Theses on a related topic (having the same keywords):

zamrzly konflikt, nahorni karabach, frozen conflict, integrace, internally displaced people, azerbaijan, baku, nagorno karabakh, idp, azerbajdzan, vnitrne vysidlene osoby, integration

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

951.
Modráková, Tereza
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Reflexe konceptu integrace a promítnutí jeho definice do přistěhovaleckých politik na příkladu České republiky | Theses on a related topic Display description

952.
Mokrejš, Petr
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Advanced Master's thesis defense: Determinanty syndromu vyhoření speciálních pedagogů | Theses on a related topic

953.
Múdra, Lenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Agentúra FRONTEX – fungovanie a aktivity | Theses on a related topic

954.
Muntágová, Eunika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Možnosti voľnočasových aktivít detí s telesným postihnutím v Brne | Theses on a related topic

955.
Musil, Bohuslav
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Special Education for Upper Secondary School Teachers, Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation in Services
Master's thesis defence: Tělesně postižený v dopravě | Theses on a related topic

956.
Musilová, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Problematika osob se specifickými poruchami učení v adolescenci | Theses on a related topic

957.
Náglová, Monika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Charakter a funkcie sociálnych sietí u moslimských migrantov na Slovensku | Theses on a related topic

958.
Nakoukalová, Soňa
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Master's thesis defence: Nadaný žák a jeho sociální začleňování ve třídě | Theses on a related topic

959.
Nekorjak, Michal
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Sociology (4-years) / Sociology
Dissertation defense: Mezisvěty: organizované zaměstnávání migrantů z Ukrajiny v České republice | Theses on a related topic

960.
Němečková, Kateřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Mešity v Marseille a Toulouse - integrace v rukou nové generace? | Theses on a related topic

961.
Neubauerová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Systém vzdělávání osob se sluchovým postižením v ČR | Theses on a related topic

962.
Neugebauerová, Pavla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných mateřských škol v regionu Zlínsko | Theses on a related topic

963.
Neumanová, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Význam podporovaného zaměstnávání u osob se sociokulturním znevýhodněním, s Romskou národností | Theses on a related topic

964.
Nevařilová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Postoje intaktních osob k inkluzi jedinců se zdravotním postižením | Theses on a related topic

965.
Nezhoda, Erik
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism (combination/specialization: Digital Media), Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defense: Analýza sociální integrace OZP ve výrobních družstvech invalidů | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Možnosti sociální integrace zdravotně postižených ve výrobních družstvech invalidů | Theses on a related topic

966.
Nová, Dana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Využití projektové a tematické výuky při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni ZŠ | Theses on a related topic

967.
Nová, Dana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Klima integrovaných a běžných tříd na běžné základní škole | Theses on a related topic

968.
Novák, Jiří
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Aplikace pro sběr metadat ve federaci identit | Theses on a related topic

969.
Nováková, Kristýna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Postoje studentů pedagogických fakult k integraci/inkluzi | Theses on a related topic

970.
Nováková, Sára maiden name: Bučková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Kontexty profesní socializace asistentů pedagoga na základních školách | Theses on a related topic

971.
Odehnalová, Klára
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Integrace cizích státních příslušníků do české společnosti | Theses on a related topic

972.
Oganesjan, Anait maiden name: Sargsyan
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary and Language School Teacher Training in Russian Language
Master's thesis defence: Čeští Arméni aneb patříme sem, ale nesplyneme | Theses on a related topic

973.
Olbert, Jan
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Diagnostika a intervence v praxi ŠD | Theses on a related topic

974.
Ondáková, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education (combination/specialization: Logopedy)
Master's thesis defence: Integrace dětí s narušenou komunikační schopností do mateřské školy | Theses on a related topic

975.
Onderková, Jiřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Osobnost mimořádně nadaného žáka a jeho sociální začlenění ve třídě | Theses on a related topic

976.
Osvald, Jozef
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Master's thesis defence: Budoucnost integrace veřejných příjmů v České republice | Theses on a related topic

977.
Ouředníčková, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Edukace žáků s mentálním postižením ve speciální třídě v základní škole | Theses on a related topic

978.
Packová, Tereza maiden name: Chmelíčková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Role asistenta pedagoga v procesu integrace na druhém stupni ZŠ | Theses on a related topic

979.
Paleček, Jiří
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Animator of Sport Activities, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Využití prvků netradičních sportovně pohybových aktivit ve volnočasových aktivitách u rómské mládeže | Theses on a related topic

980.
Panušová, Karolína
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Migrační dialog (Erasmus, Bologna 2018) | Theses on a related topic

981.
Papcun, Jakub
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Integrating Static Code Analysis and Defect Tracking | Theses on a related topic

982.
Pavelková, Radka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Neklidné děti ve školním prostředí - život s ADHD | Theses on a related topic

983.
Pavlíček, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Vliv evropské integrace na trh práce ČR

984.
Pavlík, Lukáš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance and Law
Bachelor's thesis defense: Modely dohledu nad finančním trhem v Evropské unii | Theses on a related topic

985.
Pavlůsková, Alena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Vzdělávání a profesní příprava osob se sluchovým postižením | Theses on a related topic

986.
Pažitná, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Analýza dôvodov, ktoré vedú rodičov z rómskeho etnika k umiestňovaniu svojich detí v špeciálnych školách | Theses on a related topic

987.
Pažourek, František
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Žáci se syndromem poruchy pozornosti s hyperaktivitou v prostředí běžných základních škol | Theses on a related topic

988.
Peřinková, Vladislava
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Žák s poruchou chování na základní škole | Theses on a related topic

989.
Pešková, Světlana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Integrace osob s mentálním postižením v dospělosti | Theses on a related topic

990.
Pešková, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Včasná raná péče z pohledů rodičů a odborníků | Theses on a related topic

991.
Petříčková, Adéla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Marketing jako nástroj k integraci umění a široké veřejnosti s důrazem na prodej a nákup uměleckých děl | Theses on a related topic

992.
Petříčková, Romana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Integrace minorit v současné Evropě: modelové příklady a integrační politika EU | Theses on a related topic

993.
Pidrová, Olga
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Integrace mladých lidí upoutaných úrazem na vozík zpět do společnosti | Theses on a related topic

994.
Pipová, Veronika maiden name: Urbanová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Srovnání integrace a podpory rodičů integrovaných žáků s poruchou chování v České republice a Anglii | Theses on a related topic

995.
Pištěková, Andrea maiden name: Vaňková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
Master's thesis defence: Integrace žáka s lehkou mentální retardací do běžné třídy střední školy | Theses on a related topic

996.
Plevová, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Integrované děti na ZŠ a jejich vzdělávání v oblasti přírodních věd | Theses on a related topic

997.
Plevová, Simona
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance and Law
Bachelor's thesis defense: Dohled v oblasti kapitálového trhu | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Dohled v oblasti kapitálového trhu | Theses on a related topic

998.
Pliešovská, Monika maiden name: Růžičková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Co s sebou přináší integrace dětí se speciálně vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu | Theses on a related topic

999.
Podhorná, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Scandinavian Studies
Bachelor's thesis defense: Oficiální postoj Danske Folkeparti,Fremskrittspartiet a Sverige Demokraterna k vybraným otázkám souvisejícím s imigrací. | Theses on a related topic

1000.
Podhrázská, Pavla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Způsoby a metody kompenzace zrakového postižení v období předškolního a školního věku | Theses on a related topic