Obsahové věty tázací doplňovací

 • ve větě hlavní slovesa s významem "ptát se", "nevědět", "vidět", "slyšet", "chápat", "vzpomínat si", "zapomenout" apod.
  (např. nescire, quaerere, audire, intellegere, meminisse, oblivisci)
 • tázací zájmena, např. quis, quid, quot, quantus, uter
 • tázací příslovce, např. cur, quare, unde quando, quomodo
 • konjunktiv podle souslednosti časů
 • POZOR!
  Nevím, kdo (věta tázací) x Nevím, že (akuzativ s infinitivem)
 • někdy blízkost s větami vztažnými, přítomnost ukazovacího zájmena v češtině neznamená vztažnou větu v latině
 • někdy ustrnulé obraty na úrovni neurčitých zájmen, např. nescio quis "někdo"
z šuplíku zpět do skříně