EN

Vyhledávání

Výsledky 91 – 100 z 4 440 (0,087 sekund)

Vše Lidé Aplikace Nápověda Předměty DokumentyVšechny agendy

doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.
 (učo 18098)
18098 docent (BiologÚ Teorie LF MU, NCBR PřF MU)
absolvent (PřF 1995, PřF 1998, PřF 2000)
Místnost: 304, tel.: 549 49 3767
MU Kamenice 5 625 00 Brno Tel: 549 49 3767 ... MU Kamenice 5/A4 Brno 625 00 Tel: (420) 549 ... 001: vědeckovýzkumný pracovník, Masarykova univerzita, Brno 2001-2003: postdoc
https://is.muni.cz/osoba/mendel
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
 (učo 212)
212 přednosta kliniky (IKHIIBoh FN Bohunice LF MU), profesor (IKHIIBoh FN Bohunice LF MU, LGen CMM CEITEC MU)
absolvent (LF 1985)
tel.: 532233643,532233603
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská ... shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine - Faculty of ... Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská
https://is.muni.cz/osoba/212
doc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.
 (učo 77349)
77349 docent (PGKI FN porod. LF MU)
absolvent (LF 1995, LF 2006)
tel.: 532 238 421
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště reprodukční medicíny - Lékařská fakulta ... shared with the Faculty Hospital Brno - Institutions of Reproductive Medicine - Faculty ... Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště reprodukční medicíny - Lékařská fakulta
https://is.muni.cz/osoba/77349
Mgr. Ing. Petr Pytlík, Ph.D.
 (učo 109742)
109742 odborný asistent (KGer PdF MU)
absolvent (FF 2007, ESF 2009, FF 2010, FF 2018)
Místnost: 5009, tel.: 549 49 3374
in Brünn (Guido List in Brno) FF ... MU (Poříčí 9, 603 00 Brno) Funkce ... sborový zpěvák: Český filharmonický sbor Brno, sbor Janáčkovy opery v Brně
https://is.muni.cz/osoba/109742
PhDr. David Kroča, Ph.D.
 (učo 25629)
25629 vedoucí katedry (pověřen výkonem funkce) (KČJL PdF MU), proděkan pro magisterské studium a záležitosti studentů (PdF MU), odborný asistent (KČJL PdF MU)
absolvent (PdF 1997, FF 2003, FF 2007)
Místnost: 1023, 5018, tel.: 549 49 1624
univerzity, Poříčí 7, 603 00 Brno Funkce ... Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně 2007: PhDr., státní rigorózní ... učitel, Klasické a španělské gymnázium, Brno 1997-1999: civilní
https://is.muni.cz/osoba/25629
prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
 (učo 945)
945 přednosta kliniky (KNI FN Bohunice LF MU), profesor (KNI FN Bohunice LF MU, ORPP Děk SprPrac LF MU)
absolvent (LF 1985)
tel.: 532 232 265
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská ... shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine - Faculty of ... Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská
https://is.muni.cz/osoba/945
MUDr. Eva Vlčková, Ph.D.
 (učo 23834)
23834 odborná asistentka (NEU5 CN CEITEC MU, NeurolK FN Bohunice LF MU)
absolventka (LF 2000, LF 2011)
tel.: 532 232 368
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská ... shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine - Faculty of ... Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská
https://is.muni.cz/osoba/emoravcova
prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc.
 (učo 334)
334 profesor (ÚGP VoZ PřF MU)
absolvent (PřF 1974, PřF 1975)
Místnost: 01003, tel.: 549 49 6699
brněnské aglomerace (Geology of the Brno Region and its Environs) G ... MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno Funkce ... profesor, geologie, PřF MU v Brně 1990: docent, geologie, PřF
https://is.muni.cz/osoba/334
doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
 (učo 97780)
97780 vedoucí katedry (KGÚ FSpS MU), docent (OUpol KGÚ FSpS MU)
student (CST MU), absolvent (FSpS 2004, FSpS 2007)
Místnost: 237, tel.: 549 49 3692
and Martial Arts 2010 (Brno, 28. - 30. 4. 2010 ... Zvládání extrémních situací" 2009 (Brno, 5. - 6. 11. 2009 ... Zvládání extrémních situací" 2008 (Brno, 6. - 7. 11. 2008
https://is.muni.cz/osoba/zdenko
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
 (učo 18338)
18338 docent (KRES ESF MU)
absolvent (PřF 1997, PřF 2000, PřF 2005)
Místnost: 432a, tel.: 549 49 3049
summary and comparison of research; Brno city Luxury ... cooperation in post-socialist space – Brno, Czech Republic Regional ... integrated territorial investment; Czech Republic; Brno metropolitan area Changing
https://is.muni.cz/osoba/18338

Aktuálně je prohledáváno asi 20 417 988 položek.