CS

Search

Results 1 – 10 of 108 (0,067 seconds)

All People Application Help Courses DocumentsAll sections

ETMB98 Pracovní migrace v tradiční společnosti
Course Ústav evropské etnologie, Filozofická fakulta, jaro 2019
schopen orientace v problematice pracovní migrace jako ekonomického i sociálního fenoménu ... 1. Definice základních pojmů (migrace, mobilita, socikulturní prostor, industrializace), typlogie pracovních migrací, obecné příčiny pracovní migrace, proměny v kontextu socioekonomických změn
https://is.muni.cz/course/phil/jaro2019/ETMB98
AJ27068 Migrace a imigrace v Severní Americe
Course Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, jaro 2017
Semestrální výuka se člení do 13 výukových jednotek po 2 hodinách, z toho polovina bude věnována historickým a sociálním aspektům přistěhovalectví, druhá
https://is.muni.cz/course/phil/jaro2017/AJ27068 Similar
FJ0B771 Migrace a imigrace v Severní Americe
Course Ústav románských jazyků a literatur, Filozofická fakulta, jaro 2017
Semestrální výuka se člení do 13 výukových jednotek po 2 hodinách, z toho polovina bude věnována historickým a sociálním aspektům přistěhovalectví, druhá
https://is.muni.cz/course/phil/jaro2017/FJ0B771 Similar
ETMB93 Antropologie migrace
Course Ústav evropské etnologie, Filozofická fakulta, jaro 2017
Etnologie (program FF B-HI) Etnologie (program FF B-HI) Etnologie (program FF B-HS) Etnologie
https://is.muni.cz/course/phil/jaro2017/ETMB93
HIB0447 Dějiny nucených migrací
Course Historický ústav, Filozofická fakulta, jaro 2019
– also in the terms: Spring 2018, Spring 2017
formami a podobami fenoménu nucených migrací s důrazem na dějiny 19 ... v trendech současného myšlení o migracích obecně. Bude schopen jednotlivé události ... 1) Definice pojmu nucených migrací. Současné trendy výzkumu nucených migrací
https://is.muni.cz/course/phil/jaro2019/HIB0447 Similar
IJ0B603 Obraz Ameriky v italské literatuře a migrace
Course Ústav románských jazyků a literatur, Filozofická fakulta, podzim 2015
Identita' (costruzione dell'identità) e alterita' nella letteratura di migrazione dall'Italia all'America. Dopo una parte introduttiva sulla letteratura della migrazione
https://is.muni.cz/course/phil/podzim2015/IJ0B603 Similar
ETBB37 Migrace - informace
Course Ústav evropské etnologie, Filozofická fakulta, podzim 2014
semestru bude zaměřen na téma migrace do České republiky, na pozici ... součástí projektu „Studenti cizincům“. Mezinárodní migrace a změny etnokulturního profilu České ... v České republice a řízených migrací je dalším klíčovým tématem pracovní
https://is.muni.cz/course/phil/podzim2014/ETBB37
FJ0B788 Migrace očima Francouzů a Čechů II
Course Ústav románských jazyků a literatur, Filozofická fakulta, jaro 2015
1) Pokračování v přípravě výstavy Migrace v Menedlově muzeu a její ... 1) Pokračování v přípravě výstavy Migrace v Menedlově muzeu a její
https://is.muni.cz/course/phil/jaro2015/FJ0B788
FJ0B783 Migrace očima Francouzů a Čechů
Course Ústav románských jazyků a literatur, Filozofická fakulta, podzim 2014
Acquisition des connaissances en matière de la migration, du plurilinguisme et du regard critique sur les discours discriminatoires vis-à-vis de
https://is.muni.cz/course/phil/podzim2014/FJ0B783
ETBB87 Migrace do jihovýchodní Evropy
Course Ústav evropské etnologie, Filozofická fakulta, jaro 2013
poměry výchozího prostředí jako příčina migrace -Sociální a profesní stratifikace vystěhovalců -Teoretické a praktické aspekty migrace (antropologie migrace – základní termíny) -Geografická klasifikace českého ... Budilová, Jakoubek, Pavlásek: Balkán a migrace. Na křižovatce antropologických perspektiv. 2
https://is.muni.cz/course/phil/jaro2013/ETBB87 Similar

Currently searching approximately 20 417 988 items.