EN

Vyhledávání

Výsledky 51 – 60 z 967 (0,283 sekund)

Vše Lidé Aplikace Nápověda Předměty DokumentyVšechny agendy

Velkomoravská rotunda z Pohanska u Břeclavi.

MACHÁČEK, Jiří, Adéla BALCÁRKOVÁ, Pavel ČÁP, Petr DRESLER, Antonín PŘICHYSTAL, Renáta PŘICHYSTALOVÁ, Eliška SCHUPLEROVÁ a Vladimír SLÁDEK

Název anglicky: The Great Moravian Rotunda at Pohansko near Břeclav

Vydání: Památky archeologické, Praha, AV ČR, Archeologický ústav, 2014, 0031-0506.

ISSN: 0031-0506, UT ISI: 000363449100003

a muzeologie FF MU v Brně. 96 ... Internationale Tagungen in Mikulčice VIII. Brno, 135 ... in Mikulčice VIII. Brno, 205–218. Čáp
https://is.muni.cz/repo/1211798/PA_2014_Machacek.pdf
Hrnčířské dílny ve Višňovém.

WILCZEK, Josef

Název anglicky: Pottery workshops in Višňové

Vydání: Pravěk : časopis moravských a slezských archeologů. Nová řada, Brno, Ústav archeologické památkové péče Brno, 2015, 1211-8338.

zprávě Ústavu archeologické památkové péče Brno, vvi. (VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ... Filosofické fakulty Masarykovy university v Brně http://is.muni.cz/th ... můžeme jmenovat vyhodnocení materiálu z Brna-Obřan a Králova pole (ČIŽMÁŘ
https://is.muni.cz/repo/1228257/Wilczek_2015.pdf
The frequency of falls in children judo training.

REGULI, Zdenko a Michal VÍT

Vydání: 1. vyd. Zagreb, 8th International scientific conference on kinesiology, s. 246-247, 2017.

ISBN: 978-953-317-049-7, UT ISI: 000404245100080

of Sports Studies Masaryk University, Brno Beijing ... of Sports Studies Masaryk University, Brno Collaboration ... Masaryk University, Brno, Czech Republic 8
https://is.muni.cz/repo/1380642/8_International_conference_kinesiology-2017-USB.pdf
Fear of crime and victimization among the elderly participating in the self-defence course.

VÍT, Michal a Zdenko REGULI

Vydání: 1. vyd. Zagreb, 8th International scientific conference on kinesiology, s. 580-582, 2017.

ISBN: 978-953-317-049-7, UT ISI: 000404245100173

of Sports Studies Masaryk University, Brno Beijing ... of Sports Studies Masaryk University, Brno Collaboration ... Masaryk University, Brno, Czech Republic 8
https://is.muni.cz/repo/1380632/8_International_conference_kinesiology-2017-USB.pdf
The Principle of Universality versus the Principle of Territoriality in the European Insolvency Law.

MAHDALOVÁ, Silvie

Vydání: Ostrava, Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016, s. 564-571, 2016.

ISBN: 978-80-248-3911-0, UT ISI: 000387986300062

v teoretickej a praktickej reflexii. Brno: Tribun EU. [16 ... 507/41 a 602 00 Brno, Czech Republic e-mail: 441 ... Česká ekonomika v integračních procesech. Brno: MSD, pp. 136 - 147. [25
https://is.muni.cz/repo/1372774/VSB_sbornik.pdf
The Principle of Procedural Economy in the Context of the Taking of Evidence in the European Area of Justice.

ZAVADILOVÁ, Lucie

Název česky: Princip procesní ekonomie v kontextu dokazování v evropském justičním prostoru

Vydání: 1. vyd. Ostrava, Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016, s. 1103-1110, 2016.

ISBN: 978-80-248-3911-0, UT ISI: 000387986300124

v teoretickej a praktickej reflexu. Brno: Tribun EU. [16 ... 507/41 a 602 00 Brno, Czech Republic e-mail: 441 ... Česká ekonomika v integračních procesech. Brno: MSD, pp. 136 - 147. [25
https://is.muni.cz/repo/1345890/Zavadilova_sbornik.pdf
Od Bruselské úmluvy k Nařízení Brusel Ibis aneb Desetiletí snah o zajištění jednotného přístupu k soudům členských států ...

ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Tereza KYSELOVSKÁ

Název anglicky: From Brussels Convention to Regulation Brussels Ibis - 10 Years of of Efforts to Ensure a Uniform Approach to the Courts of the Member States of the European Union

Vydání: Brno, Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech příslušnosti (analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis), s. 17-30, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia; sv. č. 507, 2014.

ISBN: 978-80-210-7770-6

univerzita Brno 2014 Vzor ... nařízení Brusel Ibis. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... Rozehnalová a kolektiv. – 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. - 514
https://is.muni.cz/repo/1230902/Kyselovska_Rozhodovani_dvora_EU.pdf
K něterým rozhodnutím českých soudů k Nařízení Brusel Ibis.

ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Tereza KYSELOVSKÁ

Název anglicky: To Some Decision of Czech Courts Concerning Regulation Brussels Ibis

Vydání: Brno, Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech příslušnosti (analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis), s. 487-512, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia; sv. č. 507, 2014.

ISBN: 978-80-210-7770-6

univerzita Brno 2014 Vzor ... nařízení Brusel Ibis. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... Rozehnalová a kolektiv. – 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. - 514
https://is.muni.cz/repo/1230904/Kyselovska_Rozhodovani_dvora_EU.pdf
Vybrané otázky soudního přezkumu navazujících rozhodnutí na proces EIA.

MATOUŠ, Michal

Název anglicky: Selected issues of judicial review of decisions consequential to EIA

Vydání: 1. vydání. Brno, Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí, s. 205 - 211, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 561, 2016.

ISBN: 978-80-210-8343-1

univerzita Brno 2016 CIP ... vydání. ‐‐ Brno: Masarykova univerzita, 2016. 336 ... pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2
https://is.muni.cz/repo/1358844/Matous_kapitola.pdf
Posuzování vlivů na veřejné zdraví.

DUDOVÁ, Jana

Název anglicky: Health impact assessment

Vydání: 1. vyd. Brno, Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí, s. 188-198, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 561, 2016.

ISBN: 978-80-210-8343-1

univerzita Brno 2016 CIP ... vydání. ‐‐ Brno: Masarykova univerzita, 2016. 336 ... pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2
https://is.muni.cz/repo/1336548/Vomacka_kniha.pdf

Aktuálně je prohledáváno asi 20 417 988 položek.