Theses on a related topic (having the same keywords):

cave, flight activity, automaticky monitoring, netopyr, klimaticke faktory, automatic registration, letova aktivita, bat, seasonal changes, jeskyne, sezonni zmeny, zimoviste, climatic factors, hibernaculum

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Růža, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Zoology and Ecology)
Bachelor's thesis defense: Úkrytové strategie letních kolonií netopýra velkého v Evropě | Theses on a related topic Display description

2.
Kužela, Miroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Zoology and Ecology)
Bachelor's thesis defense: Monitoring letové aktivity netopýrů na různých lokalitách v ČR pomocí detektorů ultrazvuku | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Monitoring letové aktivity netopýrů na různých lokalitách v ČR pomocí detektorů ultrazvuku | Theses on a related topic

3.
Němcová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Biology with a view to Education, Geography and Cartography with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Aktivita netopýrů a druhová diverzita jejich společenstev v Oboře Soutok (BR Dolní Morava) | Theses on a related topic

4.
Novák, Lukáš
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Sledování mateřské kolonie netopýra velkého na půdě zámku v Luhačovicích s použitím IR kamerových systémů | Theses on a related topic

5.
Suchánek, Milan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Biology with a view to Education, Geography and Cartography with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Monitoring netopýrů s pomocí detektorů ultrazvuku v NPR Hůrka u Hranic na Moravě | Theses on a related topic

6.
Blinková, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Prostorové členění moravských magdalénienských lokalit v kontextu chování evropské magdalénienské populace | Theses on a related topic

7.
Komberec, Miroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Aerosoly ve vnější atmosféře a atmosféře vybraných jeskyní Moravského krasu | Theses on a related topic

8.
Konrádová, Blanka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Biology with a view to Education, Geography and Cartography with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Aktivita a druhové složení společenstva netopýrů v charakteristických habitatech v nivě řeky Moravy u Záhlinic | Theses on a related topic

9.
Konrádová, Blanka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
Master's thesis defence: Osídlení stromových dutin netopýry v lužním lese ve vegetační sezóně | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Osídlení stromových dutin netopýry v lužním lese ve vegetační sezóně | Theses on a related topic

10.
Kosina, Marcel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Biodiverzita kultivovatelných prokaryot z podzemních vod a biofilmů | Theses on a related topic

11.
Kotoučková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Zoology
Master's thesis defence: Časové změny v aktivitě a diverzitě netopýrů ve vchodech jeskyní | Theses on a related topic

12.
Navrátilová, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Studium antropogenních toků $CO_2$ ve vybraných jeskyních Moravského krasu | Theses on a related topic

13.
Neudertová, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Charakteristika obcí Moravského krasu z hlediska vybavenosti pro cestovní ruch | Theses on a related topic

14.
Nevědělová, Marta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Analýza přírodních vod | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Analýza přírodních vod | Theses on a related topic

15.
Novák, Lukáš
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Master's thesis defence: Životní cykly netopýrů ve výuce na základní škole | Theses on a related topic

16.
Ondroušková, Soňa
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Využívání jeskyní Moravského krasu v období popelnicových polí a v době železné | Theses on a related topic

17.
Ondroušková, Soňa
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Pravěk Moravského krasu | Theses on a related topic

18.
Praj, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Hydrogeochemie skapových vod v Punkevních jeskyních (Moravský kras) | Theses on a related topic

19.
Rezková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Migrace netopýrů podél řeky Svratky | Theses on a related topic

20.
Rohlenová, Karolína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Parasitology
Dissertation defense: Imunoekologické studium vztahů mezi reprodukcí, imunitou a parazitismem u sladkovodních ryb | Theses on a related topic

21.
Šimánek, Milan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Classical Archaeology, History
Master's thesis defence: Býčí skála, kultovní objekt doby halštatské | Theses on a related topic

22.
Veselá, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Atmosférické aerosoly: srovnání krasových a nekrasových lokalit | Theses on a related topic

23.
Zajíčková, Renata
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Predikce přežívání netopýrů s různým WNS rizikem | Theses on a related topic

24.
Abt, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Studium speleoaerosolů ve vybraných jeskyních silezika | Theses on a related topic

25.
Abt, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Komplexní geologické zhodnocení jesenického krasu | Theses on a related topic

26.
Bartoňková, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Antibakteriální imunitní mechanismy ryb | Theses on a related topic

27.
Brož, Ladislav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics
Master's thesis defence: Metodika pro inventarizaci a vizualizaci jeskyní a skalních útvarů | Theses on a related topic

28.
Brumovská, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Zoology)
Bachelor's thesis defense: Management lesních porostů a jeho vliv na netopýry | Theses on a related topic

29.
Češková, Romana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Zoology)
Bachelor's thesis defense: Echolokace netopýrů skupiny Pipistrellus pipistrellus v Evropě a Severní Africe | Theses on a related topic

30.
David, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Znečištění jeskynního systému Lopač vodami z čistírny odpadních vod | Theses on a related topic

31.
Dvořák, Zdeněk
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Auxiliary Historical Sciences, History
Master's thesis defence: Český speleoalpinismus (1723 - 2000) | Theses on a related topic

32.
Franková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Prostředí magdalénských lokalit v oblasti Moravského krasu | Theses on a related topic

33.
Hadamová, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Biology with a view to Education, Mathematics with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Druhová diverzita a letová aktivita společenstev netopýrů v aluviálních ekosystémech | Theses on a related topic

34.
Horáčková, Žaneta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Zoology)
Master's thesis defence: Aktivita a druhová diverzita společenstev netopýrů v lesních biotopech : vliv fragmentace lesních porostů | Theses on a related topic

35.
Hůlková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Botany)
Bachelor's thesis defense: Diverzita a ekologie terestrických sinic a řas v jeskyních CHKO Moravský kras | Theses on a related topic

36.
Janoušek, Miroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Proces integrované prevence ("IPPC") v ČR | Theses on a related topic

37.
Kejíková, Sandra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Polish with orientation on Commercial Practice, Services and Travel
Bachelor's thesis defense: Současný stav poskytovaných služeb pro polské návštěvníky ve zpřístupněných jeskyních České republiky | Theses on a related topic

38.
Kleinová, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Geochemie sedimentů Javoříčských jeskyní | Theses on a related topic

39.
Kolařík, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Paleontologický obsah sedimentárních výplní v Jeskyni Na Turoldu | Theses on a related topic

40.
Kolářová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Metabolické a endokrinní funkce lidské tukové tkáně | Theses on a related topic

41.
Kotoučková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Zoology)
Bachelor's thesis defense: Aktivita netopýrů v blízkosti úkrytů se zaměřením na období podzimních přeletů | Theses on a related topic

42.
Krpcová, Anna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Integrované povolování | Theses on a related topic

43.
Kužela, Miroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Zoology and Ecology)
Bachelor's thesis defense: Monitoring letové aktivity netopýrů na různých lokalitách v ČR pomocí detektorů ultrazvuku | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Monitoring letové aktivity netopýrů na různých lokalitách v ČR pomocí detektorů ultrazvuku | Theses on a related topic

44.
Mikulová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Zoology)
Master's thesis defence: Koexistence netopýrů a jejich ektoparazitů: morfologické adaptace | Theses on a related topic

45.
Musil, Lukáš
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defense: Z historie cestovního ruchu v Moravském krasu (1880 – 1938) | Theses on a related topic

46.
Nehybková, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Arts Education, Special Education
Master's thesis defence: Na dno světa | Theses on a related topic

47.
Němec, Filip
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Master's thesis defence: Sedimenty puklin a jeskyní Stránské skály | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Sedimenty puklin a jeskyní Stránské skály | Theses on a related topic

48.
Nikolič, Vito
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies under way
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media
Master's thesis defence: Char Davies – představitelka rané fáze umění imerzní virtuální reality | Theses on a related topic

49.
Opavský, Ján
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Astrophysics
Bachelor's thesis defense: Světelné křivky kompaktních objektů | Theses on a related topic

50.
Píšťková, Karolína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Radiometrická stanovení enzymových aktivit v tukové tkáni - ovlivnění dietou s přídavky pravastatinu | Theses on a related topic