x   Help

Results 1 – 10 of 516 (0,047 seconds) | Hide options

Combine sections  Archives

Kosmologie v přírodovědné výuce
 (Jakub Homola)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2017

Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy

Related files: BAKALARSKA_PRACE_J._HOMOLA_433023.docx BAKALARSKA_PRACE_J._HOMOLA_433023.pdf BAKALARSKA_PRACE_J._HOMOLA_433023.txt BAKALARSKA_PRACE_J._HOMOLA_433023.docx | posudek_vedouciho_Svobodova posudek_vedouciho_Svobodova.xml posudek_vedouciho_Svobodova.txt posudek_vedouciho_Svobodova | posudek_oponenta_Novotny posudek_oponenta_Novotny.xml posudek_oponenta_Novotny.txt posudek_oponenta_Novotny

Keywords: kosmologie

Bakalářská práce má dvě části. První část poskytuje čtenáři základní poznatky o kosmologii jako vědecké disciplíně a jejím
https://is.muni.cz/th/433023/pedf_b – theses on a related topic Similar
Descartova fyzika a kosmologie
 (Zuzana Raidová)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2016

Humanitní studia / Filozofie

Related files: 413799_bakalarska_prace.docx 413799_bakalarska_prace.txt 413799_bakalarska_prace.pdf 413799_bakalarska_prace.docx | posudek_vedouciho_Spelda.docx posudek_vedouciho_Spelda.txt posudek_vedouciho_Spelda.pdf posudek_vedouciho_Spelda.docx | posudek_oponenta_Krob.docx posudek_oponenta_Krob.txt posudek_oponenta_Krob.pdf posudek_oponenta_Krob.docx

Keywords: kosmologie

pojednává o základech fyziky a kosmologie Reného Descarta ... karteziánské kosmologie. The
https://is.muni.cz/th/wryoc – theses on a related topic Similar
Filosofická reflexe kosmologie v Československu v letech 1948-1989
 (Pavel Von Klepáč)

Diplomová práce: Filosofická reflexe kosmologie v Československu v letech 1948-1989  (Pavel Von Klepáč)

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2014

Keywords: kosmologie

FILOSOFICKÁ REFLEXE KOSMOLOGIE V ČESKOSLOVENSKU V LETECH 1 ... práci na téma „Filosofická reflexe kosmologie v Československu v ... především v oblasti metodologie kosmologie, názorů na počátek a vývoj
https://is.muni.cz/th/ort2z/DP_Klepac-text.pdf      Similar
Filosofická reflexe kosmologie v Československu v letech 1948-1989
 (Pavel Von Klepáč)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2014

Filozofie

Related files: DP_Klepac-text.doc DP_Klepac-text.pdf DP_Klepac-text.txt DP_Klepac-text.doc | hodnoceni_vedouciho-Krob.docx hodnoceni_vedouciho-Krob.txt hodnoceni_vedouciho-Krob.pdf hodnoceni_vedouciho-Krob.docx | Mgr_von_klepac_oponent.docx Mgr_von_klepac_oponent.txt Mgr_von_klepac_oponent.pdf Mgr_von_klepac_oponent.docx

Keywords: kosmologie

Tato diplomová práce se zabývá filosofickou reflexí moderních kosmologických ... především v oblasti metodologie kosmologie, názorů na počátek a vývoj
https://is.muni.cz/th/103227/ff_m – theses on a related topic Similar
Moderní kosmologie a proměny představ o prostoru
 (Vlastimil Pražák)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2014

Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd pro střední školy

Related files: Moderni_kosmologie_a_promeny_predstav_o_prostoru_2014.pdf Moderni_kosmologie_a_promeny_predstav_o_prostoru_2014.txt Moderni_kosmologie_a_promeny_predstav_o_prostoru_2014.pdf | Posudek_Josef_Krob.docx Posudek_Josef_Krob.txt Posudek_Josef_Krob.pdf Posudek_Josef_Krob.docx | Mgr_Prazak_oponent.doc Mgr_Prazak_oponent.txt Mgr_Prazak_oponent.pdf Mgr_Prazak_oponent.doc

Keywords: moderní kosmologie

Předkládaná diplomová práce je pokusem podat souhrnnou charakteristiku pojetí prostoru v současných fyzikálních a kosmologických
https://is.muni.cz/th/329396/ff_m_a2 – theses on a related topic Similar
Čísla v Platónově ontologii, kosmologii a politice
 (Ladislav Koňák)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2014

Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd pro střední školy

Related files: Konak_diplomova_prace.pdf Konak_diplomova_prace.txt Konak_diplomova_prace.pdf | Posudek.pdf Posudek.txt Posudek.pdf | oponent_konak.docx oponent_konak.pdf oponent_konak.txt oponent_konak.docx

Keywords: kosmologie

skutečnosti na úrovni ontologie a kosmologie a ... o kosmologii se věnuje číselné struktuře kosmu ... skutečnosti v oblasti ontologie a kosmologie jednotný
https://is.muni.cz/th/x19dx – theses on a related topic Similar
Teorie elektromagnetického pole s vazebnou konstantou závislou na souřadnicích
 (Bohuslav Matouš)

Diplomová práce: Teorie elektromagnetického pole s vazebnou konstantou závislou na souřadnicích  (Bohuslav Matouš)

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2015

Keywords: kosmologie

Klíčová slova: Konstanta jemné struktury, kosmologie, elektromagnetické ... v elektrostatice, ale především v kosmologii. Kde jsou hledány stabilní konfigurace ... 3 Kosmologie 43 3
https://is.muni.cz/th/426945/prif_m/dp.pdf    Similar
Alternativní teorie vesmíru
 (Květa Houdková)

Bakalářská práce: Alternativní teorie vesmíru  (Květa Houdková)

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2015

rys kosmologie otvírá prostor pro mnohé scénáře ... ovšem moderní kosmologie chápe šířeji jako plazmatické období ... v budoucnu další inflační fáze? Kosmologie tyto otázky subsumuje
https://is.muni.cz/th/382584/ff_b/Alternativni_teorie_vzniku_vesmiru..pdf      Similar
Moderní kosmologie a proměny představ o prostoru
 (Vlastimil Pražák)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2013

Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd pro střední školy

Related files: Moderni_kosmologie_a_promeny_predstav_o_prostoru.pdf Moderni_kosmologie_a_promeny_predstav_o_prostoru.txt Moderni_kosmologie_a_promeny_predstav_o_prostoru.pdf | posudek_vedouciho.pdf posudek_vedouciho.xml posudek_vedouciho.txt posudek_vedouciho.pdf | Mgr_Prazak_oponent.doc Mgr_Prazak_oponent.txt Mgr_Prazak_oponent.pdf Mgr_Prazak_oponent.doc
V současné fyzice a kosmologii se objevují koncepce, které ke své ... kosmického prostoru ve fyzice a kosmologii. Důraz je přitom
https://is.muni.cz/th/329396/ff_m – theses on a related topic Similar
Proč se atomistický vesmír tolik podobá našemu vesmíru?
 (Matěj Troup)

Bakalářská práce: Proč se atomistický vesmír tolik podobá našemu vesmíru?  (Matěj Troup)

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2016

konkurenty atomistů v oblasti kosmologie a kosmogonie, a zvýrazním tak ... Celá Platónova kosmologie je založena na představě, že ... abychom dostali ucelenější výklad atomistické kosmologie a kosmogonie (samozřejmě
https://is.muni.cz/th/428400/ff_b/Bakalarska_diplomova_prace.pdf      Similar

Currently searching approximately 18 890 825 items.