EN

Vyhledávání

Výsledky 81 – 90 z 607 (0,313 sekund)

Vše Lidé Aplikace Nápověda Předměty DokumentyVšechny agendy

Úspěšné ženy Brna (soubor publicistických interview pro MF DNES Brno)
 (Dominika Hromková)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2015

Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika

Příbuzné soubory: Hromkova_final_verze_bakalarske_prace.docx Hromkova_final_verze_bakalarske_prace.pdf Hromkova_final_verze_bakalarske_prace.txt Hromkova_final_verze_bakalarske_prace.docx | posudek_vedouci_Hromkova.pdf posudek_vedouci_Hromkova.txt posudek_vedouci_Hromkova.pdf | posudek_oponenta_Burgr.doc posudek_oponenta_Burgr.txt posudek_oponenta_Burgr.pdf posudek_oponenta_Burgr.doc

Překlad názvu práce: Successful women in Brno (the Collection of interviews for MF DNES Brno)

Klíčová slova: Brno, Brno

Bakalářská práce Úspěšné ženy Brna (soubor publicistických rozhovorů pro MF DNES Brno) si klade za cíl vytvořit sérii
https://is.muni.cz/th/is5xe – práce na příbuzné téma Podobné
Komunikace mezi rodiči a mateřskými školami ve městě Brně
 (Žaneta Přivřelová)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2018

Pedagogika

Příbuzné soubory: DIPLOMOVA_PRACE.docx DIPLOMOVA_PRACE.txt DIPLOMOVA_PRACE.pdf DIPLOMOVA_PRACE.docx | posudek_vedouciho_Rabusicova.docx posudek_vedouciho_Rabusicova.txt posudek_vedouciho_Rabusicova.pdf posudek_vedouciho_Rabusicova.docx | posudek_oponenta_Brucknerova.docx posudek_oponenta_Brucknerova.pdf posudek_oponenta_Brucknerova.txt posudek_oponenta_Brucknerova.docx

Překlad názvu práce: Communication between Parents and Kindergartens in the City of Brno

mateřskými školami ve městě Brně. Jejími hlavními cíli je popsat ... akční plán ve městě Brně, který se problematikou také zabývá ... kindergartens in the city of Brno. Its main objectives are to
https://is.muni.cz/th/fa80d – práce na příbuzné téma Podobné
Vybrané komponenty tělesného složení středoškolské populace v okolí Brna
 (Jan Huleš)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2018

Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

Příbuzné soubory: diplomova_prace_finale_-_Jan_Hules_finale_4.pdf diplomova_prace_finale_-_Jan_Hules_finale_4.txt diplomova_prace_finale_-_Jan_Hules_finale_4.pdf | posudek_vedouciho_Cacek posudek_vedouciho_Cacek.xml posudek_vedouciho_Cacek.txt posudek_vedouciho_Cacek | posudek_oponenta_Hrazdira posudek_oponenta_Hrazdira.xml posudek_oponenta_Hrazdira.txt posudek_oponenta_Hrazdira

Překlad názvu práce: Selected Components of Body Composition of the Secondary School Population in Brno

okolí Brna. Cílem práce bylo analyzovat naměřená ... okolí Brna mají ve všech sledovaných parametrech ... the secondary school population in Brno. The main goal of the
https://is.muni.cz/th/aype0 – práce na příbuzné téma
Digitální platformy pro sdílené plánování kulturních aktivit s případovou studií "plánovače kulturních akcí" v Brně
 (Iva Klúčovská)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2018

Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře

Příbuzné soubory: Diplomova_prace_Iva_Klucovska.pdf Diplomova_prace_Iva_Klucovska.txt Diplomova_prace_Iva_Klucovska.pdf | posudek_vedouci_-_Klucovska.docx posudek_vedouci_-_Klucovska.txt posudek_vedouci_-_Klucovska.pdf posudek_vedouci_-_Klucovska.docx | posudek_oponenta_Zahradkova.rtf posudek_oponenta_Zahradkova.txt posudek_oponenta_Zahradkova.pdf posudek_oponenta_Zahradkova.rtf

Překlad názvu práce: Digital platforms for shared planning of cultural events including the case study of “cultural events planner” in Brno

na kulturní dění ve městě Brně. Vybrané webové stránky jsou hodnoceny ... městě Brně a také návrh nové digitální ... cultural life in Brno. Selected websites are evaluated based
https://is.muni.cz/th/vwqas – práce na příbuzné téma Podobné
Nasazení konceptu Smart City - případ Brna
 (Yuliya Ostrenko)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2018

Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost

Příbuzné soubory: MgrThesis_Ostrenko_1_.pdf MgrThesis_Ostrenko_1_.txt MgrThesis_Ostrenko_1_.pdf | posudek_vedouciho_Zapletalova.pdf posudek_vedouciho_Zapletalova.txt posudek_vedouciho_Zapletalova.pdf | posudek_oponenta_Vlcek.pdf posudek_oponenta_Vlcek.txt posudek_oponenta_Vlcek.pdf

Překlad názvu práce: Smart City Concept Deployment - Case Study Brno

Klíčová slova: Brno

městě Brně? Pro lepší pochopení přechodu města Brna směrem k udržitelnému ... example of the city of Brno. In order ... transition of the city of Brno towards
https://is.muni.cz/th/fbj1l – práce na příbuzné téma Podobné
Poskytování dotací z rozpočtu městských částí statutárního města Brna na podporu projektů z oblasti kultury
 (Andrea Navrkalová)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2017

Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře

Příbuzné soubory: Poskytovani_dotaci_z_rozpoctu_MC_SMB_na_podporu_projektu_z_oblasti_kultury.docx Poskytovani_dotaci_z_rozpoctu_MC_SMB_na_podporu_projektu_z_oblasti_kultury.pdf Poskytovani_dotaci_z_rozpoctu_MC_SMB_na_podporu_projektu_z_oblasti_kultury.txt Poskytovani_dotaci_z_rozpoctu_MC_SMB_na_podporu_projektu_z_oblasti_kultury.docx | Navrkalova_-_vedouci_DP.pdf Navrkalova_-_vedouci_DP.txt Navrkalova_-_vedouci_DP.pdf | posudek_oponenta_Skarabelova.docx posudek_oponenta_Skarabelova.txt posudek_oponenta_Skarabelova.pdf posudek_oponenta_Skarabelova.docx

Překlad názvu práce: The subsidies from the budget of the city of Brno to support projects in the cultural sector

statutárního města Brna objektivně a transparentně. Že má ... u evropských měst a města Brna. Poté je analyzován průběh podpory ... města Brna, jehož součástí je i finanční
https://is.muni.cz/th/g7tw7 – práce na příbuzné téma Podobné
Tendence současné graffiti scény s případovou studií města Brna
 (Lubomír Konečný)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2018

Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Příbuzné soubory: Konecny__Tendence_souc_asne__graffiti_sce_ny_s_pr_i_padovou_studii__me_sta_Brna.docx Konecny__Tendence_souc_asne__graffiti_sce_ny_s_pr_i_padovou_studii__me_sta_Brna.pdf Konecny__Tendence_souc_asne__graffiti_sce_ny_s_pr_i_padovou_studii__me_sta_Brna.txt Konecny__Tendence_souc_asne__graffiti_sce_ny_s_pr_i_padovou_studii__me_sta_Brna.docx | posudek_vedouci_-_Konecny.docx posudek_vedouci_-_Konecny.pdf posudek_vedouci_-_Konecny.txt posudek_vedouci_-_Konecny.docx | posudek_oponenta_Cseres.pdf posudek_oponenta_Cseres.txt posudek_oponenta_Cseres.pdf

Překlad názvu práce: The Tendencies of contemporary graffiti scene: A case study in Brno

Klíčová slova: Brno

se zabývá graffiti scénou v Brně a analyzuje ... vzniku, a to konkrétně v Brně; a té současné. Zároveň zkoumá ... zaměřena na graffiti v Brně; na její historii, současný boj
https://is.muni.cz/th/bu88q – práce na příbuzné téma Podobné
Dokumentární film Československé televize Brno v letech 1972 - 1989
 (Marcela Vykydalová)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2016

Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Příbuzné soubory: Magisterska_prace_11.5.2016.pdf Magisterska_prace_11.5.2016.txt Magisterska_prace_11.5.2016.pdf | posudek_vedouciho_Flasar.docx posudek_vedouciho_Flasar.pdf posudek_vedouciho_Flasar.txt posudek_vedouciho_Flasar.docx | posudek_oponenta_Kupkova.docx posudek_oponenta_Kupkova.txt posudek_oponenta_Kupkova.pdf posudek_oponenta_Kupkova.docx

Překlad názvu práce: Documentary film in Czechoslovak Television Brno in 1972 - 1989

Klíčová slova: Brno

tvorby dokumentárního filmu ČS TS Brno v rozmezí let 1 ... ČS TS Brno od roku 1972 po ... the documentary production of the Brno studios
https://is.muni.cz/th/yeja3 – práce na příbuzné téma
Přeměna obcí brněnského venkova z německých na české (Soubor publicistických článků pro Mladou frontu DNES Brno)
 (Markéta Lankašová)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika

Příbuzné soubory: BP_Lankasova_Marketa_2018.pdf BP_Lankasova_Marketa_2018.txt BP_Lankasova_Marketa_2018.pdf

Překlad názvu práce: The Transformation of German villages near Brno to Czech ones (The Collection od journalistic articles for Mladá fronta DNES)

Klíčová slova: okres Brno-venkov, Brno-venkov district

silně německé obce v okolí Brna. To ... německy hovořícím obyvatelstvem v okolí Brna. Poté autorka ... inhabitants of selected villages near Brno in Czechoslovakia
https://is.muni.cz/th/li907 – práce na příbuzné téma Podobné
Fungování a činnost kulturních institucí Městského národního výboru města Brna - případová studie roku 1984
 (Veronika Hrčková)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2017

Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře

Příbuzné soubory: Hrckova_mgr_1984.docx Hrckova_mgr_1984.txt Hrckova_mgr_1984.pdf Hrckova_mgr_1984.docx | posudek_vedouci_-_Hrckova.docx posudek_vedouci_-_Hrckova.txt posudek_vedouci_-_Hrckova.pdf posudek_vedouci_-_Hrckova.docx | Hrckova-posudek.docx Hrckova-posudek.txt Hrckova-posudek.pdf Hrckova-posudek.docx

Překlad názvu práce: Functioning and activities of cultural institutions established by Municipal National Committee in Brno - the case study of the year 1984

Klíčová slova: Brno, Muzeum města Brna

výboru Brno v roce 1984. Tato ... umění, Muzeum města Brna, Zoologická zahrada, Hvězdárna a planetárium ... města Brna. This
https://is.muni.cz/th/g19c3 – práce na příbuzné téma Podobné

Aktuálně je prohledáváno asi 20 132 036 položek.

Další aplikace