Theses on a related topic (having the same keywords):

fotochemie, ocp, ice, persistentni organicke polutanty, pcb, led, nitrite, puda, snow, sediment, peroxid vodiku, pop, snih, phenol, soil, pau, dusitany, dusicnany, fenol, antarktida, sediment photochemistry, pahs, nitrate, antarctica, ostrov jamese rosse, dalkovy transport, persistent organic pollutants, pops, pcbs, hydrogen peroxide, ocps, james ross island, long range transport

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Kukučka, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defense: Metody vzorkování a analytického stanovení nově sledovaných typů POPs v prostředí | Theses on a related topic Display description

2.
Vykoukalová, Martina maiden name: Krátká
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Globální monitoring perzistentních organických látek ve vodním prostředí: vzorkovací plavby. | Theses on a related topic

3.
Vaňková, Lenka maiden name: Škrdlíková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Fyzikální a chemické procesy v přírodním sněhu

4.
Franta, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defense: Vztah mezi půdními teplotami a celkovým slunečním zářením na stanici J.G.Mendela | Theses on a related topic

5.
Franta, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Physical Geography
Master's thesis defence: Časoprostorová variabilita půdního klimatu na vybraných stanovištích ostrova Jamese Rosse | Theses on a related topic

6.
Hájková, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Organochlorové pesticidy (OCPs) a PCB v sedimentech a rybách z řek v ČR | Theses on a related topic

7.
Hlobilová, Veronika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutritive therapist
Bachelor's thesis defense: Dusitany a dusičnany ve stravě - jejich negativa a pozitiva | Theses on a related topic

8.
Hrbáček, Filip
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defense: Změny půdní vlhkosti v okolí stanice J.G.Mendela | Theses on a related topic

9.
Hrbáček, Filip
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Physical Geography
Master's thesis defence: Vliv atmosférických faktorů na sezónní variabilitu půdní vlhkosti na ostrově Jamese Rosse, Antarktida | Theses on a related topic

10.
Kurková, Romana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Fotochemie organických polutantů v přírodním sněhu a ledu | Theses on a related topic

11.
Landlová, Linda
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Sníh jako médium pro akumulaci perzistentních organických polutantů - sledování kontaminace sněhu v průmyslových a pozaďových lokalitách a jejich změn v čase | Theses on a related topic

12.
Lžičařová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Využití pasivních vzorkovačů pro měření koncentrace PAHs v ovzduší silničních tunelů a jejich okolí

13.
Malongwe, Joseph K'ekuboni
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defense: Photophysical and Chemical Properties of Organic Pollutants on the Ice Surface | Theses on a related topic

14.
Nagyová, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Monitoring skládek odpadu | Theses on a related topic

15.
Pokladník, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Chemická databáze: POPsPedia | Theses on a related topic

16.
Polák, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Ecotoxicology
Master's thesis defence: Hodnocení toxicity komplexních vzorků s využitím bakteriálních a eukaryotických in vitro biotestů

17.
Romanský, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Úroveň a zdroje difuzní kontaminace lesních půd persistentními organickými polutanty | Theses on a related topic

18.
Smejkal, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Půdní geochemie vybraných organických polutantů na mapovém listu Brno sever | Theses on a related topic

19.
Umlauf, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Physical Geography
Master's thesis defence: Časová a prostorová variabilita sněhové pokrývky na ostrově Jamese Rosse, Antarktický poloostrov | Theses on a related topic

20.
Vondra, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Studium bioakumulace perzistentních organických látek na modelových organismech v terestrickém prostředí

21.
Zezula, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Studium ledu pomocí fluorescenčních metod a přenosu energie | Theses on a related topic

22.
Bedrunková, Romana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Využití mikro-extrakce na pevnou fázi pro analýzu pevných environmentálních vzorků | Theses on a related topic

23.
Brulík, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Využití techniky mikroextrakce tuhou fází (SPME) pro analytickou extrakci perzistentních organických polutantů. | Theses on a related topic

24.
Dolinová, Jindřiška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Dissertation defense: Fotochemi organických polutantů v tuhých médiích | Theses on a related topic

25.
Draštíková, Pavla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Hodnocení kvality ovzduší v Evropě pomocí sítě pasivního vzorkování MONET Europe. | Theses on a related topic

26.
Chropeňová, Mária
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Kontaminace horských půd perzistentními organickými polutanty | Theses on a related topic

27.
Kocourková, Renata
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Bimolekulární fotoprocesy v matrici sněhu | Theses on a related topic

28.
Koubová, Magdaléna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology / Geological Sciences
Dissertation defense: Mineralogický, petrografický a geochemický výzkum sedimentů a půd - kritické zhodnocení metodik efektivního stanovení jejich skutečného minerálního složení | Theses on a related topic

29.
Kurková, Romana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defense: Fotochemie perzistentních organických polutantů v přírodním a umělém sněhu a ledu | Theses on a related topic

30.
Maša, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Identifikace profilu zdrojů kontaminace pomocí moderních matematických metod | Theses on a related topic

31.
Minaříková, Michaela maiden name: Belháčová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Měření koncentrace POPs v pórové vodě sedimentů pomocí pasivního vzorkování | Theses on a related topic

32.
Petrović, Dunja
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Vliv půdních podmínek na sorpci organických polutantů. | Theses on a related topic

33.
Skácelová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Osud perzistentních organických látek v prostředí: modelové území Zlínsko | Theses on a related topic

34.
Svobodová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Modelování distribuce a osudu perzistentních organických polutantů ve vegetaci | Theses on a related topic

35.
Svobodová, Julie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Metody analýzy léčiv v environmentálních matricích | Theses on a related topic

36.
Štěpánková, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defense: In vitro cell bioassays for ecotoxicological assessment of environmental mixtures | Theses on a related topic

37.
Tobišková, Jitka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Monitoring toxických látek v okolí skládek nebezpečných odpadů v České republice a na Slovensku | Theses on a related topic

38.
Uher, Antonín
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemist - Manager of Chemical Laboratory
Bachelor's thesis defense: Stanovení kovů v regolitu oblasti Antarktického poloostrova | Theses on a related topic

39.
Václavíková, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Hodnocení humánní expozice s využitím toxikokinetických modelů | Theses on a related topic

40.
Valentová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Distribuce a mobilita perzistentních organických látek v akvatickém prostředí | Theses on a related topic

41.
Valentová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Advanced Master's thesis defense: Distribuce a mobilita perzistentních organických látek v akvatickém prostředí Zlínského regionu | Theses on a related topic

42.
Vykoukalová, Martina maiden name: Krátká
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Globální distribuce organických polutantů ve vodním prostředí | Theses on a related topic

43.
Audy, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defense: Legacy and emerging pollutants: their sampling, determination and risk assessment | Theses on a related topic

44.
Bláha, Luděk
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Biology / General Biology
Advanced Master's thesis defense: Moderní poznatky ekotoxikologie persistentních organických polutantů a aplikace pro hodnocení rizik | Theses on a related topic

45.
Blažek, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Alternativní dodávky kyslíku pro aerobní biodegradaci ropných uhlovodíků | Theses on a related topic

46.
Bohuslavová, Olga
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geography (4-years) / Physical Geography
Dissertation defense: Ekologie lišejníků odledněného území ostrova James Ross, Antarktida | Theses on a related topic

47.
Bugárová, Ágnes
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Computer Graphics and Image Processing
Bachelor's thesis defense: Vizualizácia dát z oblasti Antarktídy | Theses on a related topic

48.
Cahová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Botany (combination/specialization: Fycology and Mykology)
Master's thesis defence: Ekologie a diverzita půdních rozsivek ostrova Nový Amsterdam a ostrova Svatého Pavla (TAAF, Jižní Indický oceán) | Theses on a related topic

49.
Coufalík, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Advanced Master's thesis defense: Termická desorpce a sekvenční extrakce rtuti a jejích forem v půdách | Theses on a related topic

50.
Dědková, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zemědělský půdní fond | Theses on a related topic