CS

Theses on the Same Topic

Theses on a related topic (having the same keywords):

informacni system

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Nguyen, Quoc Tuan
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies under way
Programme/field: System Engineering and Informatics / Business Informatics
Bachelor's thesis defense: Využití softwarových nástrojů pro řízení firemních procesů | Theses on a related topic Display description

2.
Plíšek, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Návrh optimalizace systému elektronické výměny dat konkrétní organizace | Theses on a related topic

3.
Stehlíček, Ivan
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Informační systémy pro evidenci zaměstnanců a výpočet mezd | Theses on a related topic

4.
Teršl, Adam
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Webový klient pro nemocniční systém | Theses on a related topic

5.
Totek, Adam
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies under way
Programme/field: System Engineering and Informatics / Business Informatics
Bachelor's thesis defense: Informační podpora pro řízení dodavatelského řetězce | Theses on a related topic

6.
Vlčková, Lenka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defense: Řízení e-governmentu obce - případová studie | Theses on a related topic

7.
Hudečková, Michaela maiden name: Dratvová
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Reporting - formát, struktura, četnost controllingových zpráv | Theses on a related topic

8.
Král, Radim
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: System Engineering and Informatics / Business Informatics
Bachelor's thesis defense: Návrh na optimalizaci informačního systému | Theses on a related topic

9.
Machátová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Elektronická výměna dat - současný stav v České republice | Theses on a related topic

10.
Otoupal, Ladislav
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2018, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Modul CRM pro systém Prytanis | Theses on a related topic

11.
Střálka, Jan
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering
Master's thesis defence: Vývoj a implementace informačního systému : případová studie | Theses on a related topic

12.
Šiková, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Podnikové informační systémy na trhu v ČR - předimplementační analýza ERP | Theses on a related topic

13.
Šmidová, Lucie
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering
Master's thesis defence: Návrh datového modelu IS pro veřejnou správu | Theses on a related topic

14.
Vanžura, Michal
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Reengineering webového informačního systému o odpadech | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Reengineering webového informačního systému o odpadech | Theses on a related topic

15.
Vrábel, Michal
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Information Systems
Master's thesis defence: Podmíněná logika větvení dotazníku | Theses on a related topic

16.
Zíka, Lukáš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Návrh podoby informačního systému pro podporu projektového řízení v podniku | Theses on a related topic

17.
Kadlic, Pavel
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Information Systems
Master's thesis defence: Informační systém vedení agendy cestovní kanceláře | Theses on a related topic

18.
Kubíček, Tomáš
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Mobilní aplikace pro reklamní agenturu | Theses on a related topic

19.
Mejzlík, Ondřej
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: System Engineering and Informatics / Business Informatics
Bachelor's thesis defense: Analýza systémových nástrojů na podporu inovací v konrétním podniku | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Analýza systémových nástrojů na podporu inovací v konrétním podniku | Theses on a related topic

20.
Minsterová, Klára
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: System Engineering and Informatics / Business Informatics
Bachelor's thesis defense: Inovace podnikového informačního systému | Theses on a related topic

21.
Pelikovský, Jeroným
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2017, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Informatics / Computer Graphics
Master's thesis defence: Návrh a hodnocení uživatelského rozhraní pro webový informační systém | Theses on a related topic

22.
Pokorný, Radek
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Znalostní management v NATO jednotce DCM a možnosti jeho dalšího rozvoje | Theses on a related topic

23.
Vanžura, Michal
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Reengineering webového informačního systému o odpadech | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Reengineering webového informačního systému o odpadech | Theses on a related topic

24.
Fučík, Michal
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Informační systém pro sportovní kluby | Theses on a related topic

25.
Karolyi, Matěj
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Webový informační systém pro odpadové hospodářství | Theses on a related topic

26.
Kormaňák, Tomáš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: System Engineering and Informatics / Business Informatics
Bachelor's thesis defense: Analýza projektu inovace informačního systému a jeho vyhodnocení | Theses on a related topic

27.
Křepinský, Filip
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Systém na tvorbu časového rozvrhu terénní sociální služby | Theses on a related topic

28.
Mejzlík, Ondřej
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: System Engineering and Informatics / Business Informatics
Bachelor's thesis defense: Analýza systémových nástrojů na podporu inovací v konrétním podniku | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Analýza systémových nástrojů na podporu inovací v konrétním podniku | Theses on a related topic

29.
Menšík, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní aspekty distribuce rozsáhlých informačních systémů a poskytování souvisejících služeb | Theses on a related topic

30.
Navrátil, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Použití pokročilých informačních technologií v justici | Theses on a related topic

31.
Stehlíček, Ivan
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Mathematical Informatics
Bachelor's thesis defense: SMWeb - generátor misií | Theses on a related topic

32.
Tymel, Jan
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Computer Networks and Communication
Bachelor's thesis defense: Sběr a vizualizace údajů o stavu testů | Theses on a related topic

33.
Vlk, Tomáš
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Computer Graphics and Image Processing
Bachelor's thesis defense: Informační systém pro základní školy | Theses on a related topic

34.
Cvejn, Bohdan
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Analýza informačního systému pro řízení výroby pivovaru | Theses on a related topic

35.
Čtveráčková, Šárka
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Motivace VŠ studentů herními principy | Theses on a related topic

36.
Daněk, Ondřej
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Informační systém pro okresní skautské vedení | Theses on a related topic

37.
Kaderka, Tomáš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Master's thesis defence: Řízení e-governmentu v praxi české veřejné správy | Theses on a related topic

38.
Kalla, Tomáš
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering
Master's thesis defence: Analýza integrace systému vyhledávání spojů se systémem kolizních informací a její využití | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Analýza integrace systému vyhledávání spojů se systémem kolizních informací a její využití | Theses on a related topic

39.
Kubínová, Zuzana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: System Engineering and Informatics / Business Informatics
Bachelor's thesis defense: Projekt nasazení informační technologie z pohledu dodavatele | Theses on a related topic

40.
Rabušic, Miroslav
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Computer Systems and Data Processing
Bachelor's thesis defense: Informační systém pro správu sportovních aktivit | Theses on a related topic

41.
Slavíček, Lubomír
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Regionálně specifické hodnocení dostupných populačních dat ČR o použití radioterapie v léčbě zhoubných nádorů: regionální informační model onkologické péče na modelu kraje Vysočina | Theses on a related topic

42.
Vávra, David
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering
Master's thesis defence: Informační systém pro administraci biologických vzorků | Theses on a related topic

43.
Vrábel, Michal
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Computer Networks and Communication
Bachelor's thesis defense: Agenda Průzkumy v IS MU | Theses on a related topic

44.
Čecháček, Jakub
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Aplikace pro správu kvalifikačních prací průmyslového partnera Red Hat | Theses on a related topic

45.
Dedík, Pavel
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Grafické uživatelské rozhraní systému pro správu závěrečných prací | Theses on a related topic

46.
Dedík, Václav
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Thesis management system for industrial partner Red Hat | Theses on a related topic

47.
Hajdin, Oliver
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: System Engineering and Informatics / Economic Information Systems
Bachelor's thesis defense: Využití softwarových nástrojů pro řízení firemních procesů | Theses on a related topic

48.
Hamrla, Zbyšek
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Informační systém pro integrovaný reporting | Theses on a related topic

49.
Havránek, Marek
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Zásobovací logistika konkrétního podniku | Theses on a related topic

50.
Hejlek, Petr
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Softwarové nástroje a jejich aplikace pro řízení firem | Theses on a related topic