Theses on a related topic (having the same keywords):

oko ocular complications, polymorphism, keratoconjunctivitis sicca, tnfalfa, interleukin 6, tumor nekrosis faktor alfa, syndrom sucheho oka, eye, ocni komplikace, revnatoidni artritida, rheumatoid arthritis, il-6, polymorfismus, tumour necrosis factor alfa

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Böhmová, Olga
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Genetické testování dispozic k ateroskleróze | Theses on a related topic Display description

2.
Garguláková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Antropogenetics)
Bachelor's thesis defense: Vzácné krevní skupiny a jejich význam pro adaptace organismu na extrémní podmínky životního prostředí | Theses on a related topic

3.
Házová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Detekce mutací v genu CYP2D6 cytochromu P450 - jejich vliv na metabolismus léčiv | Theses on a related topic

4.
Hladíková, Magdaléna
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Neurology (4-years) / Neurology
Dissertation defense: Variabilita genů renin-angiotenzinového systému u roztroušené sklerózy mozkomíšní | Theses on a related topic

5.
Holíková, Petra maiden name: Veselá
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Structural Chemistry, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Studium krystalových forem farmaceutických substancí pomocí NMR spektroskopie pevného stavu | Theses on a related topic

6.
Hruška, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Vliv genetické variability na funkci miRNA u pacientů s psoriázou | Theses on a related topic

7.
Kramářová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Geneticky podmíněné příčiny neplodnosti u mužů | Theses on a related topic

8.
Křešťáková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Role receptoru CD36 ve vnímání chuti mastných kyselin | Theses on a related topic

9.
Machytková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Antropogenetika)
Master's thesis defence: Demografické a klinicko - patologické koreláty variability genů pro mikroRNA v populaci českých pacientů s kolorektálním karcinomem | Theses on a related topic

10.
Musilová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Genetická analýza predispozice k lidským infekčním chorobám | Theses on a related topic

11.
Nekvindová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Genetické asociační studie se zahrnutím příbuzných jedinců | Theses on a related topic

12.
Němec, Petr
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Physiology and Pathological Physiology
Dissertation defense: Imunogenetické aspekty v etiopatogenezi revmatoidní artritidy | Theses on a related topic

13.
Paclíková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Zoology)
Bachelor's thesis defense: Vliv polymorfismu genů vrozené imunity na prozánětlivá onemocnění u savců | Theses on a related topic

14.
Paclíková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Zoology
Master's thesis defence: Diverzita, evoluce a selekce u genů kódujících toll-like receptory TLR2 a TLR9 u čeledi Equidae | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Diverzita, evoluce a selekce u genů kódujících toll-like receptory TLR2 a TLR9 u čeledi Equidae | Theses on a related topic

15.
Sarvašová, Romana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Antropobiology and Antropogenetics)
Bachelor's thesis defense: Výzkum laktázové perzistence u historických populací | Theses on a related topic

16.
Szczuková, Lenka maiden name: Puczoková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Genetické faktory u systémového lupus erythematosus: review literatury a metaanalýza | Theses on a related topic

17.
Šicha, Václav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Zoology
Dissertation defense: Vybrané aspekty koevoluce mezi kukačkou obecnou (Cuculus canorus) a jejími hostiteli | Theses on a related topic

18.
Štěpán, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2001, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Příprava hybridizační sondy a PCR-primerů pro molekulární identifikaci druhu Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

19.
Viktorín, David
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Zavedení genotypizace kandidátních genů pro studium obezity | Theses on a related topic

20.
Antoš, Jakub
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Specializations in Health Science / Optics and Optometry
Bachelor's thesis defense: Onemocnění očního povrchu | Theses on a related topic

21.
Bencúrová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Vliv polymorfizmů genu pro MTHFR na fyziologické regulace | Theses on a related topic

22.
Benešová, Iva maiden name: Tomalová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Molekulární diverzita genů kódujících proteiny, které se účastní interakce mezi rostlinou a Meloidogyne incognita | Theses on a related topic

23.
Cablíková, Adéla
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u revmatických onemocnění - revmatická artritida, m. Bechtěrev | Theses on a related topic

24.
Červenková, Denisa
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u revmatických onemocnění - revmatická artritida, m. Bechtěrev | Theses on a related topic

25.
Dadák, Lukáš
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management
Dissertation defense: Monitorace imunitního systému u kriticky nemocných | Theses on a related topic

26.
Deissová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Genetické markery pro Barrettův jícen a adenokarcinom ezofagu u pacientů s refluxní chorobou jícnu | Theses on a related topic

27.
Dobrovolná, Julie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physiology and Pathological Physiology (4-years) / Physiology and Pathological Physiology
Dissertation defense: Potenciál variability v genech kódujících adipokiny v neurobehaviorálním řízení příjmu potravy u české obézní a neobézní populace | Theses on a related topic

28.
Doležalová, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Fotorecepce u živočichů | Theses on a related topic

29.
Dosbaba, Hana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u revmatických onemocnění - revmatická artritida, m. Bechtěrev | Theses on a related topic

30.
Dreiseitlová, Lucie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optometry
Bachelor's thesis defense: Syndrom suchého oka | Theses on a related topic

31.
Gachová, Daniela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Polymorfizmy v genech kódujících proteiny zapojené při tvorbě skloviny a jejich vztah k zubnímu kazu | Theses on a related topic

32.
Gáliková, Marcela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Metodika analýzy longitudinálních medicínských dat | Theses on a related topic

33.
Grodecká, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Funkční význam promotorových mutací

34.
Hamšíková, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molekulární biologie a genetika)
Master's thesis defence: Sledování změn neuropoetických cytokinů po simulaci zánětu a při buněčném stresu | Theses on a related topic

35.
Hekrlová, Kateřina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optics and Optometry
Bachelor's thesis defense: Problematika očního nystagmu a jeho typy | Theses on a related topic

36.
Hlinecká, Lýdia maiden name: Vargová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Molekulární příčiny schizofrenie: asociační studie | Theses on a related topic

37.
Hrazdilová, Olga
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management
Dissertation defense: Genetický podklad vnímání akutní bolesti | Theses on a related topic

38.
Hutyrová, Iva
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optics and Optometry
Bachelor's thesis defense: Zorné pole | Theses on a related topic

39.
Hybášková, Marcela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Master's thesis defence: Vnímání chuti fenylthiocarbamidu v současné české populaci | Theses on a related topic

40.
Jabandžiev, Petr
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Pediatrie (4-years) / Paediatrics
Dissertation defense: Genetické polymorfismy a dynamika vybraných aktivačních markerů u dětských pacientů se septickými stavy | Theses on a related topic

41.
Jakešová, Lucie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u revmatických onemocnění (revmatická artritida, m. Bechtěrev) | Theses on a related topic

42.
Jandová, Diana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Percepce mastných kyselin u člověka ve vztahu k obezitě | Theses on a related topic

43.
Jánoš, Július
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Genová variabilita v adipocytokinech u diabetes mellitus a chronické parodontitidy | Theses on a related topic

44.
Janštová, Veronika maiden name: Bačíková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Molekularni diagnostika psychických poruch : hyperkinetická porucha | Theses on a related topic

45.
Jíra, Miroslav
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Physiology and Pathological Physiology
Dissertation defense: Reproducibilita citlivosti baroreflexu a jeho genetická podmíněnost | Theses on a related topic

46.
Jiráčková, Štěpánka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Health Sciences (combination/specialization: Teaching Specialization Optics and Optometrics)
Master's thesis defence: Syndrom suchého oka u nemocných s glaukomem otevřeného úhlu | Theses on a related topic

47.
Jurák, Viktor
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Vliv polymorfizmů kandidátních genů na rozvoj svalové síly | Theses on a related topic

48.
Klimovič, Šimon
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Genetické markery u alergického astmatu | Theses on a related topic

49.
Klumpler, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Studium polymorfizmu DNA markerů ječmene u nových zdrojů rezistence k padlí | Theses on a related topic

50.
Kohoutková, Anna
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optics and Optometry
Bachelor's thesis defense: Nejčastější patologie předního segmentu oka | Theses on a related topic