CS

Theses on the Same Topic

Theses on a related topic (having the same keywords):

rehabilitation

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Černá, Jolana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Vliv aerobní intradialyzační fyzioterapie na bolest a kvalitu života u pacientů s chronickým renálním selháním | Theses on a related topic Display description

2.
Gabrhelová, Angela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta po amputaci na dolní končetině | Theses on a related topic

3.
Havelka, David
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně–rehabilitační plán a postup po úraze měkkých tkání kolenního kloubu | Theses on a related topic

4.
Horáčková, Pavlína
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta s cévní mozkovou příhodou | Theses on a related topic

5.
Chovanec, Jiří
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta po totální endoprotéze kolena | Theses on a related topic

6.
Jahnová, Monika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Vliv řízeného intradialyzačního rehabilitačního programu na tělesnou zdatnost a svalovou sílu pacientů s chronickým renálním selháním | Theses on a related topic

7.
Jindrová, Mária Magdaléna
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Liečebno–rehabilitačný plán a postup u pacienta s Parkinsonovou chorobou | Theses on a related topic

8.
Klimentová, Nikola
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Vliv rehabilitace na stabilitu hlezenního kloubu u souboru aktivních běžců | Theses on a related topic

9.
Kolenič, Michal
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta s plochonožím | Theses on a related topic

10.
Krajsová, Radka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Výsledky léčebné rehabilitace u pacientů po totální endoprotéze kolenního kloubu dle tělesné hmotnosti | Theses on a related topic

11.
Kudláček, Jiří
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta po plastice předního zkříženého vazu | Theses on a related topic

12.
Kuželka, Roman
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Motivace dospělých osob se získaným poškozením mozku k užívání služeb denního stacionáře | Theses on a related topic

13.
Kvapilová, Kamila
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta po CMP | Theses on a related topic

14.
Macháň, Pavel
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně – rehabilitační plán a postup u pacienta s impingement syndromem ramenního kloubu | Theses on a related topic

15.
Matoušková, Magdaléna
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta po amputaci na dolní končetině | Theses on a related topic

16.
Michálková, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Muzikoterapie a její praktické využití u osob s kombinovaným postižením | Theses on a related topic

17.
Mucha, Marek
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta po amputaci | Theses on a related topic

18.
Nachtneblová, Dominika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta s rupturou předního zkříženého vazu | Theses on a related topic

19.
Omlid, Roy Even
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy (Eng.)
Bachelor's thesis defense: Rehabilitation in patients after amputation of lower limb | Theses on a related topic

20.
Otoupalík, Tomáš
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta s poraněním dorzální aponeurózy | Theses on a related topic

21.
Ourodová, Aneta
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Zhodnocení vlivu komplexní léčebné rehabilitace u pacientů po cévní mozkové příhodě v produktivním věku | Theses on a related topic

22.
Palenčár, Jakub
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Liečebno-rehabilitačný plán a postup po traumách na dolných končatinách | Theses on a related topic

23.
Pavlíčková, Aneta
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Vliv řízené rehabilitace u pacientů po operaci sekundárního karcinomu plic: posouzení hemodynamických parametrů, oxymetrie a subjektivního vnímání bolesti | Theses on a related topic

24.
Peringer, Jakub
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Football referee)
Bachelor's thesis defense: Zdravotní problematika ve fotbale | Theses on a related topic

25.
Ráčková, Marcela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Vliv motorové dynamické dlahy na rozsah pohybu v kyčelním kloubu u pacientů po zlomenině proximálního femuru | Theses on a related topic

26.
Rédli, Oliver
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta po infarktu myokardu | Theses on a related topic

27.
Richterová, Lenka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta po operaci syndromu karpálního tunelu | Theses on a related topic

28.
Rossi, Tereza
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta po operaci Dupuytrenovy kontraktury | Theses on a related topic

29.
Stanislavová, Marie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Využití metody proprioceptivní neuromuskulární facilitace v rehabilitaci pacientů po totální endoprotéze kolenního kloubu | Theses on a related topic

30.
Szabóová, Michaela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Liečebno–rehabilitačný plán a postup po traumách na horných končatinách | Theses on a related topic

31.
Tilrem, Josh maiden name: Bostroem
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy (Eng.)
Bachelor's thesis defense: Rehabilitation in patients after total knee arthroplasty | Theses on a related topic

32.
Turková, Lenka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Vliv léčebné rehabilitace na míru funkční nezávislosti u pacientů po hemoragické cévní mozkové příhodě s následkem řečové poruchy | Theses on a related topic

33.
Barnet, Jan
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta s nestabilním hleznem | Theses on a related topic

34.
Bell, Tessa Lynn
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy (Eng.)
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta s cévní mozkovou příhodou | Theses on a related topic

35.
Bialková, Zuzana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta s roztroušenou sklerózou | Theses on a related topic

36.
Brokeš, Tomáš
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Sports Education)
Master's thesis defence: Využití slackline na základních školách | Theses on a related topic

37.
Cibuľková, Jana maiden name: Pertlíková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Efekt Snoezelenu v terapii dospělých pacientů v akutní psychiatrické péči | Theses on a related topic

38.
Dobšák, Libor
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta po totální endoprotéze kolenního kloubu | Theses on a related topic

39.
Grulichová, Alena
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Fyzioterapie pacientů s chronickým renálním selháním: hodnocení kvality života a bolesti | Theses on a related topic

40.
Hrušovská, Katarína
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Vplyv amputácií dolných končatín na kvalitu života | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Vplyv amputácií dolných končatín na kvalitu života | Theses on a related topic

41.
Ježová, Lenka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup po traumatech na horních končetinách | Theses on a related topic

42.
Kaňová, Klára
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Možnosti využití moderních fitness pomůcek v rehabilitaci | Theses on a related topic

43.
Koutná, Sára
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta po ruptuře předního zkříženého vazu | Theses on a related topic

44.
Krákora, Petr
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u poruch měkkých struktur ramenního kloubu | Theses on a related topic

45.
Kudláčková, Markéta
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta s plochonožím | Theses on a related topic

46.
Malinová, Denisa
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta s cévní mozkovou příhodou | Theses on a related topic

47.
Mazalová, Ludmila
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Vliv intradialyzačního rehabilitačního programu na svalovou sílu musculus quadriceps femoris a funkční zdatnost | Theses on a related topic

48.
Mikulášková, Klára
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Pracovní uplatnění osob s těžkým postižením zraku | Theses on a related topic

49.
Ourodová, Aneta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Prevence vadného držení těla žáků z pohledu pedagogů | Theses on a related topic

50.
Pavelková, Veronika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Léčebná rehabilitace po totální endoprotéze kolenního kloubu: využití kontinuálního pasivního pohybu | Theses on a related topic