EN

Vyhledávání

Výsledky 61 – 70 z 605 (0,283 sekund)

Vše Lidé Aplikace Nápověda Předměty DokumentyVšechny agendy

DU2821 Umění po roce 1945 v Brně
Předmět Seminář dějin umění, Filozofická fakulta, jaro 2017
2. poloviny 20. století v Brně. Získají základní orientaci v problematice ... ateliérů současných umělců, kteří v Brně působí. Osnova: 1 ... školy, skupiny a instituce v Brně, poválečný vývoj, proměny funkce umění
https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2017/DU2821
Intercultural Adaptation and the Organisations in Brno Providing Support
 (Marie Lungová)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2018

Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk

Příbuzné soubory: Culture_Shock_hotovo.docx Culture_Shock_hotovo.txt Culture_Shock_hotovo.pdf Culture_Shock_hotovo.docx | posudek_vedouciho_Randall posudek_vedouciho_Randall.xml posudek_vedouciho_Randall.txt posudek_vedouciho_Randall | posudek_oponenta_George posudek_oponenta_George.xml posudek_oponenta_George.txt posudek_oponenta_George

Klíčová slova: Brno, Brno Expat Centre

cizinců, kteří se relokovali do Brna, a vymezit podporu, které se ... působících v Brně. This ... experience of sojourners relocating to Brno, and to scope the organized
https://is.muni.cz/th/jt35z – práce na příbuzné téma Podobné
Potenciál poptávky po vysokorychlostní železniční přepravě na trase Brno-Vídeň
 (Marek Ševela)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika

Příbuzné soubory: Sevela_Marek_428868_Diplomova_prace.docx Sevela_Marek_428868_Diplomova_prace.txt Sevela_Marek_428868_Diplomova_prace.pdf Sevela_Marek_428868_Diplomova_prace.docx

Překlad názvu práce: Estimation of the travel demand for the future HSR Brno-Vienna

Klíčová slova: Brno-Vídeň, Brno-Vienna

vysokorychlostní železniční dopravě na trase Brno-Vídeň“ je odhad ... rameni Brno-Vídeň. Druhá část práce popisuje ... demand for the future HSR Brno-Vienna“ is to predict the
https://is.muni.cz/th/mb85i – práce na příbuzné téma Podobné
Pozitivní záchyt Chlamydia trachomatis metodou PCR ve Fakultní nemocnici Brno
 (Renata Plachá)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2017

Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant

Příbuzné soubory: Bakalarska_prace.pdf Bakalarska_prace.txt Bakalarska_prace.pdf | Placha_posudek_vedouciho.PDF Placha_posudek_vedouciho.txt Placha_posudek_vedouciho.PDF | Placha_posudek_oponenta.PDF Placha_posudek_oponenta.txt Placha_posudek_oponenta.PDF

Překlad názvu práce: PCR positive detection of Chlamydia trachomatis in the University Hospital Brno

pomocí PCR ve FN Brno. Chlamydia ... in the University Hospital Brno.
https://is.muni.cz/th/c5wq5 – práce na příbuzné téma Podobné
Hodnocení stavu výživy u klientů Domova pro seniory Vychodilova Brno
 (Marie Lemanová)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2017

Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Příbuzné soubory: Bakalarska_prace_tbkmxvif.pdf Bakalarska_prace_tbkmxvif.txt Bakalarska_prace_tbkmxvif.pdf | posudek_vedouciho_Lemanova.docx posudek_vedouciho_Lemanova.pdf posudek_vedouciho_Lemanova.txt posudek_vedouciho_Lemanova.docx | posudek_oponenta_Schneiderova.docx posudek_oponenta_Schneiderova.pdf posudek_oponenta_Schneiderova.txt posudek_oponenta_Schneiderova.docx

Překlad názvu práce: Evaluation of nutritional status of seniors in DpS Vychodilova Brno

seniorů v DpS Vychodilova Brno. Práce analyzuje výsledky získané ... seniors in DpS Vychodilova in Brno. Thesis is analyzing the outcome
https://is.muni.cz/th/vqalj – práce na příbuzné téma Podobné
Mikropaleontologie a karbonátová petrologie devonských a karbonských vápenců na Anakletech (Brno-Líšeň)
 (Michala Ptáčková)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2018

Geologie

Příbuzné soubory: Reserse.docx Reserse.txt Reserse.pdf Reserse.docx | posudek_vedouciho_Kumpan.xls posudek_vedouciho_Kumpan.txt posudek_vedouciho_Kumpan.pdf posudek_vedouciho_Kumpan.xls | posudek_oponenta_Weiner_Tomas.xls posudek_oponenta_Weiner_Tomas.txt posudek_oponenta_Weiner_Tomas.pdf posudek_oponenta_Weiner_Tomas.xls

Překlad názvu práce: Micropaleontology and carbonate petrology of Devonian and Carboniferous limestones from the Anaklety (Brno-Líšeň)

Předmětem studia této bakalářské práce jsou křtinské a hádsko ... třech profilech v oblasti Anaklet (Brno-Líšeň). Při
https://is.muni.cz/th/pefwc – práce na příbuzné téma Podobné
Komparace baletu Louskáček v choreografiích Vasilije Medveděva a Fernanda Naulta v Národním divadle Brno
 (Iveta Komížová)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2017

Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia

Příbuzné soubory: Komizova_BP.pdf Komizova_BP.txt Komizova_BP.pdf | posudek_vedouciho_Valentova.docx posudek_vedouciho_Valentova.txt posudek_vedouciho_Valentova.pdf posudek_vedouciho_Valentova.docx | Komizova-posudek.rtf Komizova-posudek.txt Komizova-posudek.pdf Komizova-posudek.rtf

Překlad názvu práce: Comparison of ballet Nutcracker in choreography by Vasily Medvedev and Fernand Nault in National Theatre Brno

Klíčová slova: Národní divadlo Brno, National Theatre Brno

v Národním divadle Brno. Balet Louskáček Petra Iljiče Čajkovského ... in National Theatre Brno. Ballet Nutcracker by Pyotr Ilyich
https://is.muni.cz/th/ltpdw – práce na příbuzné téma Podobné
POCT glukometry ve FN Brno
 (To Nhi Pham)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2017

Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant

Příbuzné soubory: _Bakalarska_prace_finalni.docx.pdf _Bakalarska_prace_finalni.docx.txt _Bakalarska_prace_finalni.docx.pdf | Pham_To_Nhi_posudek_vedouciho.PDF Pham_To_Nhi_posudek_vedouciho.txt Pham_To_Nhi_posudek_vedouciho.PDF | Pham_To_Nhi_posudek_oponenta.PDF Pham_To_Nhi_posudek_oponenta.txt Pham_To_Nhi_posudek_oponenta.PDF

Překlad názvu práce: poct in FN Brno

klinických pracovištích ve Fakultní nemocnici Brno v letech 2 ... workplaces in the Faculty Hospital Brno in the years
https://is.muni.cz/th/mdtnv – práce na příbuzné téma Podobné
Jazzfest Brno - historie a proměny festivalu od jeho vzniku po současnost
 (Erik Hajtmánek)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2018

Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře

Příbuzné soubory: Magisterska_diplomova_prace_-_Erik_Hajtmanek__UCO_419082.pdf Magisterska_diplomova_prace_-_Erik_Hajtmanek__UCO_419082.txt Magisterska_diplomova_prace_-_Erik_Hajtmanek__UCO_419082.pdf | posudek_vedouciho_Opekar.docx posudek_vedouciho_Opekar.txt posudek_vedouciho_Opekar.pdf posudek_vedouciho_Opekar.docx | posudek_oponenta_Stedron.docx posudek_oponenta_Stedron.pdf posudek_oponenta_Stedron.txt posudek_oponenta_Stedron.docx

Překlad názvu práce: Jazzfest Brno - History and Changes of the Festival throughout the Years

Klíčová slova: Brno

Diplomová práce se zabývá mezinárodním jazzovým festivalem JAZZFESTBRNO. Mapuje jeho historii od raných počátků až po současnost
https://is.muni.cz/th/hjzpz – práce na příbuzné téma Podobné
Dokumentární film Československé televize Brno a České televize Brno v letech 1990 – 1995
 (Karolína Balcárková)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2016

Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia

Příbuzné soubory: Dokumentarni_film_Ceskoslovenske_televize_Brno_a_Ceske_televize_Brno_v_letech_1990-1995.pdf Dokumentarni_film_Ceskoslovenske_televize_Brno_a_Ceske_televize_Brno_v_letech_1990-1995.txt Dokumentarni_film_Ceskoslovenske_televize_Brno_a_Ceske_televize_Brno_v_letech_1990-1995.pdf | posudek_vedouciho_Flasar.docx posudek_vedouciho_Flasar.pdf posudek_vedouciho_Flasar.txt posudek_vedouciho_Flasar.docx | posudek_oponenta_Kalina.docx posudek_oponenta_Kalina.txt posudek_oponenta_Kalina.pdf posudek_oponenta_Kalina.docx

Překlad názvu práce: Documentary film in Czechoslovak television Brno and Czech television Brno in 1990 - 1995

Klíčová slova: TS Brno, Brno

Bakalářská diplomová práce je zaměřena na výzkum produkce ... tvorby ČST Brno a ČT Brno v první polovině devadesátých let
https://is.muni.cz/th/b2644 – práce na příbuzné téma Podobné

Aktuálně je prohledáváno asi 20 132 036 položek.

Další aplikace