Theses on a related topic (having the same keywords):

autonomie, intrinsic motivation, vnejsi motivace, self-concept clarity, academic motivation, jasnost sebepojeti, self-esteem, vynorujici se dospelost, self-determination theory, amotivation, autonomy, akademicka motivace, extrinsic motivation, amotivace, sebedeterminacni teorie motivace, emerging adulthood, vnitrni motivace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Blehová, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Vliv vztahů s rodiči na autonomii, sebehodnocení a jasnost sebepojetí ve vynořující se dospělosti | Theses on a related topic Display description

2.
Gabrhel, Vít
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology, Sociology
Bachelor's thesis defence: Vztah spirituality a autonomie v pozdní adolescenci a vynořující se dospělosti | Theses on a related topic

3.
Keřkovská, Tereza
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Souvislost autonomie a časové perspektivy v období vynořující se dospělosti | Theses on a related topic

4.
Vytásková, Jana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Souvislost mezi autonomií a odchodem z domova v období vynořující se dospělosti | Theses on a related topic

5.
Adamjáková, Kim Viktoria
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Psychology / Gender Studies, Psychology
Bachelor's thesis defence: Studium fotografie na české vysoké škole a jeho vliv na pocity, motivaci a kreativitu spojené s fotografováním u studentů | Theses on a related topic

6.
Jílková, Barbora
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Zavádění komplexního systému hodnocení a sebehodnocení žáků ve 2. ročníku ZŠ a jeho vliv na motivaci žáků | Theses on a related topic

7.
Kousalová, Barbora
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
Master's thesis defence: Motivation und Motivierung im DaF-Unterricht | Theses on a related topic

8.
Kozubíková, Hana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Pociťovaná autonomie a vztahy v rodině v období vynořující se dospělosti | Theses on a related topic

9.
Krejčí, Tereza
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Journalism
Bachelor's thesis defence: Vliv používání sociálních sítí na prokrastinaci | Theses on a related topic

10.
Libánská, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Sebepojetí u jedinců trpících koktavostí ve vynořující se dospělosti | Theses on a related topic

11.
Nejedlá, Tereza
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Představy adolescentů o dospělosti | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Představy adolescentů o dospělosti | Theses on a related topic

12.
Nováková, Zdena
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Clarity of Self, Self efficacy, Self-esteem a styly identity v kontextu vynořující se dospělosti | Theses on a related topic

13.
Plevová, Martina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Education
Master's thesis defence: Vliv ekonomického zázemí vysokoškolských studentů na jejich školní úspěšnost | Theses on a related topic

14.
Svobodová, Adéla
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Autonomie a identita v období vynořující se dospělosti | Theses on a related topic

15.
Tomišová, Terézia
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Business Management / Business Management
Bachelor's thesis defence: Optimalizace motivačního systému vybraného podniku | Theses on a related topic

16.
Trčková, Daniela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defence: Motivace žáků k učení v hodinách přírodopisu | Theses on a related topic

17.
Ubrová, Veronika maiden name: Střítežská
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Management in Sport
Bachelor's thesis defence: Motivace studentů FSpS MU oboru MAN ke studiu jako předpoklad studijní úspěšnosti | Theses on a related topic

18.
Večeřová, Eliška
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Specifika utváření identity u dvojčat v období vynořující se dospělosti | Theses on a related topic

19.
Veličkinová, Iveta maiden name: Kvítková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - English Language
Bachelor's thesis defence: Comparison of motivation to learning English at mainstream and alternative schools | Theses on a related topic

20.
Havelková, Anna maiden name: Záchová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Seberegulace v kontextu zvládání zátěže, self-efficacy a self-esteem u mladých lidí ve vynořující se dospělosti | Theses on a related topic

21.
Havlíková, Dagmar
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Akademická identita studentů vysokých škol | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Akademická identita studentů vysokých škol | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Akademická identita studentů vysokých škol | Theses on a related topic

22.
Holá, Pavlína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Pracovní spokojenost očima dnešních pedagogických pracovníků | Theses on a related topic

23.
Homolková, Markéta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: On-again/off-again partnerské vztahy ve vynořující se dospělosti | Theses on a related topic

24.
Chmelíková, Markéta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Závislost na internetu v kontextu prožívané míry úzkosti a self-esteem v období vynořující se dospělosti | Theses on a related topic

25.
Kácha, Ondřej
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Using behavioural economics for effective policy design to improve individual and population well-being | Theses on a related topic

26.
Kočárová, Darja
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology, Sociology
Bachelor's thesis defence: Sebediskrepance a její vliv na psychosomatické stesky v období vynořující se dospělosti | Theses on a related topic

27.
Kopečková, Romana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Humanities / English Language and Literature, Philosophy
Master's thesis defence: Age, Accent and Motivation in Second Language Acquisition

28.
Lomičová, Lucie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Rodiče a děti v období vynořující se dospělosti: pohledy z obou stran | Theses on a related topic

29.
Sedláčková, Anděla maiden name: Štefflová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Psychology
Bachelor's thesis defence: Výkonová motivace a strategie zvládání zátěžových situací u sportovců ve srovnání s nesportovní populací | Theses on a related topic

30.
Vídenská, Lenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Work Engagement Antecedents | Theses on a related topic

31.
Bejček, Josef
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Kde končí dospívání a kde začíná dospělost? (Přechod do dospělosti pohledem mladých mužů) | Theses on a related topic

32.
Berková, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defence: Vnímaná autonomie a závislost očima seniorů žijících v domově Matky Rosy v Rajhradě | Theses on a related topic

33.
Bisová, Anna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Smysl života a životní spokojenost v období vynořující se dospělosti | Theses on a related topic

34.
Bobková, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Souvislost mezi silnými stránkami charakteru, optimálním prospíváním a motivací u vysokoškolských studentů | Theses on a related topic

35.
Bodláková, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Motivace ke vzdělávání u dětí z dětských domovů | Theses on a related topic

36.
Borůvková, Karolína
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Osobnostní proměnné v kariérním rozhodování se | Theses on a related topic

37.
Brodilová, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science, Psychology
Bachelor's thesis defence: DIY karnevaly a politika | Theses on a related topic

38.
Cahel, Lukáš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Pohled věřících a nevěřících mužů na předmanželský sex | Theses on a related topic

39.
Čajánková, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Jsme dospělí? (Sociální reprezentace konceptu dospělosti v pojetí mladých lidí ve věku 18 – 25 let) | Theses on a related topic

40.
Černohorská, Lenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Public Policy and Human Resources, Sociology
Bachelor's thesis defence: Léková závislost ve stáří v sociologické perspektivě | Theses on a related topic

41.
Červinka, Filip
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Andragogy
Master's thesis defence: Motivace VŠ studentů ke kombinaci více vysokoškolských studií současně, způsoby zvládání a efekty takového studia | Theses on a related topic

42.
Čmiel, Adam
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Diskurzivní indikátory obecné kauzalitní orientace | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Diskurzivní indikátory obecné kauzalitní orientace | Theses on a related topic

43.
Dimmrothová, Romana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work
Bachelor's thesis defence: Období vynořující se dospělosti: bezstarostný věk nebo doba se zvýšenou potřebou sociální opory? | Theses on a related topic

44.
Dohnalová, Adéla
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Gender Studies, Psychology
Bachelor's thesis defence: Představy adolescentů o dospělosti | Theses on a related topic

45.
Dorotíková, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Estetic Education
Master's thesis defence: Motivace ve školním prostředí: Specifika výtvarné výchovy | Theses on a related topic

46.
Dudová, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní postavení Podkarpatské Rusi za první republiky | Theses on a related topic

47.
Dunowski, Eliška maiden name: Matyášová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Specialization in Pedagogy (4-years) / Didactics of Foreign Language
Dissertation defence: Motivace k učení se němčině v kontextu výuky cizího odborného a akademického jazyka | Theses on a related topic

48.
Dvořák, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Master's thesis defence: Vztahy Čechů a Slováků v prvních letech společného státu – konfesní dimenze a tzv. slovenská otázka optikou dobového československého tisku | Theses on a related topic

49.
Dvořáková, Eva
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology, Sociology
Bachelor's thesis defence: Sebeprezentace v online seznamkách | Theses on a related topic

50.
Dyerová, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vztahy mezi mírou motivace, self-efficacy a sportovního výkonu | Theses on a related topic