EN

Vyhledávání

Výsledky 81 – 90 z 967 (0,262 sekund)

Vše Lidé Aplikace Nápověda Předměty DokumentyVšechny agendy

Procesní postavení obviněného v trestním řízení a jeho výslech.

FRYŠTÁK, Marek

Název anglicky: The Position of a Accused and his Interrogation During Criminal Proceedings

Vydání: 1. vyd. Brno, Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty, s. 132-151, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity ; svazek č. 539, 2015.

ISBN: 978-80-210-8072-0

univerzita Brno 2015 Vzor ... kriminalistické aspekty. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... Hrušáková a kolektiv. – 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ‐ 503
https://is.muni.cz/repo/1322860/Kalvodova_Dokazovani.pdf
Vybrané problémy současného modelu dokazování v trestním řízení.

PROVAZNÍK, Jan

Název anglicky: Selected Problems of the Contemporary Model of Evidence in the Criminal Proceedings

Vydání: Brno, Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty, s. 28-48, Spisy právnické fakulty Masarykovy univerzity, rada teoretická. Edice Scientia, č. 539, 2015.

ISBN: 978-80-210-8072-0

univerzita Brno 2015 Vzor ... kriminalistické aspekty. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... Hrušáková a kolektiv. – 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ‐ 503
https://is.muni.cz/repo/1332530/Kalvodova_Dokazovani.pdf
Dokazovanie v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce.

KANDOVÁ, Katarína

Název anglicky: The evidence within the scope of international police cooperation

Vydání: 1. vyd. Brno, Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty, s. 446-455, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia; sv. č. 539, 2015.

ISBN: 978-80-210-8072-0

univerzita Brno 2015 Vzor ... kriminalistické aspekty. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... Hrušáková a kolektiv. – 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ‐ 503
https://is.muni.cz/repo/1332499/Kalvodova_Dokazovani.pdf
Limity institutu spolupracujícího obviněného.

MICHORA, Zdeněk

Název anglicky: The limits of the concept of the cooperating accused

Vydání: 1. vyd. Brno, Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty, s. 185-195, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 539, 2015.

ISBN: 978-80-210-8072-0

univerzita Brno 2015 Vzor ... kriminalistické aspekty. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... Hrušáková a kolektiv. – 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ‐ 503
https://is.muni.cz/repo/1337994/Kalvodova_Dokazovani.pdf
Požadavky unijního práva na provádění kontrol v oblasti ochrany životního prostředí.

VOMÁČKA, Vojtěch a Jakub STROUHAL

Název anglicky: Requirements of the EU Law on the Environmental Inspections

Vydání: Brno, Kontrolní mechanismy při prosazování ochrany životního prostředí, s. 36-52, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 595, 2017.

ISBN: 978-80-210-8597-8

Masarykova univerzita Brno 2017 Vzor ... 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... Průchová a kolektiv. — 1. vydání. — Brno: Masarykova univerzita, 2017. 241
https://is.muni.cz/repo/1389500/Hanak_Kontrolni_mechanismy_ochrana_zp.pdf
Dozor nad činností obce na úseku ochrany životního prostředí.

ŠVARCOVÁ, Kateřina

Název anglicky: The supervision over municipal activities in the field of the environmental protection

Vydání: Brno, Kontrolní mechanismy při prosazování ochrany životního prostředí. s. 106-132, Edice Scientia, svazek č. 595, 2017.

ISBN: 978-80-210-8597-8

Masarykova univerzita Brno 2017 Vzor ... 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... Průchová a kolektiv. — 1. vydání. — Brno: Masarykova univerzita, 2017. 241
https://is.muni.cz/repo/1370873/Hanak_Kontrolni_mechanismy_ochrana_zp.pdf
Výjimky ze zásady ústnosti při výslechu svědka u hlavního líčení se zaměřením na ustanovení § 211 odst. 2 písm. a) TrŘ.

VICHEREK, Roman

Název anglicky: Exceptions to the principle of oral proceedings when examining a witness at the trial focused on the provisions of § 211 paragraph. 2 point. a) Criminal Procedure

Vydání: Brno, Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty, s. 90-110, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity ; svazek č. 539, 2015.

ISBN: 978-80-210-8072-0

univerzita Brno 2015 Vzor ... kriminalistické aspekty. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... Hrušáková a kolektiv. – 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ‐ 503
https://is.muni.cz/repo/1337234/Kalvodova_Dokazovani.pdf
Princip vzájemného uznávání a Evropský vyšetřovací příkaz.

ZARIVNIJ, Petr

Název anglicky: The Principle of Mutual Recognition and the European Investigation Order

Vydání: 1. vyd. Brno, Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty, s. 464-475, Edice Scientia;svazek č. 539, 2015.

ISBN: 978-80-210-8072-0

univerzita Brno 2015 Vzor ... kriminalistické aspekty. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... Hrušáková a kolektiv. – 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ‐ 503
https://is.muni.cz/repo/1332539/Kalvodova_Dokazovani.pdf
Některá specifika dokazování terorismu.

ČIHÁKOVÁ, Lenka

Název anglicky: The Legal Aspect of Terrorism Investigations

Vydání: 1. vyd. Brno, Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty, s. 360-368, Edice Scientia;svazek č. 539, 2015.

ISBN: 978-80-210-8072-0

univerzita Brno 2015 Vzor ... kriminalistické aspekty. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... Hrušáková a kolektiv. – 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ‐ 503
https://is.muni.cz/repo/1335741/Kalvodova_Dokazovani.pdf
Politika hospodářské soutěže na železnici - teorie, zkušenosti a praktická aplikace.

KVIZDA, Martin

Název anglicky: Competition policy on railways - theory, experience and practical application.

Vydání: 1. vyd. Brno, 202 s. Železniční reformy, sv. 3, 2016.

ISBN: 978-80-210-8299-1

univerzita Brno 2 ... Vydání první. – Brno : Masarykova univerzita, 2016. – 202 ... aplikace. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 202
https://is.muni.cz/repo/1356584/Konkurence_na_zeleznici_2016.pdf

Aktuálně je prohledáváno asi 20 132 036 položek.