA: New radicals or harmless mainstream? | Theses on a related topic

581.
Fukas, Andrej
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Philosophy (4-years) / Study of Religions
Dissertation defense: Náboženské vnímanie krajiny a priestoru v Burjatsku | Theses on a related topic

582.
Fülöp, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Film and Audio-Visual Culture Studies
Bachelor's thesis defense: Posun v práci se stepem v klasickém hollywoodském muzikálu let 1930-1955 Freda Astaira a Gene Kellyho | Theses on a related topic

583.
Gillová, Alena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defense: Význam hry pro děti s poruchami autistického spektra - zkušenosti realizátorů volnočasových aktivit | Theses on a related topic

584.
Goldschmidt, Benjamin
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Political Science
Bachelor's thesis defense: Slovenská otázka očima maďarských zahraničněpolitických byrokratických aktérů | Theses on a related topic

585.
Grác Livňanská, Pavlína
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Prevence poruch chování na ZŠ z pohledu pedagogů | Theses on a related topic

586.
Gromošová, Katarína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Identita študentov vysokej školy technického zamerania | Theses on a related topic

587.
Grulichová, Darina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defense: Životní cesta trestaného muže: Narativní a biografická analýza. | Theses on a related topic

588.
Gulová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Education / Education
Dissertation defense: Postavení multikulturní výchovy v systému sociální pedagogiky | Theses on a related topic

589.
Habartová, Pavlína
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Chráněné bydlení a jeho vliv na kvalitu života klientů | Theses on a related topic

590.
Hacarová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Ethnology
Bachelor's thesis defense: Verbuňk ve Vracově a jeho současná existence. | Theses on a related topic

591.
Hajdanyová, Bibiána
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies under way
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Combined Art Studies
Bachelor's thesis defense: História tancov House a Vouge s prihliadnutím na kultúrno-spoločenskú situáciu | Theses on a related topic

592.
Hajdíková, Lada
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: "Stojíme na jejich straně": Kritická sociální práce s lidmi bez domova v České republice | Theses on a related topic

593.
Hajná, Jarmila
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Vytváření her "na míru" jako způsob ovlivňování sociální reality | Theses on a related topic

594.
Hamplová, Monika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defense: Komunita jako vstupenka do života aneb reflexe zkušenosti se skupinovou terapií absolventů terapeutické komunity | Theses on a related topic

595.
Hanáková, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theatre Science
Master's thesis defence: Vůdčí osobnosti baletu Národního divadla v Brně | Theses on a related topic

596.
Hanáková, Yvonne
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Mediace v ČR | Theses on a related topic

597.
Hanková, Barbora
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Syndrom zavrženého rodiče a jeho možné důsledky v psychice dítěte | Theses on a related topic

598.
Hanušová, Kristýna
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Coaching)
Bachelor's thesis defense: Vliv tanečních skupinových lekcí na základní antropometrické ukazatele a úroveň vybraných motorických schopností dané skupiny populace | Theses on a related topic

599.
Harnúšek, Andrej
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Charakteristiky autobiografickej pamäte u ľudí s radikálnou zmenou postojov | Theses on a related topic

600.
Hartmann, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Příčiny a prevence týrání a zneužívání dětí | Theses on a related topic