Theses on a related topic (having the same keywords):

oxaliplatina, apoptoza, bunecny cyklus, cisplatina, la-12, rezistence

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Roubalová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Advanced Master's thesis defense: Účinek nového platinového cytostatika LA-12 na stabilitu a aktivitu proteinu p53 v lidských nádorových buňkách | Theses on a related topic Display description

2.
Herůdková, Jarmila maiden name: Lauková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: Molekulární mechanismy účinků platinových chemoterapeutik u nádorových buněk tlustého střeva | Theses on a related topic

3.
Horváth, Viktor
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology / Animal Physiology
Dissertation defense: Vysoká efektivita adamantylaminových platinových komplexů při překonávání rezistence k cisplatině a potlačení proliferace ovariálních nádorových buněk in vitro | Theses on a related topic

4.
Roubalová, Eva
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Interakce proteinu p53 a jeho homologů s DNA a jejich úloha v maligní transformaci buňky | Theses on a related topic

5.
Kvardová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Studium účinku cisplatinových derivátů na nádorovou buňku | Theses on a related topic

6.
Šafaříková, Barbora maiden name: Bujoková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: Nové molekulární mechanismy zapojené v modulaci signálních drah cytokinu TRAIL a receptorů smrti u nádorových buněk prostřednictvím chemoterapeutických látek. | Theses on a related topic

7.
Vondálová Blanářová, Olga maiden name: Blanářová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: New approaches in platinum-based therapy of solid tumors | Theses on a related topic

8.
Amruz Černá, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Úloha microRNA v apoptóze u chronické lymfocytární leukémie | Theses on a related topic

9.
Balvan, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Vliv exogenních látek na expresi proteinu p53 u vybraných nádorových linií | Theses on a related topic

10.
Balvan, Jan
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physiology and Pathological Physiology (4-years) / Physiology and Pathological Physiology
Dissertation defense: Nové trendy v detekci apoptózy a autofágie u vybraných solidních nádorů | Theses on a related topic

11.
Bárta, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Biologické a molekulární efekty inhibice aktivity cyklin dependentních kináz u lidských embryonálních kmenových buněk | Theses on a related topic

12.
Bešše, Lenka maiden name: Kubiczková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Role TGF beta v regulaci proliferace, diferenciace a apoptózy nádorových buněk odvozených od multiformního glioblastomu | Theses on a related topic

13.
Coufal, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Nádorový supresor protein p53 a jeho význam při regulaci buněčné homeostázy | Theses on a related topic

14.
Coufal, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Vliv protinádorových léčiv na regulační vlastnosti proteinu p53 | Theses on a related topic

15.
Harmanová, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Studium mechanismu toxicity polychlorovaných bifenylů v systémech in vitro | Theses on a related topic

16.
Hujňáková, Martina maiden name: Burešová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Terapeutický potenciál obnovení funkce nádorového supresoru p53 | Theses on a related topic

17.
Jelínková, Iva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Studium mechanismů buněčné smrti indukované působením platinových cytostatik u buněk kolorektálního karcinomu | Theses on a related topic

18.
Jelínková, Iva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: Modulace apoptózy indukované TRAILem u nádorových buněk tlustého střeva prostřednictvím chemoterapeutických látek | Theses on a related topic

19.
Junková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Využití odlišností zdravých a nádorových buněk při hledání protinádorových terapií | Theses on a related topic

20.
Jurčková, Nikola
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Molekulární analýza tumor supresorového genu TP53

21.
Klepárník, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Interakce různých forem proteinu p53 s p73 izoformami | Theses on a related topic

22.
Kratochvílová, Monika maiden name: Holubová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Analýza apoptózy u zinek rezistentních buněčných linií | Theses on a related topic

23.
Nováková, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň ve vývoji nádorů | Theses on a related topic

24.
Pešková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Senzitizace lidských embryonálních kmenových buněk k TRAILem indukované apoptóze poškozením DNA | Theses on a related topic

25.
Řičánková, Nikola
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Vzájemná interakce mechanizmů zodpovědných za rezistenci nádorových buněk vůči chemoterapii | Theses on a related topic

26.
Stuchlíková, Eliška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Optimalizace růstu buněčné linie odvozené od nádoru vaječníku rezistentní na cisplatinu | Theses on a related topic

27.
Štěpka, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Analýza autofagie u prostatických nádorových buněk po působení vybranými cytostatiky | Theses on a related topic

28.
Vinarský, Vladimír
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Medical Biology (4-years) / Medical Biology
Dissertation defense: Stress Induced Activation of Apoptotic Pathways in Human Embryonic and Induced Pluripotent Stem Cells | Theses on a related topic

29.
Adámková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Molekulární mechanismy rezistence k působení retinoidů | Theses on a related topic

30.
Adámková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Analýza exprese kandidátních biomarkerů spojených s rezistencí k retinoidům u buněk neuroblastomu | Theses on a related topic

31.
Augustín, Peter
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Stomatology / Stomatology
Dissertation defense: Medikamentózně indukované zbytnění gingivy u pacientů po transplantaci ledvin a srdce | Theses on a related topic

32.
Babiak, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Komplexy platiny s dusíkatými ligandy | Theses on a related topic

33.
Babiak, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Inorganic Chemistry
Master's thesis defence: Studium komplexů platnatých a platičitých s vybranými N-donorovými ligandy | Theses on a related topic

34.
Bábovská, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Proteiny rodiny thymosinů a jejich úloha v tumorigenezi | Theses on a related topic

35.
Balážová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Bachelor's thesis defense: Klinický význam baktérií rodu Pseudomonas | Theses on a related topic

36.
Balvan, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Advanced Master's thesis defense: Využití cirkulující mRNA pro diagnostiku karcinomu prostaty | Theses on a related topic

37.
Bambulová, Klára
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Sledování produkce betalaktamáz u klinických kmenů Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

38.
Bárta, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Analýza molekulárních mechanismů podmiňujících reakci lidských embryonálních kmenových buněk na poškození DNA | Theses on a related topic

39.
Bártová, Iveta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry / Biomolecular Chemistry
Dissertation defense: Molekulová dynamika cyklin-dependentních protein kinas | Theses on a related topic

40.
Bedrošová, Marie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Komunikační strategie v zobrazování ženských a mužských postav na příkladu fandomu seriálu Doctor Who | Theses on a related topic

41.
Beinhauerová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Plazmidově přenášená rezistence ke karbapenemům u Enterobacteriaceae z volně žijících zvířat | Theses on a related topic

42.
Bernard, Vladan
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Medical Biophysics (4-years) / Medical Biophysics
Dissertation defense: Proliferace, viabilita a další parametry buněčných kultur po kombinované aplikaci ultrazvuku a cisplatiny | Theses on a related topic

43.
Bešše, Andrej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Studium molekulární podstaty chemo- a radiorezistence na základě komplexní molekulárně-genetické charakterizace tkáně glioblastomu a jeho recidivy | Theses on a related topic

44.
Bohačiaková, Dáša maiden name: Doležalová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Medical Biology (4-years) / Medical Biology
Dissertation defense: Characterization of molecular changes coupled to differentiation pathway in human embryonic stem cells | Theses on a related topic

45.
Bohoň, Roman
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Syntéza inhibitorů CDK kináz na bázi pyrazolo[1,5-a]pyrimidinu | Theses on a related topic

46.
Bořánková, Karolína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Úloha mitochondrií ve fyziologii nádorových kmenových buněk | Theses on a related topic

47.
Brenerová, Petra maiden name: Hulinková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Modulace dioxinového, estrogenního a androgenního receptoru nekoplanárními PCB | Theses on a related topic

48.
Brhelová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Bachelor's thesis defense: Betalaktamázy se širokým spektrem účinku, jejich genetický základ a metody detekce | Theses on a related topic

49.
Brymová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: T-lymfocyty s chimerním antigenním receptorem (CAR) v léčbě nádorových onemocnění | Theses on a related topic

50.
Brzobohatý, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Apoptóza v embryonálním vývoji savců se zaměřením na uplatnění intracelulární kaspázové mašinérie | Theses on a related topic