Theses on a related topic (having the same keywords):

adolescence

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Adamičková, Barbora
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Přechod jedince z dětského domova do života | Theses on a related topic Display description

2.
Dubčák, Marek
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Animator of Sport Activities, Geography for Education
Bachelor's thesis defence: Postoj k pohybovým aktivitám studentů středních škol ve vybraném regionu | Theses on a related topic

3.
Kolková, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Vliv rodiny na vznik a vývoj poruch příjmu potravy u adolescentních dívek | Theses on a related topic

4.
Kolondrová, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Přístupy k terapii dyslalie u dospívajících osob | Theses on a related topic

5.
Konečná, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defence: Zkušenost dětí okolo patnácti let s lekcemi strukturovaného dramatu | Theses on a related topic

6.
Krausová, Anna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defence: Dospívání v obtížné životní situaci aneb rozvod jako zásadní zlom | Theses on a related topic

7.
Křivánková, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Adolescenti a alkohol | Theses on a related topic

8.
Lekeš, Radek
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Sports Education)
Master's thesis defence: Pohled žáků střední školy na inovativní metody ve školní tělesné výchově | Theses on a related topic

9.
Machová, Eliška maiden name: Střílková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Special Education for Vocational School Teachers, Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
Master's thesis defence: Postoje žáků na střední odborné škole a středním odborném učilišti ke společnému vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků intaktních | Theses on a related topic

10.
Malcová, Lucie
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Management in Sport
Bachelor's thesis defence: Proces motivace a adherence a „drop-out“ ve sportu na bázi „teorie transition“ z odlišných hledisek | Theses on a related topic

11.
Otavová, Karolína
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Dietitian / Dietitian
Bachelor's thesis defence: Slazené nápoje ve výživě adolescentů | Theses on a related topic

12.
Pacltová, Hana maiden name: Slavíková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Aspekty vzdělávání žáků s cystickou fibrózou na středních školách | Theses on a related topic

13.
Peiger, Aleš
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Management in Sport
Master's thesis defence: Sociální sítě jako motivační nástroj pro pohybovou aktivitu adolescentů | Theses on a related topic

14.
Pešlová, Hilda
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Dospívání z pohledu osob s koktavostí | Theses on a related topic

15.
Pivodová, Lenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychology / Developmental psychology
Dissertation defence: Zmatení rolí z pohledu adolescentů | Theses on a related topic

16.
Ponková, Anna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Životní perspektivy dětí s uloženou ochrannou výchovou | Theses on a related topic

17.
Potočár, Libor
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Vzťah medzi cezhraničnou mobilitou a európskou identitou u adolescentov a mladých dospelých | Theses on a related topic

18.
Procházková, Michaela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Souvislost dispoziční všímavosti s tělesným sebehodnocením v adolescenci | Theses on a related topic

19.
Přikrylová, Monika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Závislost na návykových látkách v souvislosti potřeb adolescenta | Theses on a related topic

20.
Sýkorová, Iva maiden name: Sobotková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
Master's thesis defence: Spolupráce základních škol se středními školami o zachování učebních oborů | Theses on a related topic

21.
Špringerová, Štěpánka maiden name: Kejkrtová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Special Education for Vocational School Teachers, Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
Master's thesis defence: Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na středním odborném učilišti | Theses on a related topic

22.
Štěpanovská, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - German Language
Bachelor's thesis defence: Vliv sociálních sítí na vybrané aspekty sebepojetí u dospívajících dívek | Theses on a related topic

23.
Vinklářová, Johana
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Fitness Trainer
Master's thesis defence: Soutěžní aerobní formy a úroveň kreativity u vybrané skupiny populace | Theses on a related topic

24.
Vlček, Jakub
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Education
Bachelor's thesis defence: Utváření vrstevnických vztahů při přechodu ze základního na střední stupeň vzdělávání | Theses on a related topic

25.
Žižková, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
Master's thesis defence: Trávení volného času u žáků na vybrané střední odborné škole | Theses on a related topic

26.
Alexová, Barbora
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Konflikty s rodiči, vazbová hierarchie a afektivita v adolescenci: Role spolurodičovství | Theses on a related topic

27.
Bábek, Oskar
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Hledání spirituality v rámci životního příběhu | Theses on a related topic

28.
Bačová, Monika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Súčasné vzory u adolescentov | Theses on a related topic

29.
Bradáčová, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Master's thesis defence: Adaptace na Domov mládeže pohledem vychovatelů | Theses on a related topic

30.
Břežná, Barbora
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Benefity parentifikace? Sebehodnocení ve střední adolescenci | Theses on a related topic

31.
Cahel, Lukáš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Pohled věřících a nevěřících mužů na předmanželský sex | Theses on a related topic

32.
Dorazilová, Aneta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Psychology (4-years) / Clinical Psychology
Dissertation defence: Riziko psychózy a psychotické zážitky v běžné populaci | Theses on a related topic

33.
Hadašová, Johana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Analýza sebehodnocení a školní úspěšnost žáků českého a vietnamského původu | Theses on a related topic

34.
Hormandlová, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Master's thesis defence: Fenomén vynořující se dospělosti v životě současných mladých dospělých | Theses on a related topic

35.
Hrobařová, Julie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vybrané aspekty sebepojetí a jejich souvislost s percipovaným způsobem výchovy v rodině u adolescentů. | Theses on a related topic

36.
Jandová, Andrea maiden name: Hrušková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
Master's thesis defence: Spolupráce základních škol se středními školami o zachování řemesel | Theses on a related topic

37.
Jevčáková, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Tělesné sebepojetí u dívek na 2. stupni ZŠ | Theses on a related topic

38.
Kandová, Adriána
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Sociálna hanblivosť a vybrané osobnostné charakteristiky adolescentov vo vzťahu k používaniu facebookových funkcií | Theses on a related topic

39.
Kazdová, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Master's thesis defence: Postoje dívek z výchovných ústavů k přípravě na odchod z ústavu | Theses on a related topic

40.
Kokešová, Klára
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Vliv výchovného stylu rodičů a stylů identity na sebehodnocení ve střední adolescenci | Theses on a related topic

41.
Kroupová, Kristýna
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work
Bachelor's thesis defence: Sociální konstrukce integrace osob s poruchami autistického spektra do společnosti sociálními pracovníky a psychology s důrazem na období adolescence | Theses on a related topic

42.
Kuchtíčková, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defence: Kvalita života u dospívajících a mladých lidí s nemocí motýlích křídel | Theses on a related topic

43.
Langášková, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Analýza komunikačních situací u dospívajícího jedince s balbuties | Theses on a related topic

44.
Maňásková, Kristýna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Hodnotová orientace adolescentů a způsob výchovy v rodině | Theses on a related topic

45.
Mýlek, Vojtěch
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Adolescents' Interactions with Online Strangers in Context of Risk Taking Behavior and Developmental Needs | Theses on a related topic

46.
Nejedlá, Tereza
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Představy adolescentů o dospělosti | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Představy adolescentů o dospělosti | Theses on a related topic

47.
Nguyen, Tien Nam
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Identita vietnamských adolescentů v ČR | Theses on a related topic

48.
Palmeová, Kristýna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Master's thesis defence: Utváření osobnosti a identity dospívajících bez rodičovského vzoru | Theses on a related topic

49.
Pilátová, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Souvislost mezi vnímaným rodičovským konfliktem, zmatením rolí a subjektivními zdravotními stesky v období adolescence | Theses on a related topic

50.
Pláteníková, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defence: Informovanost žáků 9. tříd vybraných základních škol v Jihomoravském kraji o pohlavně přenosných onemocněních | Theses on a related topic