Theses on a related topic (having the same keywords):

cat, irt, teorie odpovedi na polozku, computerized adaptive testing, pocitacove adaptivni testovani, software cato, item response theory, cato software

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Jelínek, Martin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Advanced Master's thesis defense: Teorie odpovědi na položku a počítačové adaptivní testování (teze disertační práce) | Theses on a related topic Display description

2.
Tkáč, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Porovnání vybraných přístupů k adaptivnímu testování | Theses on a related topic

3.
Kujal, Pavel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Aplikace teorie odpovědi na položku: Odlišné fungování položek Eysenckova osobnostního dotazníku podle pohlaví | Theses on a related topic

4.
Cígler, Hynek
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychology (4-years) / General Psychology
Dissertation defense: Měření matematických schopností | Theses on a related topic

5.
Horčičková, Vendula
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Překlad a adaptace dotazníku na posouzení vlastního pracovního výkonu (IWPQ) | Theses on a related topic

6.
Kühpastová, Martina
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Information Systems
Master's thesis defence: Adaptabilní systém pro procvičování čtení | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Adaptabilní systém pro procvičování čtení | Theses on a related topic

7.
Mejzlík, Jiří
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Computer Systems
Master's thesis defence: Adaptabilní testování pro otázky z testů studijních předpokladů (TSP) | Theses on a related topic

8.
Bušková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography, Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Elektronický materiál pro podporu výuky matematiky na SŠ | Theses on a related topic

9.
Celá, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Bachelor's thesis defense: Studium hematologických a biochemických parametrů krve koček (Felis catus) | Theses on a related topic

10.
Gallusová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Bachelor's thesis defense: Zoonózy ve vztahu k domácím zvířatům - kočkám | Theses on a related topic

11.
Groma, Richard
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Porovnání modelů pro adaptivní procvičování základů matematiky | Theses on a related topic

12.
Ilieva, Delyana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / German Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Hund und Katze in der deutschen, bulgarischen und italienischen Phraseologie | Theses on a related topic

13.
Kelbl, Pavel
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Information Systems
Master's thesis defence: Informační systém pro řízení projektů překladatelské agentury | Theses on a related topic

14.
Lazar, Dionýz
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Computer Systems and Data Processing
Bachelor's thesis defense: Analýza dat ze systému pro výuku zeměpisu | Theses on a related topic

15.
Papp, Rastislav
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Modul pro lokalizaci aplikací | Theses on a related topic

16.
Polášková, Pavla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / German Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Phraseme mit Tieren (Hund, Katze) im Deutsch-tschechischen Wörterbuch der Phraseologismen und festgeprägten Wendungen (2010) | Theses on a related topic

17.
Procházka, Jiří
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering
Master's thesis defence: Adaptivní systém pro testování znalostí | Theses on a related topic

18.
Zajiček, Štefan
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Lokalizační proces při vývoji software | Theses on a related topic

19.
Zouharová, Darina maiden name: Mašková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Bachelor's thesis defense: Vybrané parametry nespecifické imunity se zaměřením na kočky | Theses on a related topic

20.
Zouharová, Darina maiden name: Mašková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Master's thesis defence: Sledování vybraných parametrů nespecifické imunity koček ve vztahu k určitým zoonózám (leptospiroza, borrelióza) | Theses on a related topic