P H I L - A N T H R O P I K A    3. číslo, 2. ročník 2012/2013


Obsah:

Úvodní slovo

1. UMĚNÍ

2. narozeniny PHILanthropa a zimní můry (zamyšlení, recenze) Tomáš Ulrich

2. ČLOVĚK A PŘÍRODA

3. FILOSOFIE, ANTROPOLOGIE

Krátká zpráva o demokratismu (zamyšlení) Tomáš Ulrich

4. VÍRA A NÁBOŽENSTVÍ

                       
Autoři článků

POZVÁNKY na lidumilné a dobrodějné akce

Pokud budete chtít použít zde publikovaný text pro další šíření, zejména v jiném textu, prosíme o dodržování citačních standardů!

Úvodní slovo

Vážený čtenáři.

Čas pro další číslo Phil-anthropik se opět naplnil, žel stav jeho „lidských zdrojů“ zůstal nezměněn. Neměl jsem víc klidného tvůrčího prostoru, přestože byt je hotov a čekají mě už jen zbytná dolaďování.

Někdy je to jako s chátrající hrází – na jednom místě ji pracně opravíte, ale jinde se začne trhat.

Přeji dny plné jarních květů a zlatavého medu.
tu

1. UMĚNÍ

2. narozeniny PHILanthropa a zimní můry (zamyšlení, recenze) Tomáš Ulrich

11. dubna to budou dva roky, co jsem koupil byt a poskrovnu započal uskutečňovat alespoň část z vysněného PHILa. Prvních pár akcí vystřídala jeden a půl roku úmorná rekonstrukce bytu. Kulturní i společenský život jsem hodně omezil. Ale nyní už alespoň „kulturně“ bydlím.

Vymyslet, jak by PHILanthrop mohl fungovat, nebude snadné. Chtěl bych stavět na pravidelných tematických večerech jednou týdně a pořádat nějaký filmový klub. Hodně bude záležet i na utváření party blízkých přátel PHILa. Měli-li byste zajímavé představy a chuť jít do toho, srdečně Vás zvu na narozeninovou párty.

A teď už ke kultuře světového formátu. Za poslední čtvrtrok jsem prožil dva výrazné kulturní zážitky, oba filmové. An American Crime (2007) není pouze americkým zločinem, ale je o zrůdnosti proti lidskosti. (S tím souvisí základní filosofické otázky: Co je člověk? a Kdo jsem já?)

Utýrání dobrého děvčete sice nezpůsobí její vlastní rodina, což by bylo strašnější, ale spolu s jakousi dočasnou pěstounkou a „sourozenci“ se na něm podílí i spolužáci a širší okruh jejich známých. Kromě přesvědčivých hereckých výkonů se myslím podařilo navodit pocit těžkého selhání celé společnosti; snad i proto ten název. (Jaké jsou základní hodnoty?, hranice soukromého a veřejného života? Co a jak mohu a mám ovlivňovat?, o co usilovat?...)

Druhý film je vlastně o tomtéž z opačné strany – Láska (2012), láska, která přináší největší radost i nejhorší vnitřní utrpení, je křehká i mocná, nejvýš obětavá i záludná.

Poslouchám varhanní krásno od geniálního Bacha a asi mám zlomené srdce (už dlouho, nebo čím dál víc). Jsem schopen znovu uvěřit velké lásce a být jí hotov? Co je to velká láska? Existuje milenecký cit a vztah, ve kterém nezůstaneme zase sami??

Vrány za nic nemohou
ani jediný krystal ledu
ale rubáš si musím uštrikovat
aby mi alespoň potom
nebyla zima

***2. ČLOVĚK A PŘÍRODA

3. FILOSOFIE, ANTROPOLOGIE

Krátká zpráva o demokratismu (zamyšlení) Tomáš Ulrich

18. březen 2013 se stal nejenom „Dnem brněnské vánoční sněhové nadílky“, ale i nepřehlédnutelným počinem v oblasti debat o demokracii. Sál Břetislava Bakaly byl plný převážně mladých lidí, což je nadějným signálem.
Podrobnější informace a zhodnocení Brněnského fóra – Budoucnost demokracie se snad brzy objeví třeba v Deníku Referendum. Já bych se chtěl zastavit pouze u poselství a výzvy slovenského politika Jána Budaje, který zřejmě díky svým dlouholetým zkušenostem z politického uvažování a angažovaní byl schopen poutavě a výstižně formulovat pro mě nové a zásadní teze demokratického způsobu života, čili demokratismu, jak to on označuje:

Demokratismus je každodenním postojem jednotlivého člověka. Musí žít zdola, od drobností. A hlavně je třeba vytrvalost!

Zakončím důležitou výzvou pana Jiřího Dienstbiera, že politika bez politických stran není dost dobře možná, ale bez početné členské základny jsou strany snadno manipulovatelné vypočítavci a kořistníky. Kdyby do (všech) politických stran vstoupilo 3 000 idealistů, byly by úplně jiné (rozuměj mnohem lepší!).

A tak mě napadlo:
CHCEŠ-LI DOBROU STRANU MÍTI,
PŘIDEJ SE DO JEJÍCH SÍTÍ!
4. VÍRA A NÁBOŽENSTVÍ

Autoři článků


POZVÁNKY na lidumilné a dobrodějné akce


© 2009-now Tomáš Ulrich | Online: | Visits: ;