P H I L - A N T H R O P I K A    3. číslo, 3. ročník 2013/2014


Obsah:

Úvodní slovo

1. UMĚNÍ

Eo ipso/Právě proto, III. (básně) Marta Dobrovolná
Pneumatická traktura jako zhoubný nádor varhanářství (zamyšlení) Tomáš Ulrich

2. ČLOVĚK A PŘÍRODA

3. FILOSOFIE, ANTROPOLOGIE

Právo na interrupci!? (zamyšlení) Tomáš Ulrich

4. VÍRA A NÁBOŽENSTVÍ

                       
Autoři článků

POZVÁNKY na lidumilné a dobrodějné akce

Pokud budete chtít použít zde publikovaný text pro další šíření, zejména v jiném textu, prosíme o dodržování citačních standardů!

Úvodní slovo

Milí návštěvníci a čtenáři.

Opět skromně, ale ne bezvýznamně.
Toť vše. Příjemné jaření a vzkvétání.
tu

1. UMĚNÍ

Eo ipso/Právě proto, III. (básně) Marta Dobrovolná

     Tvoje noci jsou ve mně

V obálce noci
nesu tvoji pečeť.
Hoří bezmocí,
hoří chladem.
Promlouváš ke mně
jazykem epilepsie a narcismu,
spí ve mně
tvoji vlastní vlci,
co už dlouho
předlouho zmírají hladem.


Vzájemnost

Jen díky němu
si uvědomovala
-opravdovost agresivity
Jen díky ní
si uvědomoval
-léta odloučení.
Naděje umírala poslední,
ale o to častěji,
politá benzínem
a zapálená časem.


     Jen počkej

Jen počkej ne-zajíci,
až začneš taky atrofovat.
Jen počkej
ne-člověku,
až přestaneš věřit.


Říjen kdysi nebo teď

Největší vytrvalci
drží za kliku
a nepustí dovnitř
ani ven
Saturn čaruje
a na jeden mobil
mi volaly dvě Evy.


     Hra na skryté a zjevné

Skryté a zjevné
Tolik se mi plete

Skryté a zjevné
Tolik mě trápí

Když sedíš vedle mě
A tváříš se, že nepředstíráš
Rozdíl mezi skrytým a zjevným


Mimo lpění

Dnes se nepřipoutám
k tobě
k sobě
k druhým
stejným nebo jiným
lpění mi bude cizím
jen vítr se několikrát protočí
korunami stromůPneumatická traktura jako zhoubný nádor varhanářství (zamyšlení) Tomáš Ulrich

Předem se laskavému čtenáři omlouvám za zkratkovitost a neucelenost tématu, jenž by zasluhoval rozsáhlé uchopení a odbornou diskusi, ale neměl jsem zatím k tomu příležitost, takže předkládám alespoň krátké zamyšlení a spíš zanícení pro věc.

Asi tak tři roky vystupuji na různých místech zemí moravských, slezských i českých a měl jsem tu čest hrát na desítky různých varhan. Sólové skladby převážně barokní polyfonní vyžadují nástroje v co nejlepším stavu, protože každý tón je důležitý. Na druhou stranu vděční posluchači prominou mnohé, zvláště je-li u nich varhanní „koncert“ velkou vzácností nebo dokonce premiérou.

Ale i když pominu, že hra na nástroj s pneumatickou trakturou, zvláště provádění barokních skladeb, je pro umělce většinou utrpením už jenom ze samé podstaty zpožďování reakcí, mrtvolnosti stisku kláves a v neposlední řadě také zvukové plytkosti píšťal většinově z dob totality, nejhorší je poruchovost a finanční „nenasytnost“ takových nástrojů!

Většinu svých vystoupení nahrávám a poté vybírám nejreprezentativnější kousky k uveřejnění. Někdy k nahrávce nedojde vůbec, někdy byly podmínky nahrávání nepřející kvalitnímu záznamu, někdy jsem nasekal neopominutelné chyby, ale někdy nebylo co prezentovat, myslím kvalitu nástroje. Pro posouzení nabízím několik odkazů na ukázky nástrojů s pneumatickou trakturou i s mechanickou.
S. Wesley: 9. z Dvanácti krátkých skladeb… – F dur (Gavotte) – Mohelno
G. B. Pergolesi: Sonáta F dur – Studená Loučka
J. Pachelbel: Tokáta c moll – Luleč
J. Pachelbel: Fantazie g moll – Drnovice

I když logicky starší varhany mechanické budou už jenom díky fortelnosti dřívějších varhanářských mistrů mnohem zajímavější zvukově, jsou často kupodivu použitelnější i technicky. Takový nástroj například od bratří Riegrových, který má okolo sto let a už dlouho skomírá v nějakém nábožensky vyhaslém kostele, je mnohdy stále dobře použitelný.

Zato pneumatický nástroj, který leckdy už jenom zvukově nezasluhuje větší pozornost, je třeba už po roce generální opravy za mnoho set tisíc korun ne zcela v „kondici“. Dospěl jsem tedy k názoru, že pneumatickou trakturu je třeba potírat a ne podporovat!! Prý není zcela nemožné přebudování varhan na trakturu mechanickou nebo elektrickou, i když jednoduché to není a hlavně ne vždy to bude vzhledem k nízké umělecké hodnotě píšťal vůbec doporučitelné. Ale rozhodně než „vyhazovat“ statisíce za generální opravu, kterou by bylo třeba dělat za pár let znovu a znovu, buď varhany přestavět, nebo koupit zcela nové, klidně i poloviční, ale svou uměleckou kvalitou, pořizovací cenou i cenou za další údržbu k nezaplacení!!!

Jenom doufám, že nové varhany s pneumatickou trakturou se už nevyrábějí!!!
2. ČLOVĚK A PŘÍRODA

3. FILOSOFIE, ANTROPOLOGIE

Právo na interrupci!? (zamyšlení) Tomáš Ulrich

K nemilému údivu jsem zjistil, že popírání práva ženy na volbu ohledně „vlastního těla“ je pro mnoho lidí nepochopitelnou tmářskou a středověkou propagandou katolíků. Moderní žena ve vyspělých státech přece musí mít právo zvolit si, kdy bude matkou!?!

Nejdříve si ujasňuji, proč mě tento problém tolik tíží: Z mého pohledu jde při interrupci o určitou vraždu. Proto jsem v této věci bytostně vtažen do celého problému. I když se asi mnohým dnešním lidem rodičovství jeví jako jedna z mnoha položek v nákupním vozíku při běžném víkendovém promenádování supermarketem, pro mě je jedním ze základů určité posvátnosti člověčenství.

I když jsem byl silně ovlivněn křesťanským smýšlením, budiž má snaha o vypořádání se s tímto tématem oproštěna od sebemenšího podezření z nedůvodné religiozity. Snad se mi též podaří tlumit své city a předložit zde srozumitelné argumenty.

„Právo na...“
Pomineme-li hned zpočátku variantu, kdy vše je dovolené a morálně ambivalentní, potřebujeme pro jakékoli „právo na“ nějakou ospravedlňující teorii. Zvláště jedná-li se o právo na život-neživot člověka. Jako základní postoj se nabízí čistě společenská úmluva, v demokratickém zřízení názor většiny. Většina v parlamentu přijme nějaký zákon a ten platí, dokud ho zase jiná většina nezmění, a to bez hlubšího zdůvodňování oprávněnosti („správnosti“) přijatého.

Tak by ale např. genocida Židů během 2. sv. války byla asi v pořádku, neboť na to byly Norimberské zákony a vůle vůdce a strany. Mnoho zločinů komunismu by bylo v souladu s tehdejším právem, tudíž by žádnými zločiny nebyly.

Je tedy zřejmé, že prostá většina zákonodárců nestačí k ospravedlnění požadovaných pravidel. Je třeba jít dále a hledat hlubší opodstatnění – základní pravidla a svobody. Poctivým vnořováním do hlubin života se nevyhneme nejzákladnějším filosofickým otázkám, jež budou svým obsahem a řešením nerozlučně zároveň „náboženské“. Tak daleko tu ale jít nelze. Ostatně za celý život nebudeme hotovi s tímto sestupováním-vystupováním.

Nemusím znát vše o Zemi a o celém vesmíru, potřebuji-li se dostat z nějakého místa v lese, kde jsem se ztratil, zpět do civilizace, domů. Mnohdy stačí najít vyvýšené místo a rozhlédnout se, zorientovat se, použít selský rozum.

Zákon u nás říká, že do 12. týdne těhotenství je interrupce v pořádku, potom už jen ve výjimečných případech. Jakoby nový člověk byl až od této doby člověkem, před tím je to jenom kus organické hmoty, část těla matky – třeba jako vlasy, které se dají ostříhat, když se chce. No není tohle skutečný náboženský zázrak?? – včera kus biologického odpadu, dnes člověk!??

Nesmírně si vážím každé matky a otce, kteří se starají o své děti.
4. VÍRA A NÁBOŽENSTVÍ

Autoři článků

Marta Dobrovolná - absolventka sociologie, žurnalistiky a managementu v kultuře; věčná hledačka a občas i filantropka? :))
Tomáš Ulrich

POZVÁNKY na lidumilné a dobrodějné akce


© 2009-now Tomáš Ulrich | Online: | Visits: ;