CS

Theses on the Same Topic

Theses on a related topic (having the same keywords):

paleolit, izotopy, paleolith, mesolith, fauna, microstructures, ekosystem, climate changes, mikrostruktury ecosystem, sedimenty, flora, sediments, zmeny klimatu, mezolit, isotopes

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Balšínková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Studium kvartérních sedimentů na lokalitě Pravlov IVd | Theses on a related topic Display description

2.
Břečková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Rekonstrukce změn ekologických podmínek v zazemněné nádrži Hybkaňa podle pakomárovitých | Theses on a related topic

3.
Dostál, Dominik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Ekotoxikology)
Bachelor's thesis defense: Kontaminace fluvizemí a její ekotoxikologiecké důsledky | Theses on a related topic

4.
Dymák, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Ekotoxikology)
Bachelor's thesis defense: Hodnocení ekotoxicity vytěžených a dnových sedimentů ekotoxikologickými testy výluhů | Theses on a related topic

5.
Eigner, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Předneolitické osídlení v povodí horní a střední Úhlavy v kontextu okolních regionů | Theses on a related topic

6.
Hladilová, Mirka
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Animator of Sport Activities, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Možnosti realizace výuky turistiky a přírodopisu v oblasti Pálava | Theses on a related topic

7.
Kleinová, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Geochemie sedimentů Javoříčských jeskyní | Theses on a related topic

8.
Kostřicová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Ekotoxikology)
Bachelor's thesis defense: Bioindikace toxického znečištění drobných toků na základě analýzy deformit ústního ústrojí larev pakomárovitých (příp. dalších bezobratlých)

9.
Kupčíková, Natálie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defense: (Dis)konektivity transportu sedimentů v povodí Velké Stanovnice | Theses on a related topic

10.
Kuta, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Stanovení těžkých kovů v sedimentech a půdách metodou ICP spektrometrie | Theses on a related topic

11.
Loužecká, Iva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Biology, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Master's thesis defence: Biogeografická charakteristika Kuby | Theses on a related topic

12.
Masner, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Ekotoxikology)
Bachelor's thesis defense: Přístupy k hodnocení kvality sedimentů v malých vodních tocích | Theses on a related topic

13.
Němec, Filip
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Master's thesis defence: Sedimenty puklin a jeskyní Stránské skály | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Sedimenty puklin a jeskyní Stránské skály | Theses on a related topic

14.
Ondrušík, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Studium kvartérního profilu u Táborského mlýna na Třebíčsku | Theses on a related topic

15.
Pálková, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Studium mechanismů toxicity polyaromatických uhlovodíků přítomných v sedimentech | Theses on a related topic

16.
Pazderová, Sabina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defense: Právní regulace obchodování chráněnými živočichy a rostlinami v rámci EU a v mezinárodním kontextu | Theses on a related topic

17.
Petrović, Dunja
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Vliv půdních podmínek na sorpci organických polutantů. | Theses on a related topic

18.
Pruša, Libor
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Ancient History
Master's thesis defence: Vybrané antické zprávy o starověké Indii | Theses on a related topic

19.
Přibyl, Lubomír
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Czech Language and Literature
Master's thesis defence: Reprezentace přírody v Putování Kryštofa Haranta z Polžic a z Bezdružic | Theses on a related topic

20.
Richterová, Ludmila
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
Master's thesis defence: Ke srovnání přírodních motivů v díle Bridelově a Michnově | Theses on a related topic

21.
Řehánková, Michaela maiden name: Ŕehánková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defense: Mapování a analýza rozšíření vybraných druhů bioty v PR Holé vrchy a PR Babí lom | Theses on a related topic

22.
Sadílek, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defense: Detection of biologically active pollutants in the aquatic environment | Theses on a related topic

23.
Škulcová, Lucia
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Ekotoxikology)
Bachelor's thesis defense: Využití testu toxicity s Caenorhabditis elegans pro hodnocení kontaminovaných půd a sedimentů | Theses on a related topic

24.
Škulcová, Lucia
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Reprodukční test toxicity s Caenorhabditis elegans | Theses on a related topic

25.
Valentová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Studium biodostupnosti persistentních organických látek v akvatickém prostředí (voda, sediment) s využitím silikonové vrstvy jako média | Theses on a related topic

26.
Valentová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Distribuce a mobilita perzistentních organických látek v akvatickém prostředí | Theses on a related topic

27.
Valentová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Advanced Master's thesis defense: Distribuce a mobilita perzistentních organických látek v akvatickém prostředí Zlínského regionu | Theses on a related topic

28.
Vidrmanová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Metody izolace a detekce látek použitelných jako náhrada bojových chemických látek (BCHL) | Theses on a related topic

29.
Bastlová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defense: Ozdoby a šperky v pravěku I | Theses on a related topic

30.
Benko, Branislav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Výživa lovecko-sběračských společnosti v gravettienu Moravy | Theses on a related topic

31.
Brtníčková, Alena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Přírodní poměry a flóra území západně od Ruprechtova | Theses on a related topic

32.
Břečková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Možnosti rekonstrukce postglaciálního vývoje klimatu podle pakomárovitých v sedimentech zazemněných jezer | Theses on a related topic

33.
Bubíková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Botany and Ecology)
Bachelor's thesis defense: Flóra a vegetace rybích sádek a rybníků a jejich vztah k půdní semenné bance a šíření diaspor | Theses on a related topic

34.
Bubíková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Botany (combination/specialization: Ecology of Plants)
Master's thesis defence: Vegetace rybích sádek a rybníků v Jaroslavicích na Znojemsku | Theses on a related topic

35.
Burdová, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Přírodní poměry a flóra území severně od Rousínova | Theses on a related topic

36.
Bzůrová, Jitka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Speciace arsenu ve vzorcích životního prostředí | Theses on a related topic

37.
Červenka, Rostislav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Analytical Chemistry
Dissertation defense: Stanovení a speciace rtuti v životním prostředí | Theses on a related topic

38.
Dohnal, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Biology with a view to Education, Geography and Cartography with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Rozšíření šťavelů Oxalis corniculata, O. dillenii a O. stricta v České republice podle herbářových dokladů ve vybraných veřejných sbírkách | Theses on a related topic

39.
Dubová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Izolace specií rtuti ze sedimentů. | Theses on a related topic

40.
Dubová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Stanovení forem rtuti a selenu ve vybraných materiálech | Theses on a related topic

41.
Eigner, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Pozdně paleolitické a mezolitické osídlení česko-bavorského příhraničí na příkladu vybraných regionů | Theses on a related topic

42.
Galušková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Biology with a view to Education, Mathematics with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Přírodní poměry a flóra území západně od Uherského Ostrohu | Theses on a related topic

43.
Galušková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Květena okolí Uherského Ostrohu | Theses on a related topic

44.
Havlíček, Filip
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Mladopaleolitické osídlení Divácké vrchoviny | Theses on a related topic

45.
Hlavatá, Pavlína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Tafonomie paleolitických hrobů | Theses on a related topic

46.
Holánková, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Přírodní poměry a flóra území jižně od Zlína | Theses on a related topic

47.
Holánková, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Flóra území jižně od Zlína | Theses on a related topic

48.
Hradilová, Adéla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / French Language and Literature, Spanish Language and Literature
Master's thesis defence: Los arabismos en el español (campos semánticos de flora, agricultura, alimentación y vivienda) | Theses on a related topic

49.
Hrdličková, Jana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy and International Relations
Master's thesis defence: Komparácia postojov Spojených štátov amerických a Európskej únie v oblasti klimatických zmien | Theses on a related topic

50.
Hrubý, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Faciální studium vybraných vrtných jader neogenních sedimentů karpatské předhlubně | Theses on a related topic