CS

Search

Results 1 – 10 of 606 (0,213 seconds)

All People Application Help Courses DocumentsAll sections

DU2862 Brno: architektura a umění ve veřejném prostoru
Course Seminář dějin umění, Filozofická fakulta, podzim 2018
s nejvýznamnějšími uměleckými realizacemi v Brně, včetně ideologického pozadí jejich vzniku ... s nejvýznamnějšími uměleckými realizacemi v Brně, včetně ideologického pozadí jejich vzniku
https://is.muni.cz/course/phil/podzim2018/DU2862
FAV276 Filmové Brno - výzkumný seminář
Course Ústav filmu a audiovizuální kultury, Filozofická fakulta, jaro 2019
– also in the terms: Autumn 2018, Spring 2018, Autumn 2017, Spring 2017, Autumn 2016, Spring 2016
výzkum dějiny filmové kultury v Brně 1918-70. Hlavní cíl ... the history of cinema in Brno, 1918-1970. Main ... výzkum dějiny filmové kultury v Brně 1918-70. Hlavní cíl
https://is.muni.cz/course/phil/jaro2019/FAV276 Similar
UzNJII_117 Literarische Spaziergänge in Brno
Course Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky, Filozofická fakulta, podzim 2018
Německý jazyk a literatura (program FF B-FI) Německý jazyk a literatura (program FF B-FI) Německý jazyk
https://is.muni.cz/course/phil/podzim2018/UZNJII_117 Similar
US_140 Kulturní dějiny Brna v době první republiky (1918-1938)
Course Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta, podzim 2018
– also in the terms: Autumn 2016
kulturních a a společenských proměn Brna v meziválečném období. Cílem přednášek bude přiblížit vzestup kulturní úrovně Brna, a to v co nejširším ... cultural and social changes of Brno in the inter-war era
https://is.muni.cz/course/phil/podzim2018/US_140
DU2556 Před originály: památky v Brně
Course Seminář dějin umění, Filozofická fakulta, jaro 2019
– also in the terms: Spring 2018, Spring 2017, Spring 2016
po významných památkách ve městě Brně. Annotation: The ... the outstanding art monuments in Brno. Osnova: Praktikum ... přímému pozorování uměleckých památek v Brně a jeho okolí. Každá hodina
https://is.muni.cz/course/phil/jaro2019/DU2556 Similar
De2MP_KDBR Kulturní dějiny Brna v období 1. ČSR
Course Katedra historie, Pedagogická fakulta, jaro 2019
– also in the terms: Spring 2018, Spring 2017, Spring 2016
vysvětlit kulturní a společenské proměny Brna v meziválečném období. Zvláště dvacátá ... přiblížit vzestup kulturní úrovně českého Brna, a to v co nejširším ... cultural and social changes of Brno in the inter-war era
https://is.muni.cz/course/ped/jaro2019/DE2MP_KDBR Similar
DEp22k Kulturní dějiny Brna v období 1. ČSR
Course Katedra historie, Pedagogická fakulta, jaro 2019
– also in the terms: Spring 2018
vysvětlit kulturní a společenské proměny Brna v meziválečném období. Zvláště dvacátá ... přiblížit vzestup kulturní úrovně českého Brna, a to v co nejširším ... cultural and social changes of Brno in the inter-war era
https://is.muni.cz/course/ped/jaro2019/DEP22K Similar
Ze0104 Geografie Brna
Course Katedra geografie, Pedagogická fakulta, podzim 2018
– also in the terms: Autumn 2017
formou zážitkové pedagogiky představit studentům Brno jako místo jejich studia. To ... primary objective is to introduce Brno as a place of students ... významné geografické prvky ve městě Brně. - Používat základní geografické pojmy. - Orientovat
https://is.muni.cz/course/ped/podzim2018/ZE0104 Similar
RLB537 Religionistická exkurze v Brně: Tutorství
Course Ústav religionistiky, Filozofická fakulta, podzim 2018
religionistické poznatky v prostoru města Brna. Kurz sestává z přípravy a ... různá, religionisticky významná místa v Brně spjatá ať už s jeho ... in the field of the Brno city. The course consists of
https://is.muni.cz/course/phil/podzim2018/RLB537
RLB536 Religionistická exkurze v Brně
Course Ústav religionistiky, Filozofická fakulta, podzim 2018
religionistické poznatky v prostoru města Brna. Kurz sestává z přípravy a ... různá, religionisticky významná místa v Brně spjatá ať už s jeho ... in the field of the Brno city. The course consists of
https://is.muni.cz/course/phil/podzim2018/RLB536

Currently searching approximately 20 132 036 items.