Theses on a related topic (having the same keywords):

test orientace car, prostorova kognice, judgment of line orientation, validation study, mirna kognitivni porucha, visuospatial skills, reliability, mild cognitive impairment, validacni studie, validity, zrakove-prostorove schopnosti, reliabilita, neurodegenerativni onemocneni, validita, spatial cognition, neurodegenerative disease

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Bílovská, Kateřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Posouzení psychometrických charakteristik českého překladu Work Design Questionnaire (WDQ) | Theses on a related topic Display description

2.
Dostálová, Kristýna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Psychometrická studie Wisconsinského testu třídění karet | Theses on a related topic

3.
Koukal, Vít
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Training of condition)
Master's thesis defence: Standardizace dotazníku zátěžových situací pro fotbalové rozhodčí | Theses on a related topic

4.
Polášková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Podpora výuky a studia předmětu Obecná chemie | Theses on a related topic

5.
Škrdlík, Filip
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Neadekvátní pocity viny. Převod dotazníku IGQ-67 do češtiny. | Theses on a related topic

6.
Tvrdoňová, Michaela maiden name: Horká
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
Master's thesis defence: Assessing speaking | Theses on a related topic

7.
Vafková, Lada
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Statistics and Data Analysis
Bachelor's thesis defense: Položková analýza v systému Statistica | Theses on a related topic

8.
Wurzelová, Pavlína
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Systematické review self-reportových screeningových a diagnostických metod pro poruchy příjmu potravy | Theses on a related topic

9.
Kociánová, Hana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Ověření metody Behavioral Systems Questionnaire pro českou populaci | Theses on a related topic

10.
Věchtová, Gabriela maiden name: Jandová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
Master's thesis defence: Využití sociometrických možností v práci učitele | Theses on a related topic

11.
Bajnarová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Reliabilita TCI-A (TCI-A Temperament and Character Inventory - verzia pre adolescentov) v populácii mladých dospievajúcich. | Theses on a related topic

12.
Božek, Tomáš
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Training of condition)
Master's thesis defence: Úspěšnost útoku ve volejbale žen VK KP Brno a Igtisadchi Baku.
Master's thesis defence: Úspěšnost útoku VK KP Brno v extralize žen a evropském poháru CEV ve volejbale | Theses on a related topic

13.
Dlhošová, Terézia
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philosophy / Study of Religions
Bachelor's thesis defense: Validita psychologických škál religiozity a spirituality | Theses on a related topic

14.
Fikarová, Táňa
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychology (4-years) / General Psychology
Dissertation defense: Integrace různých přístupů k hodnocení příběhů evokovaných TAT: Interpersonální decentrace a afektivní škála | Theses on a related topic

15.
Hlusková, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Hodnocení na základní škole | Theses on a related topic

16.
Horáková, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Narušená komunikační schopnost při Parkinsonově chorobě | Theses on a related topic

17.
Hudečková, Iva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in French Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Master's thesis defence: Srovnání reliability a predikčních vlastností inventářů strategií učení se cizímu jazyku | Theses on a related topic

18.
Jílková, Pavlína
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Komunikační schopnosti osob s Parkinsonovou nemocí v seniorském věku | Theses on a related topic

19.
Jurkasová, Miroslava
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Duální mechanismus kontroly u seniorské populace zdravé a s mírnou kognitivní poruchou | Theses on a related topic

20.
Kalinová, Pavla
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Validita Krátkého testu zrakově-prostorové paměti (BVMT-R) pro diagnostiku paměťového deficitu u mírné kognitivní poruchy u Parkinsonovy nemoci | Theses on a related topic

21.
Kramlová, Kateřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Reliabilita alternativních forem Montrealského kognitivního testu a souvislost výkonu v testu se vzděláním a normálním stárnutím | Theses on a related topic

22.
Kropáčová, Sylvie maiden name: Brustmannová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychology (4-years) / Clinical Psychology
Dissertation defense: Efekt intenzivní tanečně-pohybové intervence na kognitivní funkce zdravých seniorů a pacientů s mírnou kognitivní poruchou | Theses on a related topic

23.
Lovász, Szabolcs
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Model kariérnej a politickej preferencie založenej na teórii sociálnej dominancie a jej dôsledky z hľadiska predsudkov | Theses on a related topic

24.
Machová, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Standardizace Blochova vícedimenzionálního kresebného testu pro využití při diagnostice onemocnění psychotického okruhu | Theses on a related topic

25.
Němcová Elfmarková, Nela maiden name: Elfmarková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Neuroscience (4-years) / Neuroscience
Dissertation defense: Studium kognitivních a řečových funkcí u neurodegenerativních onemocnění mozku pomocí funkční magnetické rezonance | Theses on a related topic

26.
Nováková, Nela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Validizační studie Bostonského testu pojmenování | Theses on a related topic

27.
Ošlejšková, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Validizační studie Testu orientace čar | Theses on a related topic

28.
Postulka, Štěpán
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Vybrané psychometrické analýzy Bourdonova testu pozornosti | Theses on a related topic

29.
Příkazská, Anna
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Překlad a adaptace metody k měření závazku vůči organizaci | Theses on a related topic

30.
Rédli, Dávid
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Porovnání ipsativních a normativních psychodiagnostických metod z hlediska psychometrických charakteristik a možností aplikace | Theses on a related topic

31.
Řiháček, Petr
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation Commerce and Services
Master's thesis defence: Hodnocení školního a třídního klima využitím evaluačních nástrojů informačních technologií | Theses on a related topic

32.
Schejbal, David
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Česká adaptace dotazníku SCORE-15 | Theses on a related topic

33.
Skoumalová, Barbora
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology, Sociology
Bachelor's thesis defense: Analýza textu pomocí systému významu | Theses on a related topic

34.
Štěpánek, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Tvorba databáze otázek pro testování znalostí středoškolské biochemie | Theses on a related topic

35.
Tomečková, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Úloha genu pro TOMM40 v patogenezi mírné kognitivní poruchy | Theses on a related topic

36.
Woloszczuková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Růstové faktory rodiny Wnt ve vývoji CNS | Theses on a related topic

37.
Babák, Marek
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Informatics
Bachelor's thesis defense: Analýza a návrh webového portálu mikroregionu | Theses on a related topic

38.
Bielik, Miroslav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Validizačná štúdia škály adaptívneho správania: sociálna desirabilita a sociálne znevýhodnenie | Theses on a related topic

39.
Brokešová, Diana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Růstové charakteristiky buněk stromální vaskulární frakce izolovaných z tukové a pojivové tkáně | Theses on a related topic

40.
Cetlová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Tvorba databáze otázek pro testování znalostí středoškolské chemie | Theses on a related topic

41.
Černá, Hana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Otorhinolaryngology (4-years) / Otorinolaryngology
Dissertation defense: Srovnání validity HRCT a operačních nálezů patologie středoušní patologie u dětí | Theses on a related topic

42.
Gašparik, Norbert
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Exprese 14-3-3 izoforem v zdravých a chorobou postižených tkáních | Theses on a related topic

43.
Gembalová, Kristýna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Všeobecné obchodní podmínky v mezinárodním obchodě | Theses on a related topic

44.
Groborz, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Komparace české úpravy směnečných náležitostí a předpokladů platnosti směnky s úpravami ve vybraných zemích | Theses on a related topic

45.
Hitmár, Josef
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Education / Social Education
Advanced Master's thesis defense: Multikulturní výchova v rezortní praxi | Theses on a related topic

46.
Hollá, Marie maiden name: Prokešová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Reliabilita paralelních forem nových kognitivních testů | Theses on a related topic

47.
Hudeček, Daniel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vliv úrovně percipované sociální opory na rychlost úbytku kognitivních funkcí u seniorů žijících ve venkovské komunitě | Theses on a related topic

48.
Juda, Arnošt
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Valná hromada akciové společnosti a její význam pro řízení společnosti | Theses on a related topic

49.
Jurčíková, Jana
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Computer Systems and Data Processing
Bachelor's thesis defense: Analýza a návrh webových stránek obce | Theses on a related topic

50.
Jurka, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Interakce proteinu HSF1 s DNA | Theses on a related topic