Theses on a related topic (having the same keywords):

klicova slova: epilepsie temporalniho laloku, neuropsychologie, neuropsychology, emocionalita. keywords: temporal lobe epilepsy, epilepsy surgery, emotionality., kognitivni funkce, epileptochirurgicka lecba, cognition

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Michálková, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Advanced Master's thesis defense: Neuropsychologické aspekty farmakorezistentní epilepsie temporálního laloku (teze disertační práce) | Theses on a related topic Display description

2.
Hummelová, Zuzana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology (4-years) / Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
Dissertation defense: Prevence a detekce rizikových faktorů kognitivních a osobnostních změn u pacientů s Parkinsonovou nemocí léčených metodou hluboké mozkové stimulace. | Theses on a related topic

3.
Bednaříková, Markéta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Příspěvek k neuropsychologické diagnostice afázie | Theses on a related topic

4.
Černík, Michal
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychology (4-years) / Clinical Psychology
Dissertation defense: Možnost ovlivnění kognitivního výkonu depresivních pacientů pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace | Theses on a related topic

5.
Černík, Michal
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Advanced Master's thesis defense: Možnost ovlivnění kognitivního výkonu depresivních pacientů pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace (teze disertační práce) | Theses on a related topic

6.
Dostálová, Kristýna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Psychometrická studie Wisconsinského testu třídění karet | Theses on a related topic

7.
Schwanzerová, Renata
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Diagnostika pozornosti neuropsychologickým programem Neurop-2 | Theses on a related topic

8.
Sisrová, Monika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychiatry (4-years) / Psychiatry
Dissertation defense: Neuropsychologický výkon u pacientů v akutní fázi bipolární afektivní poruchy | Theses on a related topic

9.
Stehnová, Iva
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychiatry (4-years) / Psychiatry
Dissertation defense: Neuropsychologický profil kognitivních funkcí u pacientů s první epizodou schizofrenie | Theses on a related topic

10.
Stehnová, Iva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Advanced Master's thesis defense: Neuropsychologický profil kognitivních funkcí u pacientů s první epizodou schizofrenie (teze disertační práce) | Theses on a related topic

11.
Točík, Jaroslav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vývoj a validizace kombinovaného inhibičního a vigilančního testu kontinuálního výkonu. | Theses on a related topic

12.
Anderková, Ľubomíra maiden name: Hrčová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Neuroscience (4-years) / Neuroscience
Dissertation defense: Efekt rTMS na kognitivní funkce u pacientů s neurodegenerativním onemocněním mozku | Theses on a related topic

13.
Bajerová, Soňa
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Faktory ovlivňující kvalitu života depresivních pacientů v obodobí remise | Theses on a related topic

14.
Bayerová, Anežka maiden name: Vykydalová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education - Communication Techniques
Bachelor's thesis defense: Pomůcky pro rozvoj komunikace klientů s afázií | Theses on a related topic

15.
Biedlová, Kamila maiden name: Hemrová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Estetic Education
Master's thesis defence: Využití lidových řemesel v systému předškolního vzdělávání | Theses on a related topic

16.
Bočíncová, Andrea
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Difficulty gating threat-related stimuli from working memory in anxious individuals | Theses on a related topic

17.
Brodská, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Kognitivní funkce u zdravých lidí zjišťované pomocí vybraných neuropsychologických testů | Theses on a related topic

18.
Crhová, Marie
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Applied Kinesiology
Master's thesis defence: Vliv půstu na kognitivní funkce a další vybrané parametry | Theses on a related topic

19.
Debowská, Dita maiden name: Marková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Hodnocení motorických a kognitivních funkcí u pacientů se sclerosis multiplex | Theses on a related topic

20.
Dlouhá, Mariana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Pre-school and After-school Education / Pre-school Teacher Training
Bachelor's thesis defense: Dětské pojetí smrti | Theses on a related topic

21.
Dolejší, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Aesthetics
Bachelor's thesis defense: Masarykovy estetické názory | Theses on a related topic

22.
Döményová, Irena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Sapir-Whorfova hypotéza: vliv jazyka na funkční organizaci mozku | Theses on a related topic

23.
Dorazilová, Aneta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Psychology (4-years) / Clinical Psychology
Dissertation defense: Riziko psychózy a psychotické zážitky v běžné populaci | Theses on a related topic

24.
Dvořáček, Tomáš
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Computer Graphics and Image Processing
Bachelor's thesis defense: Vývoj aplikace zaměřené na neurorehabilitaci | Theses on a related topic

25.
Fialová, Irena
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Gerontology Nursing
Master's thesis defence: Změny kognitivních funkcí u seniorů v souvislosti s implantací kyčelního kloubu | Theses on a related topic

26.
Fischerová, Anna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Neuropsychologický profil kognitivních funkcí u duševních poruch (srovnání schizoafektivní a bipolárně afektivní poruchy). | Theses on a related topic

27.
Fuxová, Alena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Education / Education
Bachelor's thesis defense: Vliv hudby na kognitivní procesy | Theses on a related topic

28.
Hapalová, Radka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Péče o senioory s demencí | Theses on a related topic

29.
Havelka, David
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Kognitivní deficit a kortizolémie u pacientů s první epizodou schizofrenie | Theses on a related topic

30.
Holcnerová, Jitka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Profil kognitivních funkcí u depresivních pacientů v období remise | Theses on a related topic

31.
Holub, Marek
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Use of Cultural Stereotypes in Terry Pratchett's Discworld | Theses on a related topic

32.
Hublová, Veronika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychiatry (4-years) / Psychiatry
Dissertation defense: Profil osobnosti a kognitivních funkcí u pacientů s první epizodou schizofrenie | Theses on a related topic

33.
Chudáčková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Sexuální dimorfismus lidského mozku: ontogenetického vývoje kognitivních funkcí | Theses on a related topic

34.
Jelínek, Matyáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Vyšší kognitivní funkce - čtení | Theses on a related topic

35.
Jiskrová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Využití terapií pro rozvoj kognitivních funkcí u osob s Downovým syndromem | Theses on a related topic

36.
Jiskrová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Integrace dětí s Downovým syndromem do základní školy | Theses on a related topic

37.
Kakáčová, Jana maiden name: Dvořáčková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Narušená komunikační schopnost u dětí předškolního věku v běžné mateřské škole | Theses on a related topic

38.
Kántorová, Jana maiden name: Purkertová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Pre-school and After-school Education / Pre-school Teacher Training
Bachelor's thesis defense: Dětské prekoncepce v předškolním vzdělávání | Theses on a related topic

39.
Kaplanová, Romana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Diagnostický nástroj THINC-it při hodnocení kognitivních funkcí u depresivní poruchy. | Theses on a related topic

40.
Karpíšková, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Vliv skupinového kognitivního tréninku na kognitivní funkce seniorů v institucionální péči | Theses on a related topic

41.
Karpíšková, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Skupinový kognitivní trénink a komunikační schopnost dospělých osob v institucionální péči | Theses on a related topic

42.
Klocek, Adam
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Validizační studie české verze kognitivní baterie Woodcock-Johnson's IV Test of Cognitive Abilities v rámci populace lidí s úzkostnou poruchou a neklinického vzorku | Theses on a related topic

43.
Kociánová, Nicola
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Kognitivní remediace u pacientů s poruchami příjmu potravy | Theses on a related topic

44.
Kolínková, Kristýna maiden name: Balabánová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Soběstačnost a její vývoj u jedince s poúrazovou demencí způsobenou těžkým traumatem mozku | Theses on a related topic

45.
Koporová, Petra
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Příjem sacharidů během zatížení - centrální efekt a jeho vliv na kognitivní funkce | Theses on a related topic

46.
Kosztolányi, Štefan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Aesthetics
Bachelor's thesis defense: K otázkam umenia, vnímania a tvorivosti v diele Olivera Sacksa | Theses on a related topic

47.
Kovářová, Eva maiden name: Vágnerová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Dysgrafie a její problematika u žáků mladšího školního věku | Theses on a related topic

48.
Králová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Vliv kognitivního tréninku na edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami | Theses on a related topic

49.
Kramlová, Kateřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Reliabilita alternativních forem Montrealského kognitivního testu a souvislost výkonu v testu se vzděláním a normálním stárnutím | Theses on a related topic

50.
Krčmová, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Dynamika změn kognitivních funkcí u osob s depresivní poruchou v remisi | Theses on a related topic