EN

Vyhledávání

Výsledky 61 – 70 z 608 (0,192 sekund)

Vše Lidé Aplikace Nápověda Předměty DokumentyVšechny agendy

Rozhlasové hry 60. let - Český rozhlas Brno
 (Hana Knotková)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2018

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Příbuzné soubory: BP_Knotkova.pdf BP_Knotkova.txt BP_Knotkova.pdf | posudek_vedouciho_Valentova.doc posudek_vedouciho_Valentova.txt posudek_vedouciho_Valentova.pdf posudek_vedouciho_Valentova.doc | posudek_oponenta_Spacek.docx posudek_oponenta_Spacek.txt posudek_oponenta_Spacek.pdf posudek_oponenta_Spacek.docx

Překlad názvu práce: Radio plays in the 1960s - Český rozhlas Brno

Klíčová slova: Český rozhlas Brno, Český rozhlas Brno

Českého rozhlasu Brno. Z tohoto pohledu mapuje práci ... rozhlas Brno. Fromthis point ofview, the thesis ... the greatest radio producers of Brno led by Karel Tachovský who
https://is.muni.cz/th/zttjq – práce na příbuzné téma Podobné
Vztah k alkoholu, příčiny jeho konzumace a možnosti prevence u studentů SŠ Brno, Charbulova
 (Denisa Penčevová)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2018

Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy

Příbuzné soubory: Bakalarska_prace.docx Bakalarska_prace.pdf Bakalarska_prace.txt Bakalarska_prace.docx | posudek_vedouciho_Slany.docx posudek_vedouciho_Slany.txt posudek_vedouciho_Slany.pdf posudek_vedouciho_Slany.docx | posudek_oponenta_Prokopova.docx posudek_oponenta_Prokopova.txt posudek_oponenta_Prokopova.pdf posudek_oponenta_Prokopova.docx

Překlad názvu práce: Attitude towards alcohol, reasons of its consumption and possibilities of prevention among students of Secondary school Brno, Charbulova

Klíčová slova: SŠ Brno-Charbulova, Secondary school Brno-Charbulova

u studentů SŠ Brno, Charbulova“ se zabývá vztahem studentů ... škole Potravinářské, obchodu a služeb Brno, Charbulova ... school Brno, Charbulova“ is focused on the
https://is.muni.cz/th/ou49q – práce na příbuzné téma Podobné
Intercultural Adaptation and the Organisations in Brno Providing Support
 (Marie Lungová)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2018

Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk

Příbuzné soubory: Culture_Shock_hotovo.docx Culture_Shock_hotovo.txt Culture_Shock_hotovo.pdf Culture_Shock_hotovo.docx | posudek_vedouciho_Randall posudek_vedouciho_Randall.xml posudek_vedouciho_Randall.txt posudek_vedouciho_Randall | posudek_oponenta_George posudek_oponenta_George.xml posudek_oponenta_George.txt posudek_oponenta_George

Klíčová slova: Brno, Brno Expat Centre

cizinců, kteří se relokovali do Brna, a vymezit podporu, které se ... působících v Brně. This ... experience of sojourners relocating to Brno, and to scope the organized
https://is.muni.cz/th/jt35z – práce na příbuzné téma Podobné
Potenciál poptávky po vysokorychlostní železniční přepravě na trase Brno-Vídeň
 (Marek Ševela)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2019

Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika

Příbuzné soubory: Sevela_Marek_428868_Diplomova_prace.docx Sevela_Marek_428868_Diplomova_prace.txt Sevela_Marek_428868_Diplomova_prace.pdf Sevela_Marek_428868_Diplomova_prace.docx | posudek_vedouciho_Kvizda.pdf posudek_vedouciho_Kvizda.txt posudek_vedouciho_Kvizda.pdf | posudek_oponenta_Tomes.docx posudek_oponenta_Tomes.txt posudek_oponenta_Tomes.pdf posudek_oponenta_Tomes.docx

Překlad názvu práce: Estimation of the travel demand for the future HSR Brno-Vienna

Klíčová slova: Brno-Vídeň, Brno-Vienna

vysokorychlostní železniční dopravě na trase Brno-Vídeň“ je odhad ... rameni Brno-Vídeň. Druhá část práce popisuje ... demand for the future HSR Brno-Vienna“ is to predict the
https://is.muni.cz/th/mb85i – práce na příbuzné téma Podobné
Hodnocení stavu výživy u klientů Domova pro seniory Vychodilova Brno
 (Marie Lemanová)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2017

Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Příbuzné soubory: Bakalarska_prace_tbkmxvif.pdf Bakalarska_prace_tbkmxvif.txt Bakalarska_prace_tbkmxvif.pdf | posudek_vedouciho_Lemanova.docx posudek_vedouciho_Lemanova.pdf posudek_vedouciho_Lemanova.txt posudek_vedouciho_Lemanova.docx | posudek_oponenta_Schneiderova.docx posudek_oponenta_Schneiderova.pdf posudek_oponenta_Schneiderova.txt posudek_oponenta_Schneiderova.docx

Překlad názvu práce: Evaluation of nutritional status of seniors in DpS Vychodilova Brno

seniorů v DpS Vychodilova Brno. Práce analyzuje výsledky získané ... seniors in DpS Vychodilova in Brno. Thesis is analyzing the outcome
https://is.muni.cz/th/vqalj – práce na příbuzné téma Podobné
Jazzfest Brno - historie a proměny festivalu od jeho vzniku po současnost
 (Erik Hajtmánek)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2018

Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře

Příbuzné soubory: Magisterska_diplomova_prace_-_Erik_Hajtmanek__UCO_419082.pdf Magisterska_diplomova_prace_-_Erik_Hajtmanek__UCO_419082.txt Magisterska_diplomova_prace_-_Erik_Hajtmanek__UCO_419082.pdf | posudek_vedouciho_Opekar.docx posudek_vedouciho_Opekar.txt posudek_vedouciho_Opekar.pdf posudek_vedouciho_Opekar.docx | posudek_oponenta_Stedron.docx posudek_oponenta_Stedron.pdf posudek_oponenta_Stedron.txt posudek_oponenta_Stedron.docx

Překlad názvu práce: Jazzfest Brno - History and Changes of the Festival throughout the Years

Klíčová slova: Brno

Diplomová práce se zabývá mezinárodním jazzovým festivalem JAZZFESTBRNO. Mapuje jeho historii od raných počátků až po současnost
https://is.muni.cz/th/hjzpz – práce na příbuzné téma Podobné
Komparace baletu Louskáček v choreografiích Vasilije Medveděva a Fernanda Naulta v Národním divadle Brno
 (Iveta Komížová)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2017

Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia

Příbuzné soubory: Komizova_BP.pdf Komizova_BP.txt Komizova_BP.pdf | posudek_vedouciho_Valentova.docx posudek_vedouciho_Valentova.txt posudek_vedouciho_Valentova.pdf posudek_vedouciho_Valentova.docx | Komizova-posudek.rtf Komizova-posudek.txt Komizova-posudek.pdf Komizova-posudek.rtf

Překlad názvu práce: Comparison of ballet Nutcracker in choreography by Vasily Medvedev and Fernand Nault in National Theatre Brno

Klíčová slova: Národní divadlo Brno, National Theatre Brno

v Národním divadle Brno. Balet Louskáček Petra Iljiče Čajkovského ... in National Theatre Brno. Ballet Nutcracker by Pyotr Ilyich
https://is.muni.cz/th/ltpdw – práce na příbuzné téma Podobné
Analýza prostředí sportovního klubu – TO ZETOR BRNO
 (Gabriela Horáčková)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2019

Tělesná výchova a sport / Management sportu

Příbuzné soubory: Bakalarska_prace_Gabriela_Horackova.docx Bakalarska_prace_Gabriela_Horackova_nozvz.txt Bakalarska_prace_Gabriela_Horackova_m2uau.pdf Bakalarska_prace_Gabriela_Horackova.docx | posudek_vedouciho_Strachova posudek_vedouciho_Strachova.xml posudek_vedouciho_Strachova.txt posudek_vedouciho_Strachova | posudek_oponenta_Kyselica posudek_oponenta_Kyselica.xml posudek_oponenta_Kyselica.txt posudek_oponenta_Kyselica

Překlad názvu práce: The Environment Analysis of the Sport Club – TO ZETOR BRNO

zabývá analýzou tenisového klubu ŽLTC Brno. V části ... ŽLTC Brno. In theoretical part are given
https://is.muni.cz/th/jb54r – práce na příbuzné téma Podobné
Dokumentární film Československé televize Brno a České televize Brno v letech 1990 – 1995
 (Karolína Balcárková)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2016

Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia

Příbuzné soubory: Dokumentarni_film_Ceskoslovenske_televize_Brno_a_Ceske_televize_Brno_v_letech_1990-1995.pdf Dokumentarni_film_Ceskoslovenske_televize_Brno_a_Ceske_televize_Brno_v_letech_1990-1995.txt Dokumentarni_film_Ceskoslovenske_televize_Brno_a_Ceske_televize_Brno_v_letech_1990-1995.pdf | posudek_vedouciho_Flasar.docx posudek_vedouciho_Flasar.pdf posudek_vedouciho_Flasar.txt posudek_vedouciho_Flasar.docx | posudek_oponenta_Kalina.docx posudek_oponenta_Kalina.txt posudek_oponenta_Kalina.pdf posudek_oponenta_Kalina.docx

Překlad názvu práce: Documentary film in Czechoslovak television Brno and Czech television Brno in 1990 - 1995

Klíčová slova: TS Brno, Brno

Bakalářská diplomová práce je zaměřena na výzkum produkce ... tvorby ČST Brno a ČT Brno v první polovině devadesátých let
https://is.muni.cz/th/b2644 – práce na příbuzné téma Podobné
Sociální služby pro seniory se sluchovým postižením v Brně
 (Kristýna Mariáková)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2018

Speciální pedagogika / Speciální andragogika

Příbuzné soubory: DP_Mariakova.pdf DP_Mariakova.txt DP_Mariakova.pdf | posudek_vedouciho_Prochazkova.doc posudek_vedouciho_Prochazkova.txt posudek_vedouciho_Prochazkova.pdf posudek_vedouciho_Prochazkova.doc | posudek_oponenta_Pitnerova.docx posudek_oponenta_Pitnerova.txt posudek_oponenta_Pitnerova.pdf posudek_oponenta_Pitnerova.docx

Překlad názvu práce: Social Services for Senior Citizens with Hearing Impairments in Brno

Klíčová slova: Brno, Brno

postižením v Brně“ reprezentuje kvalitativní výzkum, jenž reflektuje ... sociálním službám v Brně. Teoretická část je koncipována do ... sluchovým postižením v Brně za účelem zvýšení spokojenosti s
https://is.muni.cz/th/r2ssc – práce na příbuzné téma Podobné

Aktuálně je prohledáváno asi 20 417 988 položek.

Další aplikace