Theses on a related topic (having the same keywords):

rezistence k antibiotikum, antibiotic resistance, integron, r-plasmid, salmonella, sgi1 salmonella, r-plazmid, sgi1

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Hradilová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Mobilní genetické elementy odpovědné za šíření rezistence bakterií k antibiotikům - plazmidy, transpozony a integrony | Theses on a related topic Display description

2.
Kubasová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Microbiology
Dissertation defense: Vývoj plazmidů - interakce plazmidů rezistence a virulence u Salmonella enterica | Theses on a related topic

3.
Mikula, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Preklinická evaluace enzybiotické komponenty navržené metodou in-silico pro tvorbu mutantů s požadovanou účinností. | Theses on a related topic

4.
Snopková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Bachelor's thesis defense: Detekce faktorů virulence u bakterií rodu Pseudomonas | Theses on a related topic

5.
Varga, Marian
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Charakterizace systémů nespecifické transdukce plazmidů u Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

6.
Benešová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Koaguláza-negativní stafylokoky jako rezervoár mobilních genetických elementů s geny antibiotikové rezistence a virulence | Theses on a related topic

7.
Brhelová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Molekulárně-biologická charakterizace enterobakterií s produkcí širokospektrých beta-laktamáz u dětských onkologických pacientů | Theses on a related topic

8.
Crhánová, Magdaléna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Živé vakcíny, vrozená imunitní odpověď a kolonizace kuřat salmonelami. | Theses on a related topic

9.
Dalihodová, Simona
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Mezidruhový přenos plazmidů mezi kmeny r. Staphylococcus izolovanými z veterinárního prostředí | Theses on a related topic

10.
Damková, Lucia
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Interakce plazmidů virulence a plazmidů přenášejících antibiotické rezistence u salmonel | Theses on a related topic

11.
Dobrovolná, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
Bachelor's thesis defense: Biochemické aspekty užívání antibiotik | Theses on a related topic

12.
Dostál, Dominik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Variabilní genetické elementy v genomu kmenů Staphylococcus aureus tvořících trpasličí kolonie izolovaných od pacientů s chronickou infekcí | Theses on a related topic

13.
Ďuriníková, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Využití oslabených kmenů salmonel jako nosičů DNA vakcín | Theses on a related topic

14.
Elsheimer Matulová, Marta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Microbiology
Dissertation defense: Studium interakce hostitel - patogen na modelu drůbež - salmonela | Theses on a related topic

15.
Fišarová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Molekulární charakterizace plazmidů koaguláza negativních stafylokoků | Theses on a related topic

16.
Franzová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Klinické a imunologické aspekty bakteriofágové terapie | Theses on a related topic

17.
Franzová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Produkce cytokinů v důsledku antigenních stimulů při fágové terapii | Theses on a related topic

18.
Gebauer, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Identifikace protilátkové odpovědi na proteiny salmonel | Theses on a related topic

19.
Gebauer, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: Imunologie salmonelových infekcí u prasat | Theses on a related topic

20.
Havlíčková, Pavla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Charakterizace plazmidů přenášejících rezistence k antibiotikům a faktory virulence různých serovarů Salmonella enterica | Theses on a related topic

21.
Juráček, Jaroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Interakce salmonel se savčími makrofágy in vitro | Theses on a related topic

22.
Klvaňa, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Bakteriální rezistence ke kolistinu: mechanismy, epidemiologie a klinický význam | Theses on a related topic

23.
Košútová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Studium interakcí Salmonella hostitel pomocí elektronové mikroskopie | Theses on a related topic

24.
Kovářová, Vladimíra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Bakteriální kontaminace listové zeleniny a klíčků | Theses on a related topic

25.
Kuchta, Peter
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Kampylobaktery v prostředí | Theses on a related topic

26.
Kýrová, Kamila
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Microbiology
Dissertation defense: Studium interakce hostitel - patogen na modelu prase - salmonela | Theses on a related topic

27.
Mazgajová, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Identifikace proteinů secernovaných salmonelami | Theses on a related topic

28.
Medvecký, Matej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Genomics and Proteomics / Genomics and Proteomics
Dissertation defense: Bioinformatická analýza v mikrobiologii | Theses on a related topic

29.
Mitterová, Stanislava
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutritive therapist
Bachelor's thesis defense: Rezíduá antibiotík v potravinách ako rizikový faktor | Theses on a related topic

30.
Myšková, Petra maiden name: Pospíšilová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Bachelor's thesis defense: Salmonella a gastrointestinální trakt člověka | Theses on a related topic

31.
Myšková, Petra maiden name: Pospíšilová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Studium charakteristik salmonel izolovaných od lidí, zvířat a z potravin | Theses on a related topic

32.
Myšková, Petra maiden name: Pospíšilová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Microbiology
Dissertation defense: Molekulárně epidemiologická charakteristika bakterií rodu Salmonella na území České republiky | Theses on a related topic

33.
Navrátilová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Produkce cytokinů eukaryotickými buňkami po kontaktu s bakteriemi rodu Salmonella | Theses on a related topic

34.
Nohejl, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Klinicky významné rezistentní plazmidy – studium biologické zátěže a stability úspěšných mobilních genetických elementů | Theses on a related topic

35.
Papežová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Využití promotorových fúzí ke studiu regulace virulence a odpovědi na stres u Salmonella | Theses on a related topic

36.
Parůžková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Prevalence patogenních kmenů Yersinia enterocolitica v potravinách živočišného původu a charakterizace získaných izolátů | Theses on a related topic

37.
Paštěková, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Produkce specifických antibakteriálních agens u Salmonella enterica | Theses on a related topic

38.
Pilousová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Studium retronů u rodu Salmonella | Theses on a related topic

39.
Polák, Patrik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Léčba infekčních onemocnění pomocí bakteriofágů | Theses on a related topic

40.
Polák, Pavel
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Internal Medicine (4-years) / Internal Medicine
Dissertation defense: Kdy zahájit empirickou antibiotickou léčbu u komunitní gastroenterokolitidy? | Theses on a related topic

41.
Pospíchalová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Bakteriální původci průjmů - obligátní střevní patogeny | Theses on a related topic

42.
Procházková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Výskyt rezistencí k antibiotikům u salmonel | Theses on a related topic

43.
Řezáčová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Mechanismy rezistence k antimikrobiálním látkám u gramnegativních baktérií | Theses on a related topic

44.
Říčná, Dita
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Tvorba biofilmu u koagulázanegativních stafylokoků izolovaných z hemokultur | Theses on a related topic

45.
Seidlerová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Charakterizace serologické odpovědi hospodářských zvířat proti infekci salmonelami | Theses on a related topic

46.
Scheirichová, Markéta maiden name: Menšíková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Master's thesis defence: Interleukin-17 u prasete | Theses on a related topic

47.
Šišková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Imunosensory pro detekci salmonel | Theses on a related topic

48.
Tomčová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Izolace a typizace gramnegativních bakterií rezistentních k antimikrobiálním látkám v odpadních vodách | Theses on a related topic

49.
Varmužová, Karolína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Microbiology
Dissertation defense: Infekce drůbeže méně častými sérovary Salmonella enterica | Theses on a related topic

50.
Vídeňská, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Microbiology
Dissertation defense: Vývoj střevní mikroflóry v průběhu života hospodářských zvířat | Theses on a related topic