Theses on a related topic (having the same keywords):

criminal proceeding, correction of legal deficiencies, extraordinary appeal, appellate reason, dovolaci duvod, trestni pravo procesni, naprava vad pravnich, judikatura, mimoradne opravne prostredky, extraordinary legal remedies, trestni rizeni, dovolani, criminal procedural law, jurisprudence

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Marečková, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Mimořádné opravné prostředky v trestním řízení | Theses on a related topic Display description

2.
Gemmel, Robert
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nová právní úprava dovolání v praxi | Theses on a related topic

3.
Kožín, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trestní dovolání v judikatuře Nejvyššího soudu a Ústavního soudu

4.
Havrda, Filip
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na obhajobu v trestním řízení | Theses on a related topic

5.
Jahodová, Lenka maiden name: Mlynarčíková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Theory and Practice of Criminal and Administrative Procedure
Bachelor's thesis defence: Spolupracující obviněný | Theses on a related topic

6.
Kandová, Katarína
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vliv judikatury Ústavního soudu na trestní právo procesní | Theses on a related topic

7.
Kopečný, Aleš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zásada zákonnosti v trestním řízení a její projev v rozhodovací činnosti soudů České a Slovenské republiky | Theses on a related topic

8.
Lukovský, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trestní dovolání a stížnost pro porušení zákona v judikatuře Nejvyššího soudu a Ústavního soudu | Theses on a related topic

9.
Rathouská, Nikola
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dovolání a jeho aktuální podoba | Theses on a related topic

10.
Rejl, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. | Theses on a related topic

11.
Zabloudilová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Přípustnost dovolání ve srovnávací perspektivě | Theses on a related topic

12.
Zeman, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Theory and Practice of Criminal and Administrative Procedure
Bachelor's thesis defence: Rekonstrukce a rekognice trestného činu | Theses on a related topic

13.
Bartl, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Postavení advokáta v českém trestním řízení de lege lata a de lege ferenda | Theses on a related topic

14.
Bartošíková, Iveta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na spravedlivý proces | Theses on a related topic

15.
Benda, Kamil
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defence: Trestné činy v silniční dopravě řešené ve zkráceném přípravném řízení | Theses on a related topic

16.
Bendová, Kristýna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Poskytování informací o probíhajícím trestním řízení | Theses on a related topic

17.
Bílková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Civil Law
Dissertation defence: Legitimní očekávání v občanském právu | Theses on a related topic
Dissertation defence: Legitimní očekávání v občanském právu | Theses on a related topic

18.
Bok, Ivan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Theory and Practice of Criminal and Administrative Procedure
Bachelor's thesis defence: Právo na spravedlivý proces a jeho garance v českém trestním řízení | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Právo na spravedlivý proces a jeho garance v českém trestním řízení | Theses on a related topic

19.
Borůvková, Lucie maiden name: Reifová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Soudní znalci z oboru psychologie a psychiatrie v trestním řízení | Theses on a related topic

20.
Bosáková, Adriana maiden name: Horáková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vybraná rozhodnutí Ústavního soudu o právu na spravedlivý proces v trestním řízení | Theses on a related topic

21.
Bouchal, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Postavení znalce v trestním řízení | Theses on a related topic

22.
Branny, Andrzej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Law and Legal Science / Law, Law
Master's thesis defence: Nekalá soutěž v Polsku a judikatura | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Nekalá soutěž v Polsku a judikatura | Theses on a related topic

23.
Byrtus, Ivan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defence: Zkrácená řízení ve správním právu trestním | Theses on a related topic

24.
Dostál, Vojtěch
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Předběžné otázky a předběžná opatření v trestním řízení | Theses on a related topic

25.
Ehlerová, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Subsidiarita trestní represe | Theses on a related topic

26.
Filipová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Možnosti použití předchozí výpovědi nepřítomného svědka v hlavním líčení | Theses on a related topic

27.
Filipová, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na spravedlivý proces z pohledu judikatury ESLP | Theses on a related topic

28.
Foltýn, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smluvní pokuta - zajišťující institut občanského práva | Theses on a related topic

29.
Francová, Šárka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Domovní prohlídka a prohlídka jiných prostor jako neodkladný a neopakovatelný úkon | Theses on a related topic

30.
Grabec, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Theory and Practice of Criminal and Administrative Procedure
Bachelor's thesis defence: Práva obviněné fyzické a právnické osoby v trestním řízení | Theses on a related topic

31.
Horáková, Vendula
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na obhajobu a jeho realizace v trestním řízení | Theses on a related topic

32.
Hrbata, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defence: Zajištění osob a věcí v trestním řízení | Theses on a related topic

33.
Chovancová, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Žaloba pro zmatečnost a žaloba na obnovu řízení | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Žaloba pro zmatečnost a žaloba na obnovu řízení | Theses on a related topic

34.
Chroboková, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Trestné činy právnických osob podle zákona č. 418/2011 Sb. a delikty právnických osob ve správním řízení | Theses on a related topic

35.
Kalinová, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vývoj právní úpravy dovolání a jeho kritické zhodnocení | Theses on a related topic

36.
Kellner, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defence: Práva poškozeného v prizmatu trestního práva a kriminologie | Theses on a related topic

37.
Kocián, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defence: Využití odborníků a znalců při kriminalistické činnosti | Theses on a related topic

38.
Kolářová, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Spolupracující obviněný | Theses on a related topic

39.
Komárek, Ivo
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Mimořádné opravné prostředky ve světle novely trestního řádu č. 265/2001 Sb.

40.
Kothánek, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vytěžování důkazů z vypočetní techniky | Theses on a related topic

41.
Kozák, Vítězslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ústavní limity trestního řízení | Theses on a related topic

42.
Kratochvíl, Roman
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defence: Společenská škodlivost jako materiální znak trestného činu | Theses on a related topic

43.
Krejčová, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odklony v trestním řízení | Theses on a related topic

44.
Kučerová, Denisa
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Meze přípustnosti prostředků dokazování v trestním procesu | Theses on a related topic

45.
Kukačková, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Průmysl populární hudby v období legislativních proměn ochrany duševního vlastnictví v souvislosti s digitálním šířením hudby. | Theses on a related topic

46.
Lipusová, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Správní soudnictví a jeho komparace se zeměmi EU | Theses on a related topic

47.
Malý, Václav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní úprava postavení Vojenské policie v přípravném řízení | Theses on a related topic

48.
Martino Baráková, Martina maiden name: Baráková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Aktivní legitimace státu k podávání ústavních stížností | Theses on a related topic

49.
Martinovská, Iveta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Postavení podezřelého a policejního orgánu v přípravném řízení | Theses on a related topic

50.
Mergeščíková, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Labour Law)
Advanced Master's thesis defence: Vznik, změna a zánik pracovněprávního vztahu z pohledu judikatury | Theses on a related topic
Advanced Master's thesis defence: Vznik, změna a zánik pracovněprávního vztahu z pohledu judikatury | Theses on a related topic