EN

Vyhledávání

Výsledky 21 – 30 z 987 (0,299 sekund)

Vše Lidé Aplikace Nápověda Předměty DokumentyMéně agend

Poplatek za užívání veřejného prostranství vs. smlouva o nájmu.

ČEJKOVÁ, Tereza

Název anglicky: Public Area Use Fee vs. lease agreement

Vydání: 1. vyd. Brno, Přímé daně a jejich správa v judikatuře, s. 171-177, Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 635, 2018.

ISBN: 978-80-210-9084-2

Masarykova univerzita Brno 2018 Vzor ... správa v judikatuře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... a Martin Škop. — 1. vydání. — Brno: Masarykova univerzita, 2018. 278
https://is.muni.cz/repo/1442039/Radvan_Prime_dane__1_.pdf
Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.

NEVEČEŘALOVÁ, Nikol

Název anglicky: the expenditure incurred relating to production, maintenance or securing of income

Vydání: 1. vyd. Brno, Přímé daně a jejich správa v judikatuře, s. 59-66, Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 635, 2018.

ISBN: 978-80-210-9084-2

Masarykova univerzita Brno 2018 Vzor ... správa v judikatuře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... a Martin Škop. — 1. vydání. — Brno: Masarykova univerzita, 2018. 278
https://is.muni.cz/repo/1442086/Radvan_Prime_dane__1_.pdf
Esenciální výdaje.

LIŠKA, Michal

Název anglicky: Esencial expenditures

Vydání: 1. vyd. Brno, Přímé daně a jejich správa v judikatuře, s. 39-47, Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 635. 2018.

ISBN: 978-80-210-9084-2

Masarykova univerzita Brno 2018 Vzor ... správa v judikatuře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... a Martin Škop. — 1. vydání. — Brno: Masarykova univerzita, 2018. 278
https://is.muni.cz/repo/1473856/Radvan_Prime_dane__1_.pdf
Základ daně z nabytí nemovitých věcí.

RADVAN, Michal

Název anglicky: Acquisition of Immovable Property Tax Base

Vydání: 1. vyd. Brno, Přímé daně a jejich správa v judikatuře, s. 123-133, Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 635, 2018.

ISBN: 978-80-210-9084-2

Masarykova univerzita Brno 2018 Vzor ... správa v judikatuře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... a Martin Škop. — 1. vydání. — Brno: Masarykova univerzita, 2018. 278
https://is.muni.cz/repo/1472762/Radvan_Prime_dane.pdf
Mezinárodní zdanění příjmů a smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

MARETHOVÁ, Zuzana

Název anglicky: International Taxation of Income and Treaties on Avoidance of Double Taxation

Vydání: 1. vyd. Brno, Přímé daně a jejich správa v judikatuře, s. 97-116, Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 635, 2018.

ISBN: 978-80-210-9084-2

Masarykova univerzita Brno 2018 Vzor ... správa v judikatuře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... a Martin Škop. — 1. vydání. — Brno: Masarykova univerzita, 2018. 278
https://is.muni.cz/repo/1472817/Radvan_Prime_dane__1_.pdf
Směnné obchody a soukromoprávní úkony v daňovém právu.

LIŠKA, Michal

Název anglicky: Barter and others private law deeds in Tax law

Vydání: 1. vyd. Brno, Přímé daně a jejich správa v judikatuře, s. 29-36, Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 635. 2018.

ISBN: 978-80-210-9084-2

Masarykova univerzita Brno 2018 Vzor ... správa v judikatuře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... a Martin Škop. — 1. vydání. — Brno: Masarykova univerzita, 2018. 278
https://is.muni.cz/repo/1473839/Radvan_Prime_dane__1_.pdf
Důkazní břemeno, daňově účinný výdaj a deklarovaný dodavatel.

LIŠKA, Michal

Název anglicky: The burden of proof, tax-efficient expenditure and the declared supplier

Vydání: 1. vyd. Brno, Přímé daně a jejich správa v judikatuře, s. 87-94, Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 635. 2018.

ISBN: 978-80-210-9084-2

Masarykova univerzita Brno 2018 Vzor ... správa v judikatuře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... a Martin Škop. — 1. vydání. — Brno: Masarykova univerzita, 2018. 278
https://is.muni.cz/repo/1473876/Radvan_Prime_dane__1_.pdf
Projekt výzkumu a vývoje jako písemný dokument.

NEVEČEŘALOVÁ, Nikol

Název anglicky: Science and Research project as a written document

Vydání: 1. vyd. Brno, Přímé daně a jejich správa v judikatuře, s. 51-57, Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 635, 2018.

ISBN: 978-80-210-9084-2

Masarykova univerzita Brno 2018 Vzor ... správa v judikatuře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... a Martin Škop. — 1. vydání. — Brno: Masarykova univerzita, 2018. 278
https://is.muni.cz/repo/1442085/Radvan_Prime_dane__1_.pdf
Přizvání znalce k posouzení výzkumu a vývoje.

NEVEČEŘALOVÁ, Nikol

Název anglicky: Assessment of the research and development project by an expert

Vydání: 1. vyd. Brno, Přímé daně a jejich správa v judikatuře, s. 69-75, 635, 2018.

ISBN: 978-80-210-9084-2

Masarykova univerzita Brno 2018 Vzor ... správa v judikatuře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... a Martin Škop. — 1. vydání. — Brno: Masarykova univerzita, 2018. 278
https://is.muni.cz/repo/1442084/Radvan_Prime_dane__1_.pdf
Sazba daně z nemovitých věcí.

RADVAN, Michal

Název anglicky: Immovable Property Tax Rate

Vydání: 1. vyd. Brno, Přímé daně a jejich správa v judikatuře, s. 117-122, Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 635, 2018.

ISBN: 978-80-210-9084-2

Masarykova univerzita Brno 2018 Vzor ... správa v judikatuře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2 ... a Martin Škop. — 1. vydání. — Brno: Masarykova univerzita, 2018. 278
https://is.muni.cz/repo/1472760/Radvan_Prime_dane__1_.pdf

Aktuálně je prohledáváno asi 20 417 988 položek.