EN

Vyhledávání

Výsledky 21 – 30 z 966 (0,280 sekund)

Vše Lidé Aplikace Nápověda Předměty DokumentyVšechny agendy

Paradoxy některých vybraných základních zásad dokazování v trestním řízení a jak s nimi naložit?.

KRATOCHVÍL, Vladimír

Název anglicky: Paradoxes one selected basic principles of proving in criminal process and how is treatment with them?

Vydání: 1. vyd. Brno, Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty, s. 20-27, Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 539, 2015.

ISBN: 978-80-210-8072-0

univerzita Brno 2015 Vzor ... kriminalistické aspekty. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... Hrušáková a kolektiv. – 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ‐ 503
https://is.muni.cz/repo/1333978/Kalvodova_Dokazovani.pdf
Odposlech a záznam telekomunikačního provozu v trestním řízení vedeném proti právnické osobě.

GAĽO, Dušan

Název anglicky: Lawful interception and access to retained data in criminal prosecution of legal person

Vydání: 1. vyd. Brno, Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty, s. 222-232, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia ; sv. č. 539, 2015.

ISBN: 978-80-210-8072-0

univerzita Brno 2015 Vzor ... kriminalistické aspekty. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... Hrušáková a kolektiv. – 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ‐ 503
https://is.muni.cz/repo/1339455/Kalvodova_Dokazovani.pdf
Stavební dozor jako prostředek ochrany životního prostředí.

ŽIDEK, Dominik

Název anglicky: Construction supervision as a means of environmental protection

Vydání: 1. vyd. Brno, Kontrolní mechanismy při prosazování ochrany životního prostředí, s. 142-155, Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 595, 2017.

ISBN: 978-80-210-8597-8

Masarykova univerzita Brno 2017 Vzor ... 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... Průchová a kolektiv. — 1. vydání. — Brno: Masarykova univerzita, 2017. 241
https://is.muni.cz/repo/1388705/Hanak_Kontrolni_mechanismy_ochrana_zp.pdf
Vodní plochy jako významný krajiný prvek z pohledu práva.

PRŮCHOVÁ, Ivana

Název anglicky: Water surfaces as a significant landscape element in terms of law

Vydání: 1. vyd. Brno, Voda v právních vztazích, s. 55 -70, ACTA UNIVERZITATIS BRUNENSIS, IURIDICA, No 481, 2014.

ISBN: 978-80-210-7155-1

univerzita Brno 2014 Tato ... v právních vztazích. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická ... Hanák a kolektiv. – 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ‐ 238
https://is.muni.cz/repo/1204241/Pruchova_Voda_v_pravnich_vztazich.pdf
Using Analogy in the Uncodified General Area of Financial Law.

NECKÁŘ, Jan

Název česky: Použití analogie při nekodifikované obecné části finančního práva

Vydání: 1. vyd. Brno, System of Financial Law : General Part : Conference Proceedings, s. 197-203, 2015.

ISBN: 978-80-210-7826-0, UT ISI: 000379380800016

University Brno 2015 Citation ... Conference Proceedings. 1st ed. Brno : Masaryk University ... Mrkývka (ed.). – 1st ed. Brno : Masaryk University
https://is.muni.cz/repo/1300696/general-part.pdf
How did constitutional court deal with judging payback period of investment to solar power plants.

VALACHOVÁ, Martina

Vydání: 1. vyd. Brno, System of financial law: general part, s. 414-425, 2015.

ISBN: 978-80-210-7826-0, UT ISI: 000379380800034

University Brno 2015 Citation ... Conference Proceedings. 1st ed. Brno : Masaryk University ... Mrkývka (ed.). – 1st ed. Brno : Masaryk University
https://is.muni.cz/repo/1301455/general-part.pdf
The Municipal Authonomy in the Czech Republic.

ŘEZNÍČKOVÁ, Kristýna

Název česky: Autonomie obcí v České republice

Vydání: Brno, System of Financial Law: General Part: Conference Proceedings. s. 325 - 337, 2015.

ISBN: 978-80-210-7826-0, UT ISI: 000379380800027

University Brno 2015 Citation ... Conference Proceedings. 1st ed. Brno : Masaryk University ... Mrkývka (ed.). – 1st ed. Brno : Masaryk University
https://is.muni.cz/repo/1301352/general-part.pdf
The municipal budget in a relation to the public contracts.

ŠILHÁNEK, Michal

Vydání: 1. vyd. Brno, Systems of financial law : general part, s. 366-371, 2015.

ISBN: 978-80-210-7826-0, UT ISI: 000379380800030

University Brno 2015 Citation ... Conference Proceedings. 1st ed. Brno : Masaryk University ... Mrkývka (ed.). – 1st ed. Brno : Masaryk University
https://is.muni.cz/repo/1353480/general-part.pdf
Selected aspects of financial law.

HULKÓ, Tomáš

Vydání: 1. vyd. Brno, Systems of financial law : general part, s. 338-356, 2015.

ISBN: 978-80-210-7826-0, UT ISI: 000379380800028

University Brno 2015 Citation ... Conference Proceedings. 1st ed. Brno : Masaryk University ... Mrkývka (ed.). – 1st ed. Brno : Masaryk University
https://is.muni.cz/repo/1353477/general-part.pdf
Znečišťovatel životního prostředí aneb vlastnictví zavazuje. Vybrané otázky.

DUDOVÁ, Jana

Název anglicky: Polluter of the environment or else property commits. Selected Issues

Vydání: 1. vyd. Brno, Vlastník a podnikatel při ochraně životního prostředí, s. 169 - 175, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity ; svazek č. 519. Řada teoretická, Edice Scientia, 2015.

ISBN: 978-80-210-7951-9

Právnická fakulta MU Brno ACTA ... univerzita Brno 2015 Vzor ... prostředí. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2
https://is.muni.cz/repo/1301842/Vlastnik_podnikatel_zivotni_prostredi__1_.pdf

Aktuálně je prohledáváno asi 20 132 036 položek.