Theses on a related topic (having the same keywords):

priprava jednani, zmeskani strany, preparation of a hearing, advokatni primus, materialni vedeni rizeni, obligatory representation by an attorney, prohibition of novelties, rychlost rizeni, speed of the proceedings, civilni proces, material lead of the proceedings, zakaz novot, civil proceedings, purpose of the civil proceedings, default, ucel civilniho procesu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Došlá, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Příprava jednání v civilním řízení | Theses on a related topic Display description

2.
Švejdová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Příprava jednání | Theses on a related topic

3.
Brejša, Vít
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Komparace české a rakouské právní úpravy koncentrace civilního řízení | Theses on a related topic

4.
Dočekal, Ivo
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Příprava jednání v civilním soudním řízení | Theses on a related topic

5.
Pšenicová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Soudní rozhodnutí - výsledek rozhodovací činnosti soudu

6.
Šulc, Boris
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Srovnání právní úpravy žaloby pro zmatečnost s žalobou na obnovu řízení v civilním řízení soudním | Theses on a related topic

7.
Ambrožová, Naďa
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Žaloba pro zmatečnost jako mimořádný opravný prostředek v civilním řízení soudním

8.
Beňová, Dominika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Uplatnění protiprávně získaných důkazů v civilním řízení | Theses on a related topic

9.
Bouzková, Dominika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smysl a význam účasti státního zastupitelství v civilním procesu | Theses on a related topic

10.
Brabec, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Znalecké dokazování v civilním a trestním řízení | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Znalecké dokazování v civilním a trestním řízení | Theses on a related topic

11.
Cahlík, Martin
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Computer Networks and Communication
Bachelor's thesis defense: Automatizace aplikace práva | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Automatizace aplikace práva | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Automatizace aplikace práva | Theses on a related topic

12.
Cechnerová, Iva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Koncepce civilního procesu – historie, současnost a budoucnost | Theses on a related topic

13.
Ciprian, Roman
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Předběžná opatření v civilním soudním řízení | Theses on a related topic

14.
Coufal, Adam
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dohadovací řízení v trestním právu zemí common law vs. dohoda o vině a trestu v českém trestním řízení | Theses on a related topic

15.
Coufalík, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Civil Law
Dissertation defense: Procesněprávní vztah | Theses on a related topic

16.
Coufalová, Kristina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Civilní proces a jeho vztah k jiným odvětvím v systému práva | Theses on a related topic

17.
Dávid, Radovan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Účast státního zastupitelství v civilním řízení | Theses on a related topic

18.
Del-Favero, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Civil Law
Dissertation defense: Řízení před soudem 1. a 2. stupně ve věcech rodinněprávních | Theses on a related topic

19.
Dibďáková, Jitka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vyřízení směnečného nároku v rozkazním řízení v České republice a ve vybraných zemích Evropy | Theses on a related topic

20.
Dibďáková, Jitka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - German Language
Bachelor's thesis defense: Právní terminologie v Německu, Rakousku a Česku v oblasti občanského soudního řízení (oblasti sporné nalézací řízení) | Theses on a related topic

21.
Dobeš, Jakub
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Bachelor's thesis defense: Dluh a suverenita státu | Theses on a related topic

22.
Dobeš, Matěj
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Platební rozkaz: analýza a komparace | Theses on a related topic

23.
Dupák, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Míra důkazu v civilním řízení soudním | Theses on a related topic

24.
Fojtíková, Jitka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Financial Management
Master's thesis defence: Rating v pojišťovnictví | Theses on a related topic

25.
Foldyna, Vladimír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Rozhodovací činnost českých soudů ve vztahu k rozhodčímu řízení | Theses on a related topic

26.
Fránková, Nikola
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Theory / Economics
Master's thesis defence: Denominace dluhu a hospodářsko-politická omezení | Theses on a related topic

27.
Gavlasová, Magdaléna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Criminal Law)
Advanced Master's thesis defense: Řízení ve věcech dětí mladších patnácti let, které se dopustily činu jinak trestného | Theses on a related topic

28.
Hanuš, Karel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Standardizace procesních úkonů v civilním řízení soudním | Theses on a related topic

29.
Helán, Jiří maiden name: Helán
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Účastník a jeho postavení v procesu | Theses on a related topic

30.
Janus, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Civilní řízení v první ČSR | Theses on a related topic

31.
Jebavý, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Současná právní úprava žaloby pro zmatečnost jako mimořádného opravného prostředku a její vztah k právní úpravě ostatních mimořádných opravných prostředků v civilním řízení soudním | Theses on a related topic

32.
Karfíková, Olga
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Koncentrace řízení | Theses on a related topic

33.
Kelblová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zásada volného hodnocení důkazů a problematika tzv. opomenutých důkazů | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Zásada volného hodnocení důkazů a problematika tzv. opomenutých důkazů | Theses on a related topic

34.
Klusák, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zásada koncentrace a její vliv na průběh řízení před soudem prvního stupně | Theses on a related topic

35.
Knap, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pravidla rozhodčího řízení dohodnutá stranami | Theses on a related topic

36.
Lysek, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Účast státního zastupitelství v civilním řízení | Theses on a related topic

37.
Marková, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Náhrada nákladů civilního sporného řízení | Theses on a related topic

38.
Mazel, Filip
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vybrané otázky poučovací povinnosti soudu ve sporném civilním řízení ve vztahu k právu na spravedlivý proces | Theses on a related topic

39.
Mudříková, Sabina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Srovnání současné právní úpravy žaloby pro zmatečnost se žalobou na obnovu řízení jako mimořádných opravných prostředků v rámci civilního řízení soudního | Theses on a related topic

40.
Mužík, Přemysl
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Soudní uplatnění směnečné pohledávky ve vybraných právních řádech | Theses on a related topic

41.
Nahodil, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Vybrané otázky aplikace práva | Theses on a related topic

42.
Nesázal, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Právo na soudní ochranu a spravedlivý proces v civilním procesu | Theses on a related topic
Advanced Master's thesis defense: Právo na soudní ochranu a spravedlivý proces v civilním procesu | Theses on a related topic

43.
Ryplová, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Procesní aspekty práva na ochranu proti domácímu násilí | Theses on a related topic

44.
Sedlák, Filip
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Druhy žalob v civilním právu procesním | Theses on a related topic

45.
Schelleová, Andrea
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Civilní proces v meziválečném období v ČSR | Theses on a related topic

46.
Skalická, Vendula
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Europeizace civilního práva | Theses on a related topic

47.
Sláma, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Civil Law)
Advanced Master's thesis defense: Možnosti zastavení exekuce na peněžitá plnění ve světle aktuální judikatury | Theses on a related topic
Advanced Master's thesis defense: Možnosti zastavení exekuce na peněžitá plnění ve světle aktuální judikatury | Theses on a related topic

48.
Slunský, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences / Theory of Law
Dissertation defense: Obecná a teoretická hlediska tvorby soudního rozhodnutí | Theses on a related topic

49.
Stavinoha, Zdeněk
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Princip neúplné apelace a jeho uplatnění v právní úpravě odvolání v českém civilním procesu | Theses on a related topic

50.
Studnička, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dokazování v českém právu | Theses on a related topic