Theses on a related topic (having the same keywords):

antitumour therapy, echocardiography, krevni tlak, systolicka funkce leve komory, echokardiografie, baroreflex sensitivity, protinadorova lecba, kardiotoxicita, blood pressure, systolic left ventricle function, diastolic left ventricle function., citlivost baroreflexu, diastolicka funkce leve komory. cardiotoxicity

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Svačinová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physiology and Pathological Physiology (4-years) / Physiology and Pathological Physiology
Dissertation defense: Matematická analýza regulace krevního oběhu | Theses on a related topic Display description

2.
Fráňa, Petr
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Internal Medicine
Dissertation defense: Hodnocení krátkodobých změn srdeční frekvence a krevního tlaku u pacientů s esenciální arteriální hypertenzí | Theses on a related topic

3.
Jedlička, František
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Vliv tělesné zdatnosti na kvalitu života u pacientů v remisi po léčbě hematoonkologických onemocnění | Theses on a related topic

4.
Ondrušová, Katarína
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physiology and Pathological Physiology (4-years) / Physiology and Pathological Physiology
Dissertation defense: Reakce kardiovaskulárniho systému při změnách polohy těla u pacientů s poraněním krční míchy | Theses on a related topic

5.
Plachý, Martin
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Internal Medicine (4-years) / Internal Medicine
Dissertation defense: Změny autonomních funkcí u pacientů s metabolickým syndromem | Theses on a related topic

6.
Adamu, Zdeňka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Stanovení parametrů křivky krevního tlaku pro řízení ventilace při anestézii u koní | Theses on a related topic

7.
Bohabojová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Vyšetření pacientů s dětskou mozkovou obrnou izometrickou zátěží | Theses on a related topic

8.
Dvořáková, Lenka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Efekt pohybové léčby na chronotropní odpověď, aerobní kapacitu, metabolické parametry a krevní tlak u žen s metabolickým syndromem | Theses on a related topic

9.
Felšőci, Marián
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine (4-years) / Cardiology
Dissertation defense: Vliv dlouhodobé hypertenze na prognózu pacientů s akutním srdečním selháním | Theses on a related topic

10.
Hackenbergová, Katrin
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Krevní tlak a srdeční frekvence při srovnatelném zatížení na klasickém a excentrickém ergometru u zdravých mužů | Theses on a related topic

11.
Hájková, Markéta
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Vliv úpravy životního stylu na krevní tlak | Theses on a related topic

12.
Halouzková, Radana
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Vliv Ájurvédské masáže na krevní tlak | Theses on a related topic

13.
Hirschová, Michaela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Vliv kardiovaskulárního tréninku na variabilitu krevního tlaku během dne a noci u žen s ischemickou chorobou srdeční | Theses on a related topic

14.
Honek, Tomáš
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine (4-years) / Cardiology
Dissertation defense: Sledování echokardiografických parametrů u pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií | Theses on a related topic

15.
Honzíková, Klára
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Pediatrie (4-years) / Paediatrics
Dissertation defense: Esenciální hypertenze u dětí a dospívajících | Theses on a related topic

16.
Hromádková, Petra
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Vliv úpravy životního stylu na krevní tlak | Theses on a related topic

17.
Kapounová, Zlata
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology (4-years) / Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
Dissertation defense: Vliv nedostatku spánku a jeho nízké kvality na vznik obezity a dalších vybraných onemocnění | Theses on a related topic

18.
Körnerová, Veronika
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Účinnost cvičení AcroYogy na hodnoty krevního tlaku a srdeční frekvence | Theses on a related topic

19.
Kovářová, Lenka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Porovnání efektu severské a běžné chůze na změny krevního tlaku sledované 7denním monitorváním | Theses on a related topic

20.
Krábková, Marie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Variabilita 24hodinového profilu krevního tlaku u pracovníků ve zdravotnictví při práci na směny | Theses on a related topic

21.
Lišková, Barbora
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vztah mezi psychofyziologickými charakteristikami a pobytem v lese | Theses on a related topic

22.
Luňáčková, Martina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Medical Rehabilitation and Physiotherapy
Master's thesis defence: Pohybová léčba obézních pacientů: vývoj kardiovaskulárních parametrů | Theses on a related topic

23.
Maliňáková, Anežka maiden name: Fišerová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Porovnání odezvy hemodynamických parametrů při zátěži na klasickém a excentrickém ergometru u mužů s kardiovaskulárním onemocněním | Theses on a related topic

24.
Matějková, Věra
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Human Nutrition
Bachelor's thesis defense: Nefarmakologické ovlivnění krevního tlaku | Theses on a related topic

25.
Minster, David
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Training of condition)
Master's thesis defence: Vliv vybraných pohybových aktivit na úroveň krevního tlaku | Theses on a related topic

26.
Navrátil, Aleš
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Sports Education)
Master's thesis defence: Fyziologická odezva hasičů na specifickou zátěž | Theses on a related topic

27.
Navrátilová, Radka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Rehabilitace pacientek po infarktu myokardu: cirkadiánní kolísání krevního tlaku v závislosti na pohybové léčbě z 24hodinového monitorování krevního tlaku | Theses on a related topic

28.
Novotná, Dana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Pediatrie (4-years) / Paediatrics
Dissertation defense: Růst a metabolické změny u dětí s intrauterinní růstovou retardací | Theses on a related topic

29.
Novotná, Eva
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Výživa a tělesná aktivita při patologických stavech

30.
Novotná, Eva
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education
Master's thesis defence: Orientace osob s hypertenzi v oblasti výživy
Master's thesis defence: Orientace osob s hypertenzí v oblasti nefarmakologické léčby | Theses on a related topic

31.
Půček, Miloslav
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Diurnální index u zdravých osob s aerobní pohybovou aktivitou | Theses on a related topic

32.
Raková, Dita
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Analýza 24hodinového profilu krevního tlaku a tepové frekvence před a po čtyřech měsících pohybové aktivity | Theses on a related topic

33.
Sialini, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Rehabilitace pacientek po infarktu myokardu: ambulantní arteriální index poddajnosti v závislosti na pohybové léčbě z 24hodinového monitorování krevního tlaku | Theses on a related topic

34.
Slabotínská, Svatoslava
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Vliv kardiovaskulárního tréninku na změny funkční zdatnosti, výkonnosti a hodnoty krevního tlaku získané 7denním/24hodinovým ambulantním monitorováním u pacientů po infarktu myokardu | Theses on a related topic

35.
Škňouřil, Libor
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine (4-years) / Cardiology
Dissertation defense: Echokardiografické vyšetření při katetrové ablaci dlouhodobé perzistentní fibrilace síní | Theses on a related topic

36.
Švecová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Vliv kombinovaného tréninku na hodnoty získané 7denním/24hodinovým ambulantním monitorováním krevního tlaku hráček florbalu | Theses on a related topic

37.
Tomášková, Iva maiden name: Kožíšková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Zdatnost a kvalita života pacientů, kteří v dětství prodělali léčbu pro hematoonkologické onemocnění | Theses on a related topic

38.
Vallová, Olga
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Vliv aerobní dynamické zátěže na hodnoty krevního tlaku zdravých mužů sledované 7denním monitorováním | Theses on a related topic

39.
Vernerová, Lenka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Vliv aerobní dynamické zátěže na hodnoty krevního tlaku zdravých žen sledované 7denním monitorováním | Theses on a related topic

40.
Zmeškalová, Marie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Kardiovaskulární parametry skupiny pacientů s Parkinsonovou chorobou v průběhu cvičení v bazénu | Theses on a related topic

41.
Adamu, Zdeňka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Stanovení hemodynamických parametrů kardiovaskulární soustavy koní | Theses on a related topic

42.
Al-Fadhli, Abdul Karim
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology (4-years) / Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
Dissertation defense: Autonomní nervový systém u pacientů s neurologickým onemocněním (cévní mozková příhoda) | Theses on a related topic

43.
Černý, Dominik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Master's thesis defence: Využití pokročilých zobrazovacích metod pro predikci kardiovaskulárních onemocnění | Theses on a related topic

44.
Danajová, Simona
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Vplyv kardiovaskulárneho tréningu na variabilitu krvného tlaku počas dňa a noci u mužov s ischemickou chorobou srdca | Theses on a related topic

45.
Havelková, Alena
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Cirkadiánní variabilita krevního tlaku a kardiovaskulární rehabilitace | Theses on a related topic

46.
Holý, Miroslav
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Vliv odporového tréninku na krevní tlak | Theses on a related topic

47.
Homolka, Pavel
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Internal Medicine
Dissertation defense: Cirkadiánní variabilita krevního tlaku u pacientů s esenciální hypertenzí | Theses on a related topic

48.
Chvátalová, Iveta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Analýza vlivu hemodynamické podpory u koní | Theses on a related topic

49.
Jeniš, Marek
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Porovnání dlouhodobého aerobního tréninku a dlouhodobého odporového tréninku na hodnoty krevního tlaku | Theses on a related topic

50.
Jíra, Miroslav
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Physiology and Pathological Physiology
Dissertation defense: Reproducibilita citlivosti baroreflexu a jeho genetická podmíněnost | Theses on a related topic