Vyhledávání

Výsledky 1 – 10 z 26 (0,468 sekund)

Vše Lidé Aplikace Nápověda Předměty DokumentyVšechny agendy

The Principle of Procedural Economy in the Context of the Taking of Evidence in the European Area of Justice.

ZAVADILOVÁ, Lucie

Název česky: Princip procesní ekonomie v kontextu dokazování v evropském justičním prostoru

Vydání: 1. vyd. Ostrava, Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016, s. 1103-1110, 2016.

ISBN: 978-80-248-3911-0, UT ISI: 000387986300124

rozhledy, iss. 22, pp. 778 ff. [3 ... prvkem. Právní rozhledy, pp. 673 ff. [4 ... csu/cizinci/2-ciz_nelegalni_migrace [6
https://is.muni.cz/repo/1345890/Zavadilova_sbornik.pdf
The Principle of Universality versus the Principle of Territoriality in the European Insolvency Law.

MAHDALOVÁ, Silvie

Vydání: Ostrava, Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016, s. 564-571, 2016.

ISBN: 978-80-248-3911-0, UT ISI: 000387986300062

rozhledy, iss. 22, pp. 778 ff. [3 ... prvkem. Právní rozhledy, pp. 673 ff. [4 ... csu/cizinci/2-ciz_nelegalni_migrace [6
https://is.muni.cz/repo/1372774/VSB_sbornik.pdf
Modifikace evaluačního nástroje pro hodnocení kvality učitele mateřské školy.

SYSLOVÁ, Zora

Název anglicky: Modification of the evaluation tool for evaluating the quality of kindergarten teachers

Vydání: Praha, Kvalita ve vzdělávání: Sborník příspěvků z XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. s. 194 - 201, 2012.

ISBN: 978-80-7290-620-8

škole (pp. 57-76). Praha: FF UK. Kurelová ... doktorského studia oboru Pedagogika na FF MU. Žákovské ... daném území – snížení počtu žáků, migrace obyvatelstva • neracionální
https://is.muni.cz/repo/1124340/Sbornik_CAPV_2012.pdf
Migrace očima obyvatel Bretaně a jižní Moravy / Migration(s): regards croisés Bretagne-Moravie du Sud.

POLICKÁ, Alena

Název anglicky: Migration(s) viewed by inhabitants of Brittany and Southern Moravia

Vydání: 2015.

migrace výstava ... Výstava o migraci v Mendelově muzeu s doprovodným ... kdy byly studenty francouzštiny ÚRJL FF MU přeloženy francouzské
https://is.muni.cz/publication/1354699
Bulhaři a další Balkánci v Česku. Pedagogické, metodologické a heuristické aspekty studentských výzkumů.

BOČKOVÁ, Helena

Název anglicky: Bulgarians and other Balkan people in the Czech Republic. Methodological, educational and heuristic aspects of the student’s research

Vydání: Studia Ethnologia Pragensia, Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016, 2336-6699.

z oboru etnológie na téma Migrace a etnická identita cizinců v ... podobnou motivací jako předchozí), plážová migrace24 a po roce 1 ... cz/th/2343 l/fF_d_a2
https://is.muni.cz/repo/1371214/SEP_2016__2_helena_bockova_36-50.pdf
Užívání prostoru a venkovní mobilita městských seniorů.

PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela

Název anglicky: Using of environment and outdoor mobility of older adults living in cities

Vydání: Fórum sociální politiky, Praha, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2013, 1802-5854.

l migrace, integrace cizinců, l ... práce a rodiny a na FF PU v Prešove. Generations ... legální migrace a integrace cizinců z třetích
https://is.muni.cz/repo/1112080/FSP_2013-03.pdf
Relational Schema Protocol (RSP).

PŘEHNAL, Vojtěch

Vydání: první, s přílohou CD. Hradec Králové, Proceedings of IMEA 2012, s. 81-87, 2012.

ISBN: 978-80-7435-185-3

nákladech při přechodu na CC (migrace dat, integrace ... nákladem na jakoukoliv jinou migraci na novou verzi ... t ff t
https://is.muni.cz/repo/977628/IMEA_2012_Sbornik.pdf
Vodní plochy jako významný krajiný prvek z pohledu práva.

PRŮCHOVÁ, Ivana

Název anglicky: Water surfaces as a significant landscape element in terms of law

Vydání: 1. vyd. Brno, Voda v právních vztazích, s. 55 -70, ACTA UNIVERZITATIS BRUNENSIS, IURIDICA, No 481, 2014.

ISBN: 978-80-210-7155-1

Vodní plochy významné ... copy.nsf/4d735ff9c7e64 ... energie, což zhoršuje schopnost migrace migrujících vodních ptáků. 341
https://is.muni.cz/repo/1204241/Pruchova_Voda_v_pravnich_vztazich.pdf
Agenturní centrála Státní bezpečnosti a její vedoucí Erich Mach. Poznámky k fungování sítě tajných spolupracovníků v ...

BÍLEK, Libor

Název anglicky: Agency central of the State Security and its head Erich Mach. Notes on the work of the network of secret collaborators in the years 1948–1950

Vydání: Securitas Imperii, Praha, Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, 1804-1612.

1968–1989. ÚČD FF UK – Dokořán ... a zkušenost s migrací. In: Kocian, Jiří – DEvátá, Markéta ... nad Labem. FF UJEP, Ústí nad Labem 2
https://is.muni.cz/repo/1214192/Libor_Bilek_-_Agenturni_centrala_Statni_bezpecnosti_a_jeji_vedouci_Erich_Mach._Poznamky_k_fungovani_site_tajnych_spolupracovniku_v_letech_1948-1950.pdf
Uplatňování zásady přiměřenosti v nejnovější judikatuře Soudního dvora.

VOMÁČKA, Vojtěch

Název anglicky: Principle of Proportionality in Recent CJEU Case Law

Vydání: České právo životního prostředí : časopis České společnosti pro právo životního prostředí, Česká společnost pro právo životního prostředí, 2016, 1213-5542.

Tento článek analyzuje novější ... hejn, které v rámci přirozené migrace překračují hranice ... 748c121e7ff.e34KaxiLc3qMb
https://is.muni.cz/repo/1358424/Vomacka_clanek_CPZP2.pdf

Aktuálně je prohledáváno asi 20 132 036 položek.