Výška domu

Zadání:

Jak vysoký je dům, který pozorujeme z okna protějšího domu, které je ve výšce 12 m? Patu domu vidíme pod hloubkovým úhlem 32 stupňů a vrchol domu pod (výškovým) úhlem 43 stupňů?

Nápověda:

Podle zadání jsou na obrázku dva výškové domy. Žlutá postava je člověk, vyhlížející ven.

Našim úkolem není spočítat výšku tohoto domu, ale máme spočítat výšku druhého domu, na který se dívá. Známe velikost dvou úhlů (pod kterými se člověk dívá na druhý dům) a víme, v jaké výšce je okno, ze kterého se dívá. Z bodu dopadu přímého pohledu je to k patě druhého domu také 12 m, ale nevíme, kolik je to z bodu dopadu přímého pohledu k vrcholu druhého domu. Pro výpočet použijeme goniometrickou funkci. Vypočítáme vzdálenost mezi oběma domy, potom vypočítáme výšku z bodu dopadu přímého pohledu k vrcholu druhého domu a tu potom přičteme k výšce z bodu dopadu přímého pohledu k patě druhého domu. Kterou goniometrickou funkci zvolit? Můžete se podívat na webové stránky se žlutým pozadím, např. na cvičení č. 4, 5 nebo 6.


Odpověď:

Pozorovaný dům je vysoký 28,91 m.