Výstražný trojúhelník

Zadání:

Vypočítejte, kolik m² plechu je potřeba k výrobě 500 ks výstražných trojúhelníků, které mají tvar rovnostranného trojúhelníku o délce strany 45 cm. Uvažujte o 10 % materiálu navíc na odpad při ořezávání.


Nápověda:

Podle zadaní je třeba vyrobit výstražné trojúhelníky. Přesný popis vzhledu a postupu výroby v zadání není. To nám ale nevadí. Jsou dvě možnosti. První možnost je, že z plechu vyřežeme lištu, kterou rozdělíme na tři díly. Díly složíme do výstražného trojúhelníku. Druhá možnost je, že z plechu vyřežeme výstražný trojúhelník a uvnitř vyřežeme menší trojúhelník, který následně vyjmeme. Výsledek obou postupů je stejný. Pro výpočet si tedy můžeme zvolit druhou možnost. Budeme počítat obsah trojúhelníku, ten vynásobíme 500 ks a přičteme 10 %. Jak se počítá obsah, můžete vidět na webových stránkách se žlutým pozadím, viz příklad č. 1 nebo 9.


Odpověď:

Budeme potřebovat 48,23 m² plechu.