Dlouhodobé kolísání teploty vzduchu v Brně
Variabilita průměrné roční teploty vzduchu v Brně v období 1800–2008 shlazená Gaussovým filtrem pro 10 roků (silná čára). Průměrná teplota vzduchu za období 1961–1990 je vyznačena čárkovaně. Teplotní řada Brna byla sestavena z měření na několika stanicích, homogenizována a přepočtena na hodnoty teploty vzduchu na stanici v Brně, Tuřanech


Dlouhodobé kolísání srážek v Brně
Variabilita ročních úhrnů srážek v Brně v období 1803-2008 shlazená Gaussovým filtrem pro 10 roků (silná čára). Přerušovanou čarou je vyznačen průměrný srážkový úhrn za období 1961–1990. Srážková řada byla sestavena z měření na několika stanicích, homogenizována a přepočtena na hodnoty úhrnů srážek na stanici v Brně, Tuřanech