Results 21 – 30 of 601 (0,128 seconds)

All People Application Help Courses DocumentsFewer sections

Vztah k alkoholu, příčiny jeho konzumace a možnosti prevence u studentů SŠ Brno, Charbulova
 (Denisa Penčevová)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2018

Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy

Related files: Bakalarska_prace.docx Bakalarska_prace.pdf Bakalarska_prace.txt Bakalarska_prace.docx | posudek_vedouciho_Slany.docx posudek_vedouciho_Slany.txt posudek_vedouciho_Slany.pdf posudek_vedouciho_Slany.docx | posudek_oponenta_Prokopova.docx posudek_oponenta_Prokopova.txt posudek_oponenta_Prokopova.pdf posudek_oponenta_Prokopova.docx

Thesis name translation: Attitude towards alcohol, reasons of its consumption and possibilities of prevention among students of Secondary school Brno, Charbulova

Keywords: SŠ Brno-Charbulova, Secondary school Brno-Charbulova

u studentů SŠ Brno, Charbulova“ se zabývá vztahem studentů ... škole Potravinářské, obchodu a služeb Brno, Charbulova ... school Brno, Charbulova“ is focused on the
https://is.muni.cz/th/ou49q – theses on a related topic Similar
Krizový management na regionální úrovni: Případová studie spolupráce v rámci krizového managementu Tepláren Brno Špitálka a. s. a města Brna
 (Michaela Ceklová)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2016

Politologie / Bezpečnostní a strategická studia

Related files: Diplomova_prace__Ceklova.docx Diplomova_prace__Ceklova.txt Diplomova_prace__Ceklova.pdf Diplomova_prace__Ceklova.docx | Posudek_vedouci_mgr_ceklova.docx Posudek_vedouci_mgr_ceklova.pdf Posudek_vedouci_mgr_ceklova.txt Posudek_vedouci_mgr_ceklova.docx | posudek_oponenta_Vejvodova.docx posudek_oponenta_Vejvodova.pdf posudek_oponenta_Vejvodova.txt posudek_oponenta_Vejvodova.docx

Thesis name translation: Crisis management at regional level: case study of cooperation in crisis management between Teplárny Brno Špitálka as and Brno

Keywords: Teplárny Brno a. s. crisis management, Teplárny Brno a. s.

Tato diplomová práce se věnuje problematice ... firmou Teplárny Brno a. s. a městem Brnem – Odboru obrany Magistrátu
https://is.muni.cz/th/paaeg – theses on a related topic Similar
Intercultural Adaptation and the Organisations in Brno Providing Support
 (Marie Lungová)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2018

Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk

Related files: Culture_Shock_hotovo.docx Culture_Shock_hotovo.txt Culture_Shock_hotovo.pdf Culture_Shock_hotovo.docx | posudek_vedouciho_Randall posudek_vedouciho_Randall.xml posudek_vedouciho_Randall.txt posudek_vedouciho_Randall | posudek_oponenta_George posudek_oponenta_George.xml posudek_oponenta_George.txt posudek_oponenta_George

Keywords: Brno, Brno Expat Centre

cizinců, kteří se relokovali do Brna, a vymezit podporu, které se ... působících v Brně. This ... experience of sojourners relocating to Brno, and to scope the organized
https://is.muni.cz/th/jt35z – theses on a related topic Similar
Potenciál poptávky po vysokorychlostní železniční přepravě na trase Brno-Vídeň
 (Marek Ševela)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2019

Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika

Related files: Sevela_Marek_428868_Diplomova_prace.docx Sevela_Marek_428868_Diplomova_prace.txt Sevela_Marek_428868_Diplomova_prace.pdf Sevela_Marek_428868_Diplomova_prace.docx | posudek_vedouciho_Kvizda.pdf posudek_vedouciho_Kvizda.txt posudek_vedouciho_Kvizda.pdf | posudek_oponenta_Tomes.docx posudek_oponenta_Tomes.txt posudek_oponenta_Tomes.pdf posudek_oponenta_Tomes.docx

Thesis name translation: Estimation of the travel demand for the future HSR Brno-Vienna

Keywords: Brno-Vídeň, Brno-Vienna

vysokorychlostní železniční dopravě na trase Brno-Vídeň“ je odhad ... rameni Brno-Vídeň. Druhá část práce popisuje ... demand for the future HSR Brno-Vienna“ is to predict the
https://is.muni.cz/th/mb85i – theses on a related topic Similar
Tržnice Brno - identifikace faktorů ovlivňujících návštěvnost městské budovy
 (Martina Langhammerová)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika

Related files: DP_Langhammerova_Martina.pdf DP_Langhammerova_Martina.txt DP_Langhammerova_Martina.pdf

Thesis name translation: Brno Market: Identifying Factors Affecting The Visit Rate of City Building

návštěvnost městem vlastněné budovy Tržnice Brno, tyto ... o návštěvnících Tržnice Brno. V ... attendance of city-owned building Brno Market, to analyze these
https://is.muni.cz/th/u7de5 – theses on a related topic
Přepadení Moravské Chrastové roku 1938 a jeho odraz v činnosti Mimořádného lidového soudu Brno
 (David Grolich)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2018

Historické vědy / Historie

Related files: David_Grolich_-_Prepadeni_Moravske_Chrastove_roku_1938_a_jeho_odraz_v_cinnosti_Mimoradneho_lidoveho_soudu_Brno.pdf David_Grolich_-_Prepadeni_Moravske_Chrastove_roku_1938_a_jeho_odraz_v_cinnosti_Mimoradneho_lidoveho_soudu_Brno.txt David_Grolich_-_Prepadeni_Moravske_Chrastove_roku_1938_a_jeho_odraz_v_cinnosti_Mimoradneho_lidoveho_soudu_Brno.pdf | posudek_vedouciho_Cerny.docx posudek_vedouciho_Cerny.txt posudek_vedouciho_Cerny.pdf posudek_vedouciho_Cerny.docx | posudek_oponenta_Brecka.pdf posudek_oponenta_Brecka.txt posudek_oponenta_Brecka.pdf

Thesis name translation: The Fall of Moravská Chrastová in 1938 and its Reflection in the Work of the Extraordinary People's Court in Brno

před Mimořádným lidovým soudem v Brně. Final ... Extraordinary People’s Court in Brno.
https://is.muni.cz/th/pl8ph – theses on a related topic Similar
Hodnocení stavu výživy u klientů Domova pro seniory Vychodilova Brno
 (Marie Lemanová)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2017

Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Related files: Bakalarska_prace_tbkmxvif.pdf Bakalarska_prace_tbkmxvif.txt Bakalarska_prace_tbkmxvif.pdf | posudek_vedouciho_Lemanova.docx posudek_vedouciho_Lemanova.pdf posudek_vedouciho_Lemanova.txt posudek_vedouciho_Lemanova.docx | posudek_oponenta_Schneiderova.docx posudek_oponenta_Schneiderova.pdf posudek_oponenta_Schneiderova.txt posudek_oponenta_Schneiderova.docx

Thesis name translation: Evaluation of nutritional status of seniors in DpS Vychodilova Brno

seniorů v DpS Vychodilova Brno. Práce analyzuje výsledky získané ... seniors in DpS Vychodilova in Brno. Thesis is analyzing the outcome
https://is.muni.cz/th/vqalj – theses on a related topic Similar
Soudobý musical na scéně Městského divadla Brno - muzikály na filmové motivy
 (Michaela Vejrová)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2018

Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia

Related files: Bakalarska_prace.pdf Bakalarska_prace.txt Bakalarska_prace.pdf | posudek_vedouciho_Valentova.doc posudek_vedouciho_Valentova.txt posudek_vedouciho_Valentova.pdf posudek_vedouciho_Valentova.doc | posudek_oponenta_Stedron.docx posudek_oponenta_Stedron.txt posudek_oponenta_Stedron.pdf posudek_oponenta_Stedron.docx

Thesis name translation: Present state of musical theatre in Brno City Theatre - musicals written according to movies.

Keywords: Městské divadlo Brno, Brno City Theatre

Práce analyticky dokumentuje čtyři muzikálové tituly MdB, uvedené ... movies. These are played by Brno City
https://is.muni.cz/th/ng756 – theses on a related topic Similar
Jazzfest Brno - historie a proměny festivalu od jeho vzniku po současnost
 (Erik Hajtmánek)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2018

Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře

Related files: Magisterska_diplomova_prace_-_Erik_Hajtmanek__UCO_419082.pdf Magisterska_diplomova_prace_-_Erik_Hajtmanek__UCO_419082.txt Magisterska_diplomova_prace_-_Erik_Hajtmanek__UCO_419082.pdf | posudek_vedouciho_Opekar.docx posudek_vedouciho_Opekar.txt posudek_vedouciho_Opekar.pdf posudek_vedouciho_Opekar.docx | posudek_oponenta_Stedron.docx posudek_oponenta_Stedron.pdf posudek_oponenta_Stedron.txt posudek_oponenta_Stedron.docx

Thesis name translation: Jazzfest Brno - History and Changes of the Festival throughout the Years

Keywords: Brno

Diplomová práce se zabývá mezinárodním jazzovým festivalem JAZZFESTBRNO. Mapuje jeho historii od raných počátků až po současnost
https://is.muni.cz/th/hjzpz – theses on a related topic Similar
Inventář Fondu K 1 Vzájemnost-Včela - Lidové spotřební a výrobní družstvo, z. s. s r. o. Brno v Archivu města Brna
 (Ludmila Horáková)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2017

Historické vědy / Archivnictví

Related files: MDP-finalni_verze.pdf MDP-finalni_verze.txt MDP-finalni_verze.pdf | Horakova.doc Horakova.txt Horakova.pdf Horakova.doc | Horakova-op-zamceny.doc Horakova-op-zamceny.pdf Horakova-op-zamceny.txt Horakova-op-zamceny.doc

Thesis name translation: Inventory of an archive fund K 1 Vzájemnost-Včela - Lidové spotřební a výrobní družstvo, z. s. s r. o. Brno in the Brno city Archive

Keywords: Archiv města Brna

z. s. s r. o., Brno uloženého v Archivu města Brna. Práce má pět kapitol: 1 ... r. o., Brno deposited in the Brno city
https://is.muni.cz/th/ehl0m – theses on a related topic Similar

Currently searching approximately 20 417 988 items.