EN

Vyhledávání

Výsledky 81 – 90 z 966 (0,300 sekund)

Vše Lidé Aplikace Nápověda Předměty DokumentyVšechny agendy

Princip vzájemného uznávání a Evropský vyšetřovací příkaz.

ZARIVNIJ, Petr

Název anglicky: The Principle of Mutual Recognition and the European Investigation Order

Vydání: 1. vyd. Brno, Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty, s. 464-475, Edice Scientia;svazek č. 539, 2015.

ISBN: 978-80-210-8072-0

univerzita Brno 2015 Vzor ... kriminalistické aspekty. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... Hrušáková a kolektiv. – 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ‐ 503
https://is.muni.cz/repo/1332539/Kalvodova_Dokazovani.pdf
Některá specifika dokazování terorismu.

ČIHÁKOVÁ, Lenka

Název anglicky: The Legal Aspect of Terrorism Investigations

Vydání: 1. vyd. Brno, Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty, s. 360-368, Edice Scientia;svazek č. 539, 2015.

ISBN: 978-80-210-8072-0

univerzita Brno 2015 Vzor ... kriminalistické aspekty. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... Hrušáková a kolektiv. – 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ‐ 503
https://is.muni.cz/repo/1335741/Kalvodova_Dokazovani.pdf
Politika hospodářské soutěže na železnici - teorie, zkušenosti a praktická aplikace.

KVIZDA, Martin

Název anglicky: Competition policy on railways - theory, experience and practical application.

Vydání: 1. vyd. Brno, 202 s. Železniční reformy, sv. 3, 2016.

ISBN: 978-80-210-8299-1

univerzita Brno 2 ... Vydání první. – Brno : Masarykova univerzita, 2016. – 202 ... aplikace. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 202
https://is.muni.cz/repo/1356584/Konkurence_na_zeleznici_2016.pdf
Procesní postavení obviněného v trestním řízení a jeho výslech.

FRYŠTÁK, Marek

Název anglicky: The Position of a Accused and his Interrogation During Criminal Proceedings

Vydání: 1. vyd. Brno, Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty, s. 132-151, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity ; svazek č. 539, 2015.

ISBN: 978-80-210-8072-0

univerzita Brno 2015 Vzor ... kriminalistické aspekty. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... Hrušáková a kolektiv. – 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ‐ 503
https://is.muni.cz/repo/1322860/Kalvodova_Dokazovani.pdf
Dokazovanie v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce.

KANDOVÁ, Katarína

Název anglicky: The evidence within the scope of international police cooperation

Vydání: 1. vyd. Brno, Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty, s. 446-455, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia; sv. č. 539, 2015.

ISBN: 978-80-210-8072-0

univerzita Brno 2015 Vzor ... kriminalistické aspekty. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... Hrušáková a kolektiv. – 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ‐ 503
https://is.muni.cz/repo/1332499/Kalvodova_Dokazovani.pdf
Vybrané problémy současného modelu dokazování v trestním řízení.

PROVAZNÍK, Jan

Název anglicky: Selected Problems of the Contemporary Model of Evidence in the Criminal Proceedings

Vydání: Brno, Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty, s. 28-48, Spisy právnické fakulty Masarykovy univerzity, rada teoretická. Edice Scientia, č. 539, 2015.

ISBN: 978-80-210-8072-0

univerzita Brno 2015 Vzor ... kriminalistické aspekty. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... Hrušáková a kolektiv. – 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ‐ 503
https://is.muni.cz/repo/1332530/Kalvodova_Dokazovani.pdf
Vybrané aspekty základních zásad trestního řízení v rámci řízení přípravného.

ČEP, David

Název anglicky: Chosen aspects of general principles of criminal proceedings in preparatory proceedings

Vydání: Brno, Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty, s. 79-89, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity ; svazek č. 539, 2015.

ISBN: 978-80-210-8072-0

univerzita Brno 2015 Vzor ... kriminalistické aspekty. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... Hrušáková a kolektiv. – 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ‐ 503
https://is.muni.cz/repo/1308760/Kalvodova_Dokazovani.pdf
Limity institutu spolupracujícího obviněného.

MICHORA, Zdeněk

Název anglicky: The limits of the concept of the cooperating accused

Vydání: 1. vyd. Brno, Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty, s. 185-195, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 539, 2015.

ISBN: 978-80-210-8072-0

univerzita Brno 2015 Vzor ... kriminalistické aspekty. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... Hrušáková a kolektiv. – 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ‐ 503
https://is.muni.cz/repo/1337994/Kalvodova_Dokazovani.pdf
Zákonné meze výslechu a donucování k výpovědím v českém procesním trestním právu.

KUCHTA, Josef

Název anglicky: The legal Limits of the Interrogation and the Forcing to the statements in the Czech processual penal Law

Vydání: Brno, Dokazování v trestním řízení - Právní, kriminologické a kriminalistické aspekty, s. 112-131, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity ; svazek č. 539, 2015.

ISBN: 978-80-210-8072-0

Masarykova universita Brno MASARYKOVA ... univerzita Brno 2015 Vzor ... kriminalistické aspekty. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2
https://is.muni.cz/repo/1334207/Kalvodova_Dokazovani.pdf
Důkaz a informace.

POLČÁK, Radim

Název anglicky: Proof and Information

Vydání: 1. vyd. Brno, Elektronické důkazy v trestním řízení, s. 15-44, edice Scientia, 2015.

ISBN: 978-80-210-8073-7

univerzita Brno 2015 Vzor ... kriminalistické aspekty. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... Hrušáková a kolektiv. – 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ‐ 503
https://is.muni.cz/repo/1340223/Kalvodova_Dokazovani.pdf

Aktuálně je prohledáváno asi 20 417 988 položek.