PhDr. Vladimír F R A N T A, Ph.D. (*1976)


národnost:česká
občanství: Česká republika

GSM(+420) 777 62 71 45
mail:vladimir.franta@gmail.com
osobní webová stránka:http://is.muni.cz/www/16741/VF.html
vizitka:http://www.vladimirfranta.cz/
business card:http://www.trip-promter.cz/

akademický profil/kvalifikace:lingvista - filolog
absolvent Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (FFMU)
2009 - Ph.D. (Teorie areálových studií)
2008 - PhDr. (Ruský jazyk a literatura)
2005 - Mgr. (Ruský jazyk a literatura)

zahraniční stáže:
2005 - 2006 katedra muzikologie (Univerzita v Helsinkách /Finsko)
2003 - 2004 katedra muzikologie (Univerzita v Helsinkách /Finsko)

oblast specializace:
l i n g v i s t i k a: ruská/česká fonetika
f i l o l o g i e: umělecké druhy a žánry (transžánrovost); historie ruské, sovětské a české poezie; alienace v umění; Michail Bulgakov
o s t a t n í: tvorba webových stránek; audiovizuální a textová editace; kreativní psaní (poezie, málé hudební formy); moderní média a reklama

PC dovednosti: JavaScript; CSS; (D)HTML; Photoshop; CorelDraw; Word; Excel

aktivní jazyky (státní zkouška/certifikát):
angličtina (FCE)
ruština (PhDr., Ph.D.)

dosavadní zaměstnání:
2012 - dosud: živnostník v oblasti jazykového servisu (tlumočení/překlady/výuka), cestovního ruchu a webového designu
2012 - dosud: vyučující, Centrum ruského vzdělávání v ČR S.R.O. (Российский Центр Образования в Праге)
2010 – 2011: vedoucí kat. germanistiky a slavistiky FF ZČU v Plzni
2009 - 2010: odborný asistent na Ústavu slavistiky FF MU v Brně
2009 - 2010: jazykový lektor, Jazyková škola Pelikán, Brno (angličtina)
2005 - 2009: jazyková lektor, Jazyková škola ETC, Praha (angličtina, ruština, čeština pro cizince)

organizace akcí:
Foneticko-kybernetický workshop FF ZČU 2010
(subvencováno primátorem města Plzně)
Rusko-německé vztahy ve 30. letech (mezinárodní konference) FF ZČU 2010
(financováno grantem rektora FF ZČU)

Veřejné přednášky:
2010 - doposud: spolupráce s Českým svazem ochránců přírody (ČSOP/PRAHA)
zoösémiotika/biosémiotika očima lingvisty

jiná činnost:
2012 - autor dvojjazyčných povídek pro rusko-český ženský měsíčník "Тет а Тет"
2010 - webmaster prvního čísla e-časopisu Proudy (FFMU)

členství:
2009 - doposud: člen Ochranného svazu autorů (OSA)

participace na sémiotických a muzikologických konferencích:
Helsinky, Imatra, Aix-en-Provence, Nitra, Brno, Ostrava

jiné zkušenosti:
dabing pro Happy Unicorn Video/Studio Verne (Espoo-Finsko 2004; 2007)

koníčky a záliby:historie muzikálového filmu, estrády, varieté a kabaretu; klavír, housle, kytara, zpěv

ocenění:
2. místo v soutěži Hlas roku, Lady Radio - Radio Man 2007, Český rozhlas ČRo2 Praha

řidičský průkaz: skupina "B"