CS

Theses on the Same Topic

Theses on a related topic (having the same keywords):

cr-spinel, myslejovicke souvrstvi, drahanska vrchovina, rhenohercynikum klicova slova v anglictine: heavy minerals, rock pebbles analysis, rhenohercynian zone, monazite, klicova slova v cestine: tezke mineraly, myslejovice formation, monazit, garnet, granat, provenance, valounova analyza, provenience, drahany uplands

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Richtrová, Dagmar maiden name: Laiková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Analýza synkinematické mineralizace na Drahanské vrchovině | Theses on a related topic Display description

2.
Cifra, Miloslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Studium granátů z anatektických pegmatitů Českomoravské vrchoviny, Česká republika | Theses on a related topic

3.
Francírek, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Odraz zvětrávacích procesů v moderních fluviálních sedimentech v okolí Zlína | Theses on a related topic

4.
Francírek, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Sedimentárně geologické studium neogenních sedimentů karpatské předhlubně v oblasti Vizovických vrchů | Theses on a related topic

5.
Gilíková, Helena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Petrografické složení a sedimentární prostředí klastických sedimentů spodního paleozoika (kambrium - devon) | Theses on a related topic

6.
Grydilová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Současný stav a provenience lithothamniových vápenců historických památkových objektů města Brna | Theses on a related topic

7.
Holbík, Filip
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Odraz zvětrávacích procesů v moderních fluviálních sedimentech v okolí Zlína | Theses on a related topic

8.
Hönig, Sven
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Výskyt UST ve frakcionovaných granitech brněnského masivu | Theses on a related topic

9.
Hönig, Sven
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Granátické granity a pegmatity brněnského masivu - nový typ UST staveb v A-typových granitech? | Theses on a related topic

10.
Horáková, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Provenience klastického materiálu neogenních sedimentů karpatské předhlubně | Theses on a related topic

11.
Jaegerová, Anna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Specifika mezinárodního obchodu s uměním | Theses on a related topic

12.
Juřena, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Dopočet trojmocného železa v krystalochemickém vzorci granátu. | Theses on a related topic

13.
Konečný, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Mineralogický vývoj granitického pegmatitu u Chřášťan. | Theses on a related topic

14.
Kurdíková, Ludmila
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Degradace stavebních materiálů Minoritského kláštera | Theses on a related topic

15.
Mrázek, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Paleozoické horniny Prostějovska jako suroviny kamenných artefaktů v pravěku | Theses on a related topic

16.
Němec, Filip
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Master's thesis defence: Sedimenty puklin a jeskyní Stránské skály | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Sedimenty puklin a jeskyní Stránské skály | Theses on a related topic

17.
Peša, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Laboratorní studium vybraných minerálních fází sedimentů řeky Moravy u Hulína | Theses on a related topic

18.
Petřík, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Archaeology, Geology combined with Archaeology
Master's thesis defence: Petroarcheologický výzkum tzv. ostatní kamenné industrie z Tellu Arbid Abyad v Sýrii | Theses on a related topic

19.
Sobková, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Pozice zinku ve strukturách minerálů | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Pozice zinku ve struktuře staurolitu | Theses on a related topic

20.
Šedivý, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Geologie a kamenné stavební materiály slovanského centra v Pohansku u Břeclavi | Theses on a related topic

21.
Valentíková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Sedimentárně-geologické studium "spodnobadenských klastik" ve vrtu 22-41-B Brno-Černá Pole. | Theses on a related topic

22.
Zborník, Václav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Sedimentologické a sedimentárně-petrografické vyhodnocení vybraných neogenních sedimentů karpatské předhlubně | Theses on a related topic

23.
Žaludková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Mineralogie scheelitu ze skarnů v prostoru žulovského a třebíčského masivu | Theses on a related topic

24.
Balšínková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Studium kvartérních sedimentů na lokalitě Pravlov IVd | Theses on a related topic

25.
Balšínková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Faciální studium račických a lulečských slepenců | Theses on a related topic

26.
Brtníková, Kristina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Biology with a view to Education, Mathematics with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Přírodní poměry a květena území východně od Brna | Theses on a related topic

27.
Bušíková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Applied Geography
Master's thesis defence: Historie transportu štěrkových klastů místních hornin a křemene v ledovcových sedimentech Zlatohorské vrchoviny | Theses on a related topic

28.
Čapek, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Mafické a ultrabazické plutonické horniny mezi Bosonohami a Komínem | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Mafické a ultrabazické plutonické horniny mezi Bosonohami a Komínem | Theses on a related topic

29.
Červinka, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Stabilita monazitu za normálních podmínek | Theses on a related topic

30.
Dianová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Master's thesis defence: Analýza geologických vzorků pomocí LA- ICP-MS v oblasti archeologie | Theses on a related topic

31.
Galda, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Botany)
Bachelor's thesis defense: Mokřadní vegetace Drahanské vrchoviny | Theses on a related topic

32.
Gottvald, Jakub
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Čtení v krajině Drahanské vrchoviny - pracovní listy | Theses on a related topic

33.
Grydilová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Bachelor's thesis defense: Současný stav barokních soch a plastik historického Brna zhotovených z lithothamniových vápenců

34.
Hedbávná, Alena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Přírodní poměry v údolí Malé Hané a možnosti jejich využití pro výuku | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Přírodní poměry v údolí Malé Hané a možnosti jejich využití pro výuku | Theses on a related topic

35.
Hönig, Sven
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Hlína granitic suite:   430 Ma felsic layered garnet-bearing magma portion of bimodal, Back-arc related magmatism, SW Brunovistulicum - A multidisciplinary study | Theses on a related topic

36.
Janečka, Josef
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Větrné mlynářství na Drahanské vrchovině | Theses on a related topic

37.
Javora, Marek
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Environmental Humanities (3-years) / Environmental Humanities
Master's thesis defence: Perspektivy včelařství v mikroregionu Drahanská vrchovina | Theses on a related topic

38.
Král, Michael
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Human Geography)
Bachelor's thesis defense: Výsledky transformace a současný stav zemědělství ve východní části Drahanské vrchoviny | Theses on a related topic

39.
Král, Michael
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Regional Geography and Regional Planning
Master's thesis defence: Dopady SZP EU na rozvoj zemědělství a venkova centrální části Drahanské vrchoviny | Theses on a related topic

40.
Mikulík, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Sedimentologické a sedimentárně-petrografické zhodnocení pleistocénních sedimentů Svratky v okolí Brna | Theses on a related topic

41.
Mlejnek, Ondřej
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology
Dissertation defense: Paleolitické osídlení východních svahů Drahanské vrchoviny | Theses on a related topic

42.
Němec, Filip
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Master's thesis defence: Sedimenty puklin a jeskyní Stránské skály | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Sedimenty puklin a jeskyní Stránské skály | Theses on a related topic

43.
Novotný, Aleš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Geology / Geology, Geology
Master's thesis defence: Stabilita titanitu v sedimentárním prostředí | Theses on a related topic

44.
Petržela, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Asociace Au a doprovodných těžkých minerálů ze šlichů v oblasti Hynčiny | Theses on a related topic

45.
Petřík, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Petroarchaeological research of ceramic production in the area of Western Carpathians at the end of the Early Bronze Age | Theses on a related topic

46.
Přikrylová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Administrative Geology
Bachelor's thesis defense: Vyhodnocení kontaminace půd dopadových ploch střelnic v oblasti Březiny | Theses on a related topic

47.
Richtrová, Dagmar maiden name: Laiková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Analýza synkinematické mineralizace na Drahanské vrchovině | Theses on a related topic

48.
Rozsypalová, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Radioaktivní akcesorické minerály ve vysoce draselných horninách | Theses on a related topic

49.
Ružička, Matej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Dejekční kužely v údolí Rakovce | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Dejekční kužely v údolí Rakovce | Theses on a related topic

50.
Řezník, Filip
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Petromiktní slepence z údolí Krasovského potoka od Ostrova u Macochy | Theses on a related topic