Výsledky 1 – 10 z 457 (0,081 sekund)

Vše Lidé Aplikace Nápověda Předměty DokumentyVšechny agendy

Syndrom vyhoření, míra depresivity a celková životní spokojenost u lékařů.

 (Kristýna Poláčková)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2019

Psychologie

Příbuzné soubory: Syndrom_vyhoreni__mira_depresivity_a_celkova_zivotni_spokojenost_u_lekaru.docx Syndrom_vyhoreni__mira_depresivity_a_celkova_zivotni_spokojenost_u_lekaru.txt Syndrom_vyhoreni__mira_depresivity_a_celkova_zivotni_spokojenost_u_lekaru.pdf Syndrom_vyhoreni__mira_depresivity_a_celkova_zivotni_spokojenost_u_lekaru.docx | posudek_vedouciho_Prikrylova_Kucerova.docx posudek_vedouciho_Prikrylova_Kucerova.txt posudek_vedouciho_Prikrylova_Kucerova.pdf posudek_vedouciho_Prikrylova_Kucerova.docx | posudek_oponenta_Skrahulkova.docx posudek_oponenta_Skrahulkova.txt posudek_oponenta_Skrahulkova.pdf posudek_oponenta_Skrahulkova.docx

Překlad názvu práce: Burn out syndrome, level of depression and global life satisfaction for doctors of medicine.

Klíčová slova: syndrom vyhoření, Burn out syndrome

Cílem diplomové práce bylo porovnat riziko syndromu vyhoření u jednotlivých skupin lékařů – chirurgové, lékaři zdravotnické záchranné
https://is.muni.cz/th/qgrm9/ – práce na příbuzné téma Podobné

Souvislost humoru se syndromem vyhoření pracovníků v paliativní medicíně

 (Barbora Šenovská)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2020

Psychologie

Příbuzné soubory: Souvislost-humoru-se-syndromem-vyhoreni-pracovniku-v-paliativni-medicine.pdf Souvislost-humoru-se-syndromem-vyhoreni-pracovniku-v-paliativni-medicine.txt Souvislost-humoru-se-syndromem-vyhoreni-pracovniku-v-paliativni-medicine.pdf | posudek_vedouciho_Hytych.docx posudek_vedouciho_Hytych.txt posudek_vedouciho_Hytych.pdf posudek_vedouciho_Hytych.docx | posudek_oponenta_Cevelicek.doc posudek_oponenta_Cevelicek.txt posudek_oponenta_Cevelicek.pdf posudek_oponenta_Cevelicek.doc

Překlad názvu práce: The connection of humour and burn out in palliative care workers

Klíčová slova: Syndrom vyhoření, smysl pro humor. Burn-out syndrome

Tato práce zkoumá souvislost humoru a syndromu vyhoření pracovníků v přímé paliativní péči. První hypotéza předpokladá, že
https://is.muni.cz/th/phkxy/ – práce na příbuzné téma Podobné

Faktory ovlivňující syndrom vyhoření u zdravotníků (srovnání onkologie a psychiatrie).

 (Monika Spitzerová)

Diplomová práce: Faktory ovlivňující syndrom vyhoření u zdravotníků (srovnání onkologie a psychiatrie).  (Monika Spitzerová)

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2019

Překlad názvu práce: Factors affecting burn out syndrome in health care professionals (comparison between oncology and psychiatry).

Klíčová slova: syndrom vyhoření

Plný text práce Masarykova univerzita Filosofická ... J., & Tošnerová, T. (2002). Burn-out syndrom, syndrom vyhoření. Brno: Hestia, (s 4). Vágnerová
https://is.muni.cz/th/oeeyl/Faktory_ovlivn_uji_ci__syndrom_vyhor_eni__u_zdravotni_ku__Spitzerova_.pdf    Podobné

Syndrom vyhoření u pracovníků etopedických zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy v České republice

 (Jan Košíček)

Rigorózní práce, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2019

Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Příbuzné soubory: Rigo_2019_-I.docx Rigo_2019_-I.txt Rigo_2019_-I.pdf Rigo_2019_-I.docx | posudek_oponenta_Pesatova.pdf posudek_oponenta_Pesatova.txt posudek_oponenta_Pesatova.pdf

Překlad názvu práce: The Staff Burnout Syndrome in Behavioral Education Center with Institutional and Protective Education in the Czech Republic

Klíčová slova: syndrom vyhoření

základního činitele vzniku syndromu vyhoření. Jsou zde uvedeny některé ... factor in burn-out syndrome development. Here, some definitions
https://is.muni.cz/th/id09t/ – práce na příbuzné téma Podobné

Mindfulness jako technika psychohygieny u osob pracujících v profesích s rizikem syndromu vyhoření

 (Aneta Augustinová)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2019

Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství

Příbuzné soubory: BcP_finalni_verze.pdf BcP_finalni_verze.txt BcP_finalni_verze.pdf | posudek_vedouciho_Zaleska.pdf posudek_vedouciho_Zaleska.txt posudek_vedouciho_Zaleska.pdf | posudek_oponenta_Hlouskova.docx posudek_oponenta_Hlouskova.txt posudek_oponenta_Hlouskova.pdf posudek_oponenta_Hlouskova.docx

Překlad názvu práce: Mindfulness as a psychohygiene-technique for people with the risk of burn-out

Klíčová slova: syndrom vyhoření, burnout syndrom

Tato diplomová práce se zabývá fenoménem mindfulness v kontextu psychohygieny ... rizikem syndromu vyhoření. Teoretická část práce se věnuje
https://is.muni.cz/th/qgykn/ – práce na příbuzné téma Podobné

Syndrom vyhoření u pracovníku v oblasti lidských zdrojů

 (Barbora Chlubná)

Diplomová práce: Syndrom vyhoření u pracovníku v oblasti lidských zdrojů  (Barbora Chlubná)

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2021

Překlad názvu práce: Burnout syndrome in human resources workers

Klíčová slova: syndrom vyhoření

Plný text práce ... thesis, which point out the importance of behavior of ... 1974 v článku „Staff Burn-Out“, který
https://is.muni.cz/th/xit5g/Diplomova_prace_-_Barbora_Chlubna.pdf     

Syndrom vyhoření v profesi porodní asistentka

 (Michaela Šichová)

Bakalářská práce: Syndrom vyhoření v profesi porodní asistentka  (Michaela Šichová)

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2019

Překlad názvu práce: Burnout syndrome in Midwife’s profession

Klíčová slova: syndrom vyhoření

research part is to find out to what extent ... oblasti. Taktéž podle maďarská studie Burn-out research among ... 28. TOŠNER, J., TOŠNEROVÁ, T. Burn-out syndrom – Syndrom vyhoření. Praha: Hestia
https://is.muni.cz/th/pgdqm/BP-Syndrom-vyhoreni-Sichova-Michaela-Katedra-PA.pdf   

Vztah empatie a syndromu vyhoření u zdravotních sester

 (Kateřina Svobodová)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2017

Psychologie

Příbuzné soubory: Diplomka.docx Diplomka.txt Diplomka.pdf Diplomka.docx | posudek_vedouci__DP_Svobodova_.pdf posudek_vedouci__DP_Svobodova_.txt posudek_vedouci__DP_Svobodova_.pdf | Posudek_oponent_Svobodova.docx Posudek_oponent_Svobodova.txt Posudek_oponent_Svobodova.pdf Posudek_oponent_Svobodova.docx

Překlad názvu práce: The relationship betwwen empathy and burn-out syndrome

Klíčová slova: syndrom vyhoření, burnout syndrome

V diplomové práci se zabýváme syndromem vyhoření a empatií u zdravotních sester. V teoretické části se věnujeme nejprve
https://is.muni.cz/th/q61rg/ – práce na příbuzné téma Podobné

Syndrom vyhoření v profesi učitelství v mateřské škole

 (Martina Czeczotková)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2017

Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy

Příbuzné soubory: Martina_Lancova_-_Bakalarska_prace_26._3._2017.pdf Martina_Lancova_-_Bakalarska_prace_26._3._2017.txt Martina_Lancova_-_Bakalarska_prace_26._3._2017.pdf | posudek_vedouciho_Skubalova.docx posudek_vedouciho_Skubalova.txt posudek_vedouciho_Skubalova.pdf posudek_vedouciho_Skubalova.docx | posudek_oponenta_Fikarova.docx posudek_oponenta_Fikarova.txt posudek_oponenta_Fikarova.pdf posudek_oponenta_Fikarova.docx

Překlad názvu práce: Burn-out syndrome in a profession of teaching in a kindergarten

Klíčová slova: syndrom vyhoření, burn-out syndrome

Bakalářská práce pojednává o syndromu vyhoření v profesi učitelství v mateřské škole. Dále pak o zátěžových a protektivních
https://is.muni.cz/th/fdmll/ – práce na příbuzné téma Podobné

Syndrom vyhoření u logopedů pracujících v Jihomoravském kraji

 (Monika Ehlová)

Bakalářská práce: Syndrom vyhoření u logopedů pracujících v Jihomoravském kraji  (Monika Ehlová)

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2020

this study was to find out the degree of their exhaustion ... Elliott Aronson and which finds out the exhaustion. The ... Grahama Greena A Burn-Out Case, která byla
https://is.muni.cz/th/o0gjw/Bakalarska_prace_-_M._Ehlova.pdf   

Aktuálně je prohledáváno asi 28 291 141 položek.