CS

Search

Results 91 – 100 of 968 (0,244 seconds)

All People Application Help Courses DocumentsAll sections

Politika hospodářské soutěže na železnici - teorie, zkušenosti a praktická aplikace.

KVIZDA, Martin

Name in English: Competition policy on railways - theory, experience and practical application.

Issue/Publication: 1. vyd. Brno, 202 s. Železniční reformy, sv. 3, 2016.

ISBN: 978-80-210-8299-1

univerzita Brno 2 ... Vydání první. – Brno : Masarykova univerzita, 2016. – 202 ... aplikace. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 202
https://is.muni.cz/repo/1356584/Konkurence_na_zeleznici_2016.pdf
Trendy pojetí spravedlnosti v soukromém právu hmotném a civilním procesu.

HURDÍK, Jan

Name in English: Tendencies of the modalities of justice in private law and civil procedure law

Issue/Publication: 1. vyd. Brno, Nové trendy v soudcovské tvorbě práva, s. 97-120, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, edice Scientia, řada teoretická, svazek č. 541, 2015.

ISBN: 978-80-210-8074-4

Masarykova univerzita Brno 2015 Vzor ... soudcovské tvorbě práva. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... Hapla a kolektiv. - 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. - 343
https://is.muni.cz/repo/1338666/Vecera_Trendy_Soudcovska_tvorba.pdf
Dotváření práva na rovné zacházení Soudním dvorem Evropské unie.

POSPÍŠIL, Vojtěch

Name in English: Judicial co-creating the right for equal treatment by the Court of Justice of the European Union

Issue/Publication: Brno, Nové trendy v soudcovské tvorbě práva, s. 290-314, řada teoretická, edice Scientia, sv. č. 541, 2015.

ISBN: 978-80-210-8074-4

Masarykova univerzita Brno 2015 Vzor ... soudcovské tvorbě práva. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... Hapla a kolektiv. - 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. - 343
https://is.muni.cz/repo/1340338/Vecera_Trendy_Soudcovska_tvorba.pdf
Dělba moci a legitimita soudcovské tvorby práva.

HAPLA, Martin

Name in English: Separation of Powers and Legitimacy of Judicial Creation of Law

Issue/Publication: Brno, Nové trendy v soudcovské tvorbě práva, s. 76-96, SPISY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY , řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 541, 2015.

ISBN: 978-80-210-8074-4

Masarykova univerzita Brno 2015 Vzor ... soudcovské tvorbě práva. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... Hapla a kolektiv. - 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. - 343
https://is.muni.cz/repo/1338644/Vecera_Trendy_Soudcovska_tvorba.pdf
Soudcovská tvorba práva v kontextu postmoderny.

VEČEŘA, Miloš

Name in English: Judicial Law-making in the Context of Postmodernity

Issue/Publication: Brno, Nové trendy v soudcovské tvorbě práva, s. 64-76, SPISY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY , řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 541, 2015.

ISBN: 978-80-210-8074-4

Masarykova univerzita Brno 2015 Vzor ... soudcovské tvorbě práva. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... Hapla a kolektiv. - 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. - 343
https://is.muni.cz/repo/1338805/Vecera_Trendy_Soudcovska_tvorba.pdf
Vyvlastnění z environmentálních důvodů: současný stav a perspektivy.

HANÁK, Jakub

Name in English: Expropriation for Environment Protection: Current State and Perspectives

Issue/Publication: 1. vyd. Brno, 246 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 536 (Edice Scientia), 2015.

ISBN: 978-80-210-8064-5

univerzita Brno 2015 Vzor ... z environmentálních důvodů. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta ... důvodů / Jakub Hanák – 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. –244
https://is.muni.cz/repo/1323808/Hanak_Vyvlastneni.pdf
Nicotnost a správní rozhodnutí ve středoevropském kontextu.

POTĚŠIL, Lukáš

Name in English: Nullity and administrative decision from the Central European context

Issue/Publication: Brno, 208 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 517 (řada teoretická, Edice Scientia), 2015.

ISBN: 978-80-210-7830-7

univerzita Brno 2015 Vzor ... ve středoevropském kontextu. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita ... kontextu / Lukáš Potěšil. – 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita
https://is.muni.cz/repo/1298952/Potesil-Nicotnost.pdf
Vliv médií na současné soudní rozhodování.

HANYCH, Monika

Name in English: Media influence on judicial decision making

Issue/Publication: 1. vyd. Brno, Nové trendy v soudcovské tvorbě práva, s. 221-238, Edice Scientia č. 541, 2015.

ISBN: 978-80-210-8074-4

Masarykova univerzita Brno 2015 Vzor ... soudcovské tvorbě práva. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... Hapla a kolektiv. - 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. - 343
https://is.muni.cz/repo/1340190/Vecera_Trendy_Soudcovska_tvorba.pdf
Soudcovské dotváření procesního práva.

COUFALÍK, Petr

Name in English: The judicial co-creating the procedural law

Issue/Publication: 1. vyd. Brno, Nové trendy v soudcovské tvorbě práva, s. 254-290, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, č. 541, 2015.

ISBN: 978-80-210-8074-4

Masarykova univerzita Brno 2015 Vzor ... soudcovské tvorbě práva. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... Hapla a kolektiv. - 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. - 343
https://is.muni.cz/repo/1339402/Vecera_Nove_trendy_print.pdf
Pojem soudcovské tvorby práva; Institucionální hledisko.

LAVICKÝ, Petr

Name in English: The concept of judicial law-making ; Institutional aspects

Issue/Publication: Brno, Nové trendy v soudcovské tvorbě práva, s. 13-33,141-143, Řada teoretická, Edice Scientia, 2015.

ISBN: 978-80-210-8074-4

Masarykova univerzita Brno 2015 Vzor ... soudcovské tvorbě práva. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... Hapla a kolektiv. - 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. - 343
https://is.muni.cz/repo/1338662/Vecera_Trendy_Soudcovska_tvorba.pdf

Currently searching approximately 20 417 988 items.