EN

Vyhledávání

Výsledky 1 – 10 z 585 (0,167 sekund)

Vše Lidé Aplikace Nápověda Předměty DokumentyMéně agend

Německé obyvatelstvo města Brna a městské čtvrti Brno - Černovice (1918 – 1946)
 (Zdeněk Burian)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2018

Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy

Příbuzné soubory: bakalarska_prace.pdf bakalarska_prace.txt bakalarska_prace.pdf | posudek_vedouciho_Vaculik.doc posudek_vedouciho_Vaculik.txt posudek_vedouciho_Vaculik.pdf posudek_vedouciho_Vaculik.doc | posudek_oponenta_Capka.doc posudek_oponenta_Capka.txt posudek_oponenta_Capka.pdf posudek_oponenta_Capka.doc

Překlad názvu práce: German population in city Brno and city quarter Brno-Černovice (1918 - 1946)

celkově v Brně, ale také zvlášť v městské ... obyvatelstva v Brně velice rušné: od ... Němců v Brně. V kapitolách věnujících se všeobecně
https://is.muni.cz/th/nk9k8 – práce na příbuzné téma Podobné
ZUŠ varhanická Brno
 (Zuzana Zámečníková)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2018

Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře

Příbuzné soubory: DIPLOMKA-FINAL.pdf DIPLOMKA-FINAL.txt DIPLOMKA-FINAL.pdf | posudek_vedouciho_Zahradka.rtf posudek_vedouciho_Zahradka.txt posudek_vedouciho_Zahradka.pdf posudek_vedouciho_Zahradka.rtf | 2018Zamecnikova.doc 2018Zamecnikova.txt 2018Zamecnikova.pdf 2018Zamecnikova.doc

Překlad názvu práce: Brno Organ School

obeznámení se se ZUŠ varhanickou Brno a určení jejího ... varhanická Brno pokouší objasnit fungování základních uměleckých ... popis ZUŠ varhanické Brno jako umělecké vzdělávací instituce, rozbor
https://is.muni.cz/th/hqv2k – práce na příbuzné téma Podobné
Soubor dokumentárních fotografií do brožury Kanceláře architekta města Brna k přestavbě železničního uzlu Brno
 (Simona Zpěváková)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2018

Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika

Příbuzné soubory: BP_Zpevakova_BP_final_pdf.pdf BP_Zpevakova_BP_final_pdf.txt BP_Zpevakova_BP_final_pdf.pdf | posudek_vedouci_Zpevakova.pdf posudek_vedouci_Zpevakova.txt posudek_vedouci_Zpevakova.pdf | Oponentsky_posudek_bc._prace_Simony_Zpevakove.doc.pdf Oponentsky_posudek_bc._prace_Simony_Zpevakove.doc.txt Oponentsky_posudek_bc._prace_Simony_Zpevakove.doc.pdf

Překlad názvu práce: The Collection of Documentary Photographs for the Brochure of the Brno City Chief Architect’s Office, regarding the Reconstruction of the Brno Railway Junction

Klíčová slova: železniční uzel Brno, Kancelář architekta města Brna, Brno

Cílem bakalářské práce s názvem Soubor dokumentárních fotografií do brožury Kanceláře architekta města Brna k přestavbě
https://is.muni.cz/th/nlb0x – práce na příbuzné téma Podobné
Mladí cizinci v Brně v roli zákazníka (soubor publicistických rozhovorů pro MF DNES Brno)
 (Přemysl Šimák)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2018

Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika

Příbuzné soubory: Bakalarska_prace_Simak_pdf.pdf Bakalarska_prace_Simak_pdf.txt Bakalarska_prace_Simak_pdf.pdf | posudek_vedouciho_Vajbarova.pdf posudek_vedouciho_Vajbarova.txt posudek_vedouciho_Vajbarova.pdf | Oponentsky_posudek_bc._prace_Premysla_Simaka.doc.pdf Oponentsky_posudek_bc._prace_Premysla_Simaka.doc.txt Oponentsky_posudek_bc._prace_Premysla_Simaka.doc.pdf

Překlad názvu práce: Young Foreigners in Brno in the Role of a Customer (Series of Interviews for MF DNES Brno)

Klíčová slova: Brno, Brno

s názvem Mladí cizinci v Brně v roli ... DNES Brno) je vytvořit sérii publicistických rozhovorů
https://is.muni.cz/th/koxsc – práce na příbuzné téma Podobné
Potenciál využití dat z DATA.BRNO
 (Milan Matijka)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, 2018

Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace

Příbuzné soubory: diplomka.pdf diplomka.txt diplomka.pdf | posudek_vedouciho_Walletzky.pdf posudek_vedouciho_Walletzky.txt posudek_vedouciho_Walletzky.pdf | posudek_oponenta_Smid.doc posudek_oponenta_Smid.pdf posudek_oponenta_Smid.txt posudek_oponenta_Smid.doc

Překlad názvu práce: Potential of data usage from DATA.BRNO

Klíčová slova: DATA.BRNO

meste Brno, do ktorých patrí aj dátový portál DATA.BRNO. V rámci tohto ... It describes current projects in Brno, including
https://is.muni.cz/th/wr4cm – práce na příbuzné téma Podobné
Krizový management na regionální úrovni: Případová studie spolupráce v rámci krizového managementu Tepláren Brno Špitálka a. s. a města Brna
 (Michaela Ceklová)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2016

Politologie / Bezpečnostní a strategická studia

Příbuzné soubory: Diplomova_prace__Ceklova.docx Diplomova_prace__Ceklova.txt Diplomova_prace__Ceklova.pdf Diplomova_prace__Ceklova.docx | Posudek_vedouci_mgr_ceklova.docx Posudek_vedouci_mgr_ceklova.pdf Posudek_vedouci_mgr_ceklova.txt Posudek_vedouci_mgr_ceklova.docx | posudek_oponenta_Vejvodova.docx posudek_oponenta_Vejvodova.pdf posudek_oponenta_Vejvodova.txt posudek_oponenta_Vejvodova.docx

Překlad názvu práce: Crisis management at regional level: case study of cooperation in crisis management between Teplárny Brno Špitálka as and Brno

Klíčová slova: Teplárny Brno a. s. crisis management, Teplárny Brno a. s.

Tato diplomová práce se věnuje problematice ... firmou Teplárny Brno a. s. a městem Brnem – Odboru obrany Magistrátu
https://is.muni.cz/th/paaeg – práce na příbuzné téma Podobné
Koncertní sál Filharmonie Brno: mapování historického vývoje záměru
 (Miroslava Blanárová)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2018

Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře

Příbuzné soubory: Koncertni_sal_Filharmonie_Brno_mapovani_historickeho_vyvoje_zameru.docx Koncertni_sal_Filharmonie_Brno_mapovani_historickeho_vyvoje_zameru.pdf Koncertni_sal_Filharmonie_Brno_mapovani_historickeho_vyvoje_zameru.txt Koncertni_sal_Filharmonie_Brno_mapovani_historickeho_vyvoje_zameru.docx | posudek_vedouciho_Flasar.docx posudek_vedouciho_Flasar.pdf posudek_vedouciho_Flasar.txt posudek_vedouciho_Flasar.docx | posudek_oponenta_Spacek.doc posudek_oponenta_Spacek.txt posudek_oponenta_Spacek.pdf posudek_oponenta_Spacek.doc

Překlad názvu práce: Concert hall of the Brno Philharmonic: historical efforts and development

Klíčová slova: Brno

kolem výstavby koncertního sálu v Brně, od prvotních zmínek po současnou ... construction of the new Brno Concert Hall since the first
https://is.muni.cz/th/q6ei9 – práce na příbuzné téma Podobné
Odhad hodnoty cestovního času na trase Brno - Ostrava
 (Monika Vejrostová)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2019

Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické a statistické metody v ekonomii

Příbuzné soubory: Diplomova_prace.pdf Diplomova_prace.txt Diplomova_prace.pdf | posudek_vedouciho_Tomes.docx posudek_vedouciho_Tomes.txt posudek_vedouciho_Tomes.pdf posudek_vedouciho_Tomes.docx | posudek_oponenta_Kvizda.pdf posudek_oponenta_Kvizda.txt posudek_oponenta_Kvizda.pdf

Překlad názvu práce: Estimating the value of travel time on Brno - Ostrava line

času na železničním koridoru Brno – Ostrava. Teoretická část práce ... travel time on the Brno - Ostrava railway corridor. The theoretical
https://is.muni.cz/th/jgj8h – práce na příbuzné téma Podobné
Komunikační strategie sportovního klubu - FC Zbrojovka Brno
 (Adam Kyselica)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2018

Tělesná výchova a sport / Management sportu

Příbuzné soubory: MT_Kyselica.pdf Diplomka_EN.txt MT_Kyselica.pdf | posudek_vedouciho_Racek posudek_vedouciho_Racek.xml posudek_vedouciho_Racek.txt posudek_vedouciho_Racek | posudek_oponenta_Hurych posudek_oponenta_Hurych.xml posudek_oponenta_Hurych.txt posudek_oponenta_Hurych

Překlad názvu práce: The comunication strategy of the sports club - FC Zbrojovka Brno

Zbrojovka Brno. V teoretické části jsme na ... the FC Zbrojovka Brno football club. The first part
https://is.muni.cz/th/sss9w – práce na příbuzné téma Podobné
Inventář Fondu K 1 Vzájemnost-Včela - Lidové spotřební a výrobní družstvo, z. s. s r. o. Brno v Archivu města Brna
 (Ludmila Horáková)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2017

Historické vědy / Archivnictví

Příbuzné soubory: MDP-finalni_verze.pdf MDP-finalni_verze.txt MDP-finalni_verze.pdf | Horakova.doc Horakova.txt Horakova.pdf Horakova.doc | Horakova-op-zamceny.doc Horakova-op-zamceny.pdf Horakova-op-zamceny.txt Horakova-op-zamceny.doc

Překlad názvu práce: Inventory of an archive fund K 1 Vzájemnost-Včela - Lidové spotřební a výrobní družstvo, z. s. s r. o. Brno in the Brno city Archive

Klíčová slova: Archiv města Brna

z. s. s r. o., Brno uloženého v Archivu města Brna. Práce má pět kapitol: 1 ... r. o., Brno deposited in the Brno city
https://is.muni.cz/th/ehl0m – práce na příbuzné téma Podobné

Aktuálně je prohledáváno asi 20 417 988 položek.

Další aplikace