CS

Theses on the Same Topic

Theses on a related topic (having the same keywords):

stredovek

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Dejmal, Miroslav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology
Dissertation defense: Hrad ve Veselí nad Moravou, příspěvek k podobě feudálních sídel ve střední Evropě | Theses on a related topic Display description

2.
Bergerová, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Středověká a raně novověká kuchyňská a stolní keramika z hradu Špilberk | Theses on a related topic

3.
Buček, Ondřej
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Master's thesis defence: Veveří jako přemyslovský a lucemburský markraběcí hrad (1213-1411) | Theses on a related topic

4.
Čopák, Vasiľ
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Philology / Japanese Language and Culture
Bachelor's thesis defense: Šamanistické aspekty japonského stredoveku | Theses on a related topic

5.
Hajdová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Antropobiology and Antropogenetics)
Master's thesis defence: Výskyt traumat u středověké až novověké populace z města Znojma | Theses on a related topic

6.
Havlická, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Analýza rostlinných makrozbytků požárových vrstev dolního paláce na hradě Rokštejn | Theses on a related topic

7.
Lichter, Marek
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Master's thesis defence: Pojetí prostoru v českých pozdně středověkých kronikách | Theses on a related topic

8.
Matiaško, Jozef Mário
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defense: Homines humanissimi? Kultúra, viera a život baltských kmeňov v stredoveku | Theses on a related topic

9.
Matulová, Klára
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Classical Archaeology
Master's thesis defence: Water management on Mt. Oxa (Crete) | Theses on a related topic

10.
Navrátilová, Diana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Historické počátky kosmetiky | Theses on a related topic

11.
Nemečkayová, Nikoleta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Who is the Green Knight? His Role in Sir Gawain and the Green Knight and the Potential Antecedents | Theses on a related topic

12.
Novosádová, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies under way
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: Financial Administration)
Bachelor's thesis defense: Uzavírání sňatku vojáky v historické perspektivě | Theses on a related topic

13.
Oulehla, Vladimír
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Příkop jako součást nejstaršího opevnění hradu Rokštejna. Analýza archeologického materiálu ze spodních výplní příkopu. | Theses on a related topic

14.
Rudolfová, Radka maiden name: Švecová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
Master's thesis defence: Výukové učební materiály předmětu Technologie pro kadeřníky – historie účesů | Theses on a related topic

15.
Fojtíková, Hana maiden name: Sedlářová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Keramický soubor z tvrze Tečovice (okr. Zlín) | Theses on a related topic

16.
Furiš, Petr
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy and International Relations
Master's thesis defence: Role peněz při budování státu - případová studie českého knížectví | Theses on a related topic

17.
Grešlová, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Aesthetics
Bachelor's thesis defense: Zobrazení a symbolika mariánských ctností ve vybraných uměleckých dílech | Theses on a related topic

18.
Havlíček, Jakub
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Analýza súboru kovových predmetov z hrádku Přímělkova | Theses on a related topic

19.
Hetmánek, Lukáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Vrcholně středověké osídlení dnešního katastru obce Dukovany | Theses on a related topic

20.
Juřička, Martin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Master's thesis defence: Páni erbu křídla. Dějiny a majetkové postavení předního moravského rodu ve 13. a 14. století | Theses on a related topic

21.
Kupr, David
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defense: Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Kbele | Theses on a related topic

22.
Němečková, Monika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: The Reflection of Medieval Times in Arthurian Legends | Theses on a related topic

23.
Paleček, Jaroslav
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defense: Nástin vývoje školství v Evropě a školy v Jehnicích | Theses on a related topic

24.
Pelikán, Ondřej
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Výzkum středověkých hrádků a tvrzí geofyzikálními metodami | Theses on a related topic

25.
Prísuda, Michal
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Nálezy stredovekých kovových a kostených predmetov z tvrziště ve Větěřově | Theses on a related topic

26.
Razim, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / History of the Law and Roman Law
Dissertation defense: Právní poměr Čech k říši v době přemyslovské se zvláštním zřetelem k otázce nástupnictví | Theses on a related topic

27.
Špinlerová, Anežka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Analýza dochovaných dokladů textilu v kontextu každodenního života středověkého a raně novověkého Brna | Theses on a related topic

28.
Vaněčková, Daniela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Archeologické výzkumy ing. B. Coufala v areálu hradu Rokštejna | Theses on a related topic

29.
Vohryzek, Stanislav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Czech History
Dissertation defense: Šlechta na jihozápadní Moravě do husitských válek | Theses on a related topic

30.
Zajíc, Libor
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Master's thesis defence: Relikvie svatých a jejich kult v českých zemích do husitských válek | Theses on a related topic

31.
Žaža, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Agrární zázemí zaniklých vesnic v polesí Aleje | Theses on a related topic

32.
Čuprová, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / History of Arts
Master's thesis defence: Kostel Sv. Anežky za hradbami v Římě | Theses on a related topic

33.
Georgievski, Milan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Master's thesis defence: Mestské elity v Banskej Bystrici na sklonku stredoveku | Theses on a related topic

34.
Hadová, Monika maiden name: Jílková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Bachelor's thesis defense: Restaurování vybraných souborů pravěkých a středověkých keramických nádob s ohledem na jejich uložení v depozitáři muzea | Theses on a related topic

35.
Chlupová, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Czech Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Satirická reflexe městského života ve vybraných textech starší literatury | Theses on a related topic

36.
Knopová, Karolína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / French Language and Literature, Portuguese Language and Literature
Bachelor's thesis defense: La Reine morte d'Henry de Montherlant et La reine crucifiée de Gilbert Sinoué | Theses on a related topic

37.
Kuba, Adam
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Podkovy z hradu Rokštejna a zaniklých středověkých vesnic Stančice a Střenčí. Morfologická analýza ve vztahu k druhu koně. | Theses on a related topic

38.
Lochmanová, Alexandra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Dítě a dětský svět v dějinách lidstva (Antropologie dětství) | Theses on a related topic

39.
Mikuláštíková, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Czech Language and Literature
Master's thesis defence: Středověká literatura ve středoškolské výuce | Theses on a related topic

40.
Mikuláštíková, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
Master's thesis defence: Středověká literatura ve středoškolské výuce | Theses on a related topic

41.
Mudrik, Michal
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Moravsko-uherská hranice ve středověku. Vojenský impakt na krajinu a sídla. | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Moravsko-uherská hranice ve středověku. Vojenský impakt na krajinu a sídla. | Theses on a related topic

42.
Müller, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Master's thesis defence: Hospodářství zábrdovického kláštera ve 14. a 15. století | Theses on a related topic

43.
Müller, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Hospodářství zábrdovického kláštera ve 14. a 15. století | Theses on a related topic

44.
Novotná, Pavla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Keramické nálezy z výzkumu hradu v Náměšti nad Oslavou a otázka formování vrcholně středověké keramiky na východním okraji Českomoravské vrchoviny | Theses on a related topic

45.
Prokopová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Vypovídací hodnota archeologických pramenů z odpadní jímky v Orlí 19/21 v kontextu středověkého Brna | Theses on a related topic

46.
Říčná, Alžběta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Philology / Mediterranean Studies
Bachelor's thesis defense: Toledská překladatelská škola v kontextu španělské reconquisty a její význam pro rozvoj vzdělanosti ve Středomoří | Theses on a related topic

47.
Schenk, Zdeněk
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology
Dissertation defense: Velehrad - archeologické prameny k bývalému cisterciáckému klášteru | Theses on a related topic
Dissertation defense: Velehrad - archeologické prameny k bývalému cisterciáckému klášteru | Theses on a related topic

48.
Schmittová, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Master's thesis defence: Nižší šlechta na Prostějovsku v letech 1350 - 1500 | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Nižší šlechta na Prostějovsku v letech 1350 až 1500 | Theses on a related topic

49.
Schmittová, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Nižší šlechta na Prostějovsku v letech 1350 - 1500 | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Nižší šlechta na Prostějovsku v letech 1350 až 1500 | Theses on a related topic

50.
Svobodová, Alena
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Veřejná ekonomika)
Master's thesis defence: Dobročinnost v ekonomických úvahách středověku | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Dobročinnost v ekonomických úvahách středověku | Theses on a related topic