EN

Vyhledávání

Výsledky 121 – 130 z 967 (0,264 sekund)

Vše Lidé Aplikace Nápověda Předměty DokumentyVšechny agendy

Municipalities Located in National Parks.

ŠVARCOVÁ, Kateřina

Vydání: 1. vyd. Brno, Sustainable development and conflict of interests in nature protection, s. 67-83, Acta Universitatis Brunensis, IURIDICA, Vol. 600, 2017.

ISBN: 978-80-210-8817-7

MU, Právnická fakulta Brno MASARYK ... University Brno 2017 Financial ... and Slovakia. 1st edition. Brno: Masaryk University, Právnická fakulta, 2
https://is.muni.cz/repo/1391753/Jancarova_Sustainable_development.pdf
Metodologické otázky tvorby evropského soukromého práva.

KOUKAL, Pavel a Matěj MYŠKA

Název anglicky: Methodological issues of the creation of European private law

Vydání: 1. vyd. Brno, Evropské soukromé právo v čase a prostoru. I. díl: Část teoretická, metodologická a systémová, s. 69-106, Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia svazek č. 594, 2017.

ISBN: 978-80-210-8648-7

univerzita Brno 2017 Vzor ... metodologická a systémová. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... Koukal a kolektiv. –1. vydání. – Brno: Masarykova univerzita, 2017. 205
https://is.muni.cz/repo/1388128/Hurdik_ESP_v_case_a_prostoru__1_.pdf
Overriding Mandat ory Rules.

REMSOVÁ, Kateřina

Vydání: 1. vyd. Brno, Czech private international law, s. 99-116, Publications of the Masaryk University, theoretical series, edition Scientia, File No. 544, 2015.

ISBN: 978-80-210-8122-2

University Brno 2015 Vzor ... international law. 1st edition. Brno : Masaryk University ... et al. – 1st edition. Brno: Masaryk University
https://is.muni.cz/repo/1340214/Czech_Private_International_Law.pdf
Non-contractual obligations (delicts or torts).

KYSELOVSKÁ, Tereza

Název česky: Mimosmluvní závazkové vztahy s mezinárodním prvkem

Vydání: 1. vyd. Brno, Czech private international law, s. 265-278, Publications of the Masaryk University, theoretical series, edition Scientia, File No. 544, 2015.

ISBN: 978-80-210-8122-2

University Brno 2015 Vzor ... international law. 1st edition. Brno : Masaryk University ... et al. – 1st edition. Brno: Masaryk University
https://is.muni.cz/repo/1340206/Czech_Private_International_Law.pdf
Legal Basis of Parties’ Duty to Maintain Confidentiality in International Commercial Arbitration.

DRLIČKOVÁ, Klára

Vydání: Brno, COFOLA International 2016: Conference Proceedings, s. 21-37, 2016.

ISBN: 978-80-210-8356-1

Masaryk University Brno 2016 Vzor ... Conference Proceedings. 1st editions. Brno : Masaryk University, 2016. 329 ... Kyselovská (eds.). – 1st edition. – Brno: Masaryk University, 2016. 329
https://is.muni.cz/repo/1367236/COFOLAaj_2016.pdf
Succession.

DRLIČKOVÁ, Klára a Iveta ROHOVÁ

Vydání: 1. vyd. Brno, Czech Private International Law, s. 207-236, Publications of the Masaryk University, theoretical series, ed. Scientia, File No. 544, 2015.

ISBN: 978-80-210-8122-2

University Brno 2015 Vzor ... international law. 1st edition. Brno : Masaryk University ... et al. – 1st edition. Brno: Masaryk University
https://is.muni.cz/repo/1340169/Czech_Private_International_Law.pdf
Application of foreign law.

VALDHANS, Jiří

Vydání: 1. vyd. Brno, Czech private international law, s. 117-127, Publications of the Masaryk University, theoretical series, edition Scientia, File No. 544, 2015.

ISBN: 978-80-210-8122-2

University Brno 2015 Vzor ... international law. 1st edition. Brno : Masaryk University ... et al. – 1st edition. Brno: Masaryk University
https://is.muni.cz/repo/1340221/Czech_Private_International_Law.pdf
Practical Impacts of the EU Regulation on Online Dispute Resolution for Consumer Disputes.

LOUTOCKÝ, Pavel

Vydání: Brno, COFOLA INTERNATIONAL 2016, s. 254-268, 2016.

ISBN: 978-80-210-8356-1

Masaryk University Brno 2016 Vzor ... Conference Proceedings. 1st editions. Brno : Masaryk University, 2016. 329 ... Kyselovská (eds.). – 1st edition. – Brno: Masaryk University, 2016. 329
https://is.muni.cz/repo/1363980/COFOLAaj_2016.pdf
The New EU Proposal to ISDS System - Opportunity or Blind Alley?.

KOZÁREK, Tomáš

Název česky: Nový EU návrh k ISDS systímu - příležitost nebo slepá ulička?

Vydání: 1. vyd. Brno, COFOLA INTERNATIONAL 2016, s. 215-226, 2016.

ISBN: 978-80-210-8356-1

Masaryk University Brno 2016 Vzor ... Conference Proceedings. 1st editions. Brno : Masaryk University, 2016. 329 ... Kyselovská (eds.). – 1st edition. – Brno: Masaryk University, 2016. 329
https://is.muni.cz/repo/1366750/COFOLAaj_2016.pdf
Testamentum militis jako inspirační zdroj moderního dědického práva.

SALÁK, Pavel

Název anglicky: Testamentum militis as the inspiration for modern law of succession

Vydání: Brno, 356 s. Edice Scientia sv. 565, 2016.

ISBN: 978-80-210-8381-3

univerzita Brno 2016 Vzor ... zdroj moderního dědického. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita ... Pavel Salák jr. ‐‐1. vydání. ‐‐ Brno: Masarykova
https://is.muni.cz/repo/1359892/Salak_Testamentum.pdf

Aktuálně je prohledáváno asi 20 417 988 položek.