Theses on a related topic (having the same keywords):

nepricetnost, navykove latky, ochranna vychova, ochranne leceni, stav vyvolany dusevni poruchou, zmensena pricetnost, mladistvi, ochranna opatreni, zabrani veci.

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Knotková, Kamila
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zacházení s nepříčetnými pachateli v českém trestním právu | Theses on a related topic Display description

2.
Tomšů, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zabezpečovací detence - její možnosti a limity | Theses on a related topic

3.
Kneřová, Helena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochranná opatření de lege lata a de lege ferenda | Theses on a related topic

4.
Linhart, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defence: Zabezpečovací detence | Theses on a related topic

5.
Staňková, Anežka maiden name: Vavrová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trestný čin opilství podle § 360 trestního zákoníku | Theses on a related topic

6.
Angyalossy, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zabezpečovací detence | Theses on a related topic

7.
Bachová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochranná opatření de lege lata a de lege ferenda | Theses on a related topic

8.
Brabec, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Public Policy / Theory and Practice of Criminal and Administrative Procedure
Bachelor's thesis defence: Zabezpečovací detence | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Zabezpečovací detence | Theses on a related topic

9.
Brychta, Josef
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defence: Trestněprávní význam zaviněné nepříčetnosti

10.
Dufek, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Článek 31 polského kodexu trestního - niepoczytalnosc a poczytalnosc ograniczona - srovnání s českou trestněprávní úpravou | Theses on a related topic

11.
Fichnová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochranná opatření se zaměřením na ochranné léčení a zabezpečovací detenci | Theses on a related topic

12.
Fojt, Dominik
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochranná opatření jako druh trestní sankce | Theses on a related topic

13.
Halasová, Klára
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zabezpečovací detence | Theses on a related topic

14.
Helusová, Klára
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defence: Příprava na život a úspěšnost resocializace po ochodu z ústavní péče | Theses on a related topic

15.
Hofschneiderová, Anna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní a kriminologické aspekty ukládání a výkonu ochranné výchovy | Theses on a related topic

16.
Hronová, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Koncepce trestání mládeže se zaměřením na ústavní a ochrannou výchovu | Theses on a related topic

17.
Kubík, Radim
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation Mechanical Engineering
Master's thesis defence: Prevence zneužívání návykových látek na středních školách ve Žďáře nad Sázavou | Theses on a related topic

18.
Kučera, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defence: Pachatel trestného činu se změněným duševním stavem | Theses on a related topic

19.
Malátová, Adéla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Příčiny útěků mladistvých chlapců z Výchovného ústavu Střílky | Theses on a related topic

20.
Popelková, Miroslava
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defence: Možnosti ukládání ochranného léčení mládeži | Theses on a related topic

21.
Pšenčík, Josef
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Kvalita života exklientů dětského domova | Theses on a related topic

22.
Pufferová, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defence: Opatření ukládaná mladistvým v ČR a v zahraničí | Theses on a related topic

23.
Rozlivková, Anna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Komparace trestání mladistvých a dětí v české a francouzské právní úpravě | Theses on a related topic

24.
Setlová, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defence: Postavení zabezpečovací detence v systému trestněprávních sankcí | Theses on a related topic

25.
Zavadil, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defence: Ochranné léčení | Theses on a related topic

26.
Al Safadiová, Miriam
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zásada humanity a její projevy v českém trestním právu hmotném | Theses on a related topic

27.
Bartoš, Jan
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation Mechanical Engineering
Master's thesis defence: Pozitivní a negativní vlivy internetu a sociálních sítí na mládež | Theses on a related topic

28.
Bartuňková, Olga
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Obory obchodu a služeb)
Bachelor's thesis defence: Žáci s poruchami chování ve výchovném ústavu | Theses on a related topic

29.
Bauerová, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trestná činnost mládeže | Theses on a related topic

30.
Bednář, Miroslav
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Volný čas a kriminalita dětí a mládeže | Theses on a related topic

31.
Bendová, Kristýna
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Environmental Studies, Media Studies and Journalism
Bachelor's thesis defence: Vliv internetové reklamy na děti a mladistvé: kritická přehledová studie empirických studií | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Institucionalizovaná etická samoregulace reklamy – komparativní analýza stížností v ČR a v sousedních zemích | Theses on a related topic

32.
Beránková, Marcela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Obory obchodu a služeb)
Bachelor's thesis defence: Využití volného času a analýza problémových oblastí u žáků s mentálním postižením | Theses on a related topic

33.
Bertová, Monika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Sociology
Bachelor's thesis defence: Od uličníctva k pre-delikvencii? Dohľad nad deťmi v Systéme včasnej intervencie | Theses on a related topic

34.
Bezděková, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education (combination/specialization: Ostatní pedie)
Master's thesis defence: Problematika vybraných sociálních patologií ve Fidžijské republice | Theses on a related topic

35.
Bína, Jaroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defence: Celní řízení | Theses on a related topic

36.
Blahová, Vlasta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Kriminalita mládeže - faktory ovlivňující kriminalitu mládeže | Theses on a related topic

37.
Bojková, Simona
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism (combination/specialization: Media Studies), Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defence: Disfunkční rodina jako rizikový faktor užívaní drog adolescenty | Theses on a related topic

38.
Bradáčová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defence: Užívání vybraných návykových látek ve vzorku žáků 2. stupně ZŠ v kraji Vysočina | Theses on a related topic

39.
Brateková, Jitka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
Bachelor's thesis defence: Problematika sociálně patologických jevů | Theses on a related topic

40.
Brodová, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defence: Vybrané aspekty a možné příčiny kriminality mladistvých

41.
Bryolová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Ústavní výchova pohledem jejích bývalých absolventů | Theses on a related topic

42.
Budský, Aleš
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defence: Důvody užívání marihuany mladistvými | Theses on a related topic

43.
Buďveselová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defence: Psychologický profil pachatelů sexuálních deliktů | Theses on a related topic

44.
Bugar, Marian
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary and Language School Teacher Training in German Language
Master's thesis defence: Gewalt in der deutschen und österreichischen Kinder- und Jugendliteratur | Theses on a related topic

45.
Burček, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Správa na úseku vězeňství - komparace s Velkou Británií | Theses on a related topic

46.
Buriánková, Ivana maiden name: Novotná
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Chování dětí umístěných ve výchovném ústavu | Theses on a related topic

47.
Butler, Dan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zneužívání nealkoholových drog, právo a psychologie (aktuální právně aplikační otázky) | Theses on a related topic

48.
Celý, Radek
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Special Education of Security Sections
Bachelor's thesis defence: Řešení konfliktních situací a okolností útoků u oddělení hlídkové služby Policie České Republiky | Theses on a related topic

49.
Crha, Lumír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Criminal Law
Dissertation defence: Dozor státního zastupitelství nad dodržováním právních předpisů v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, zabezpečovací detence a ochranná nebo ústavní výchova. | Theses on a related topic

50.
Cuták, Luděk
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defence: Sankční systém dle zákona č. 218/2003 Sb. | Theses on a related topic