EN

Vyhledávání

Výsledky 91 – 100 z 987 (0,343 sekund)

Vše Lidé Aplikace Nápověda Předměty DokumentyMéně agend

The Principle of Universality versus the Principle of Territoriality in the European Insolvency Law.

MAHDALOVÁ, Silvie

Vydání: Ostrava, Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016, s. 564-571, 2016.

ISBN: 978-80-248-3911-0, UT ISI: 000387986300062

v teoretickej a praktickej reflexii. Brno: Tribun EU. [16 ... 507/41 a 602 00 Brno, Czech Republic e-mail: 441 ... Česká ekonomika v integračních procesech. Brno: MSD, pp. 136 - 147. [25
https://is.muni.cz/repo/1372774/VSB_sbornik.pdf
Od Bruselské úmluvy k Nařízení Brusel Ibis aneb Desetiletí snah o zajištění jednotného přístupu k soudům členských států ...

ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Tereza KYSELOVSKÁ

Název anglicky: From Brussels Convention to Regulation Brussels Ibis - 10 Years of of Efforts to Ensure a Uniform Approach to the Courts of the Member States of the European Union

Vydání: Brno, Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech příslušnosti (analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis), s. 17-30, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia; sv. č. 507, 2014.

ISBN: 978-80-210-7770-6

univerzita Brno 2014 Vzor ... nařízení Brusel Ibis. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... Rozehnalová a kolektiv. – 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. - 514
https://is.muni.cz/repo/1230902/Kyselovska_Rozhodovani_dvora_EU.pdf
K něterým rozhodnutím českých soudů k Nařízení Brusel Ibis.

ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Tereza KYSELOVSKÁ

Název anglicky: To Some Decision of Czech Courts Concerning Regulation Brussels Ibis

Vydání: Brno, Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech příslušnosti (analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis), s. 487-512, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia; sv. č. 507, 2014.

ISBN: 978-80-210-7770-6

univerzita Brno 2014 Vzor ... nařízení Brusel Ibis. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... Rozehnalová a kolektiv. – 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. - 514
https://is.muni.cz/repo/1230904/Kyselovska_Rozhodovani_dvora_EU.pdf
Posuzování vlivů na životní prostředí po novele č. 39/2015 Sb. – základní přehled.

ŽIDEK, Dominik

Název anglicky: Environmental Impact Assessment after the amendment no. 39/2015 Coll. - an overview

Vydání: 1. vyd. Brno, Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí, s. 20-46, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 561, 2016.

ISBN: 978-80-210-8343-1

univerzita Brno 2016 CIP ... vydání. ‐‐ Brno: Masarykova univerzita, 2016. 336 ... pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2
https://is.muni.cz/repo/1358348/Vomacka_kniha.pdf
Vybrané otázky soudního přezkumu navazujících rozhodnutí na proces EIA.

MATOUŠ, Michal

Název anglicky: Selected issues of judicial review of decisions consequential to EIA

Vydání: 1. vydání. Brno, Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí, s. 205 - 211, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 561, 2016.

ISBN: 978-80-210-8343-1

univerzita Brno 2016 CIP ... vydání. ‐‐ Brno: Masarykova univerzita, 2016. 336 ... pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2
https://is.muni.cz/repo/1358844/Matous_kapitola.pdf
Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí a dotčené správní úřady.

PRŮCHOVÁ, Ivana

Název anglicky: Environmental Impact Assessment and Administrative authorities concerned

Vydání: 1. vyd. Brno, Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí, s. 265-273, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, 2016.

ISBN: 978-80-210-8343-1

univerzita Brno 2016 CIP ... vydání. ‐‐ Brno: Masarykova univerzita, 2016. 336 ... pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2
https://is.muni.cz/repo/1358389/Vomacka_kniha.pdf
Posuzování vlivů na veřejné zdraví.

DUDOVÁ, Jana

Název anglicky: Health impact assessment

Vydání: 1. vyd. Brno, Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí, s. 188-198, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 561, 2016.

ISBN: 978-80-210-8343-1

univerzita Brno 2016 CIP ... vydání. ‐‐ Brno: Masarykova univerzita, 2016. 336 ... pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2
https://is.muni.cz/repo/1336548/Vomacka_kniha.pdf
Výjimky z procesu EIA: Kudy (ne)vede cesta.

VOMÁČKA, Vojtěch

Název anglicky: Exceptions from the EIA Procedure: Where (Not) To Go

Vydání: Brno, Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí, s. 140-162, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 561, 2016.

ISBN: 978-80-210-8343-1

univerzita Brno 2016 CIP ... vydání. ‐‐ Brno: Masarykova univerzita, 2016. 336 ... pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2
https://is.muni.cz/repo/1358422/Vomacka_kniha.pdf
Vybrané otázky z nové právní úpravy veřejných zakázek ČR.

KOLMAN, Petr

Název anglicky: Selected questions from new legislation on public procurement in the Czech Republic

Vydání: Právo a bezpečnost, Brno, VŠKE, 2017, 2336-5323.

Soudce Krajského soudu v Brně Lukáš Hlouch v rozsudku z ... přírodní katastrofou. Krajský soud v Brně vyhověl žalobě imigranta ... letiště (Praha, Brno, Ostrava, Karlovy Vary, Pardubice), což
https://is.muni.cz/repo/1378708/Pravo_a_bezpecnost_1-2017.pdf
Změna práva azylu.

KOUDELKA, Zdeněk

Název anglicky: Change of Asylum Law

Vydání: Právo a bezpečnost, Brno, Vysoká škola Karla Engliše, a.s. 2017, 2336-5323.

Soudce Krajského soudu v Brně Lukáš Hlouch v rozsudku z ... přírodní katastrofou. Krajský soud v Brně vyhověl žalobě imigranta ... letiště (Praha, Brno, Ostrava, Karlovy Vary, Pardubice), což
https://is.muni.cz/repo/1378758/koudelka_Pravobezpecnost1.pdf

Aktuálně je prohledáváno asi 20 417 988 položek.